Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng CNC

Được đăng lên bởi minhtanx2
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 3368 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ RA ĐỜI & PHÁT TRIỂN CỦA MÁY CÔNG CỤ CNC

§1: Sự ra đời & phát triển của máy công cụ CNC
1.

Các giai đoạn phát triển từ máy công cụ thường đến hệ thống CIM

 Các ngôn ngữ
 NC: Numerical Control
 DNC: Direct Numerical Control
 CNC: Computered Numerical Control
 CME: Center Machine Engineering
 FMS: Flexible Machine System (+ Robotics)
 CIM: Computer Intergrated Manufacturing (robotics)
Mechanic + Electronic + Infomatic + Control
 CAD: Computer aided Design
 CAM: Computer aided Manufacturing
 Năm 1949 Viện công nghệ Masachusetts ra đời ý tưởng điều khiển số NC cho máy công
cụ trên cơ sở:
 Chế tạo những chi tiết có kích thước lớn, biên dạng phức tạp (VD: không lực của Hoa
Kỳ)
 Kỹ thuật thông thường đòi hỏi nhiều thời gian và tiền của
 Biên dạng của chi tiết có thể được thay thế bằng các hàm chức năng toán học
 Cần phải chế tạo bộ điều khiển máy phay
o Có nhiệm vụ biên dịch đại lượng đầu vào được mô tả dưới dạng số:
+ Hành trình chuyển động
+ Chức năng vận hành
o Hiểu và xử lý các đại lượng đầu vào
o Phát lệnh điều khiển các cơ cấu chấp hành thực hiện gia công
 Năm 1950 ra đời máy phay đứng điều khiển số đầu tiên trên thế giới (Milling machine)
trên cơ sở sự phát triển của ngành xử lý tín hiệu điện tử, điều khiển vô cấp …
 Các trục dịch chuyển bàn máy x, y, z được truyền động bởi các động cơ độc lập
 Thông tin về hành trình và các chức năng máy cần thiết được ghi trên băng đục lỗ với
dạng mã hóa 0,1 đến chương trình NC
 Đặc điểm cơ bản của các thế hệ máy NC đầu tiên:
o Chương trình gia công được ghi trên băng giấy đục lỗ với mã hóa chương trình là các
chữ số chữ cái và các kí tự đặc biệt
o Ký hiệu số:
+ : dấu hiệu chuyển “cộng”
- : dấu hiệu chuyển “trừ”
NUL: khoảng trống
0: số 0
1: số 1
1

2:
.
.
.
9: số 9
o Máy tính trung tâm (điều khiển) xử lý các thông tin về hành trình & chức năng máy
o Các trục chuyển động chạy dao x, y, z (máy phay) & x, z (máy tiện) cùng với trục
chính được dẫn động bởi các động cơ riêng biệt
o Hệ thống đo & kiểm tra luôn phản hồi vị trí của dụng cụ và trạng thái làm việc của
máy về bộ điều khiển
 Đầu năm 1970 ra đời máy CNC: do sự ra đời, phát triển của bộ vi xử lí & máy tính (PC),
mỗi máy CNC có bộ vi xử lí độc lập nên có nhiều chức năng mới:
 Có khả năng lập trình tại chỗ các chi tiết có biên dạng phức tạp
 Có khả năng mô phỏng đồ họa quá trình gia công ngay trên máy
 Không cần sự hỗ trợ của các công cụ toán học bên ngoài
 Chương trình gia công được mã hóa và ghi dưới dạng các file dữ liệu
 ...
1
CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ RA ĐỜI & PHÁT TRIỂN CỦA MÁY CÔNG CỤ CNC
§1: Sự ra đời & phát triển của máy công cụ CNC
1. Các giai đoạn phát triển từ máy công cụ thường đến hệ thống CIM
Các ngôn ngữ
NC: Numerical Control
DNC: Direct Numerical Control
CNC: Computered Numerical Control
CME: Center Machine Engineering
FMS: Flexible Machine System (+ Robotics)
CIM: Computer Intergrated Manufacturing (robotics)
Mechanic + Electronic + Infomatic + Control
CAD: Computer aided Design
CAM: Computer aided Manufacturing
Năm 1949 Viện công nghệ Masachusetts ra đời ý tưởng điều khiển số NC cho máy ng
cụ trên cơ sở:
Chế to những chi tiết cóch thước lớn, biên dạng phức tạp (VD: không lực của Hoa
Kỳ)
Kỹ thuật thông thường đòi hỏi nhiều thời gian và tiền của
Biên dạng của chi tiết có thể được thay thế bằng các hàm chức năng toán học
Cần phải chế tạo bộ điều khiển máy phay
o nhiệm vụ biên dịch đại lượng đầu vào được mô tả dưới dạng số:
+ Hành trình chuyển động
+ Chức năng vận hành
o Hiểu và x các đại lượng đầu vào
o Phát lệnh điều khiển các cơ cấu chấp hành thực hiện gia công
Năm 1950 ra đời máy phay đứng điều khiển số đầu tiên trên thế giới (Milling machine)
trên cơ sở sự phát triển của ngành xử lý tín hiệu điện tử, điều khiển vô cấp
Các trục dịch chuyển bàn máy x, y, z được truyền động bởi các động cơ độc lập
Thông tin về hành trình và các chức năng máy cần thiết được ghi trên băng đục lỗ với
dạng mã hóa 0,1 đến chương trình NC
Đặc điểmbản của các thế hệ máy NC đầu tiên:
o Chương trình gia công được ghi trên băng giấy đục lỗ với mã hóa chương trình là các
chữ số chữ cái và các kí tự đặc biệt
o Ký hiệu số:
+ : dấu hiệu chuyển “cộng”
- : dấu hiệu chuyển trừ”
NUL: khoảng trống
0: số 0
1: số 1
Bài giảng CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng CNC - Người đăng: minhtanx2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Bài giảng CNC 9 10 692