Ktl-icon-tai-lieu

Bai giang Cau tao cac bo phan nha o.pdf

Được đăng lên bởi nguyenhuutrungvfu
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1505 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các bộ phận nhà – Cấu tạo

Bả n vẽ k ế t c ấ u
bộ phận chính của nhà
 Bản vẽ kết cấu
 Bản vẽ kết cấu các bộ phận chính
 Các

Đòn tay
Vì kèo

Máng nước
Mái nhà
Ống khói

Tường
trong

Cửa sổ mái
Cửa sổ

Sàn lầu
Ban công

Mái hắt

Nền nhà
Tường
ngoài
Cửa đi
Lề đường
Cầu
thang
Sàn tầng
hầm
Móng tường

Tường rào
Vĩa hè
Tường móng

Mặt đất

Các bộ phận chính của nhà


Nhà do tổ hợp các cấu kiện thẳng đứng, bộ phận
nằm ngang, phương tiện giao thông và các bộ phận
khác.
 Các bộ phận thẳng đứng: móng, tường, cột, cửa
 Các bộ phận nằm ngang: nền, sàn, mái (bao gồm cả hẹ
dầm hoặc dàn)
 Phương tiện giao thông:



Giao thông ngang như: hành lang
Giao thông đứng: cầu thang, thang mái

 Các bộ phận khác: ban công, ô văng, mái hắt, máng nước,
…

Các bộ phận chính của nhà








Móng là bộ phận nằm bên dưới mặt đất tự nhiên, móng chịu
toàn bộ tải trọng nhà và truyền tải trọng xuống nền đất.
Tường và cột để phân nhà thành các phòng, không gian, là kết
cấu bao che (tường ngoài nhà) và chịu lực của nhà (tải trọng của
sàn, gác, mái).
Sàn, gác được cấu tạo bởi hệ dầm và bản chịu tải trọng của
người, dụng cụ trang thiết bị sử dụng. Sàn, gác tựa trên tường
hay cột thông qua dầm.
Mái là bộ phận nằm ngang (mái bằng) hoặc nghiêng. Mái được
cấu tạo bởi hệ dầm sàn hay bản. Mái vừa là bộ phận chịu lực
đồng thời là bộ phận bao che. Mái tựa trên tường, cột

Các bộ phận chính của nhà
Cầu thang là bộ phận nằm ngang được đặt nghiêng
để tạo phương tiện giao thông theo chiều thẳng
đứng. Kết cấu chịu lực cầu thang dạng bản hay
dạng dầm.
 Cửa sổ, cửa đi để thông gió, lấy sáng hoặc ngăn
cách


Kết cấu đỡ mái

Cột

Mái công trình

Dầm

Sàn

Đà kiềng

Nền, sàn trệt

Móng

Nền đất TN

Dầm
Khung chịu lực
C ột
Móng

Móng nhà






Nền móng (đất nền) là lớp đất nằm dưới móng chịu toàn
bộ tải trọng hoặc phần lớn tải trọng của công trình
Móng bộ phận được cấu tạo ở phần thấp nhất của công
trình nằm ngầm dưới mặt đất và truyền tải trọng xuống
nền đất
Các bộ phận của móng gồm:






Tường móng
Đỉnh tường móng
Gối móng
Lớp đệm
Chiều sâu chôn móng

Móng công trình

Móng nhà











Tường móng: bộ phận trung gian chuyển lực từ trên xuống và
lực ngang đẩy ngang của đất và nước ngầm bao quanh tầng
hầm
Đỉnh móng: mặt tiếp xúc giữa móng và với tường móng hoặc
kết cấu công trình
Gối móng là bộ phận chịu lực chính của móng, có dạng hình
chử nhật, hình tháp, hay dậc bậc nhằm giảm áp suất truyền
tải đến đáy móng.
Đáy móng là mặt tiếp xúc nằm ngang giữa móng và đất nền
Lớp...
Các b ph n nhà – C u t o
Bai giang Cau tao cac bo phan nha o.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bai giang Cau tao cac bo phan nha o.pdf - Người đăng: nguyenhuutrungvfu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Bai giang Cau tao cac bo phan nha o.pdf 9 10 316