Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng CNC (Nguyễn Quốc Nghi)

Được đăng lên bởi Phan Đức Quí
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 8234 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 4
CÁC TRỤC TỌA ĐỘ - CHIỀU CHUYỂN ĐỘNG

Hệ trục toạ độ
• Hệ thống các trục toạ độ xác định theo nguyên tắc
bàn tay phải
• Ngón tay cái là trục x, ngón tay trỏ là trục y, ngón
tay giữa là trục z

Chương 4
CÁC TRỤC TỌA ĐỘ - CHIỀU CHUYỂN ĐỘNG

Hệ trục toạ độ - Một số quy định chung
- Trục Z:
• Nếu máy có trục chính cố định không xoay nghiêng
được thì tục z nằm song song trục chính hoặc chính
là đường tâm trục đó
Trục X
• Là trục toạ độ nằm trên mặt định vị hay song song
với bề mặt kẹp chi tiết, thường ưu tiên theo phương
nằm ngang.

Chương 4
CÁC TRỤC TỌA ĐỘ - CHIỀU CHUYỂN ĐỘNG

Trục Y
• Được xác định sau khi các trục X và Z đã được định
nghĩa.
- Các trục phụ
• Ngoài các trục x, y, z còn có các trục điều khiển độc
lập khác ta kí hiệu u (// x), v (// y) và w (// z).
• Các trục song song khác (so với toạ độ chính) nhận
các ký hiệu tiếp theo là p (// x), q (// y) và r (// z).

Chương 4
CÁC TRỤC TỌA ĐỘ - CHIỀU CHUYỂN ĐỘNG

• Ngoài các trục tịnh tiến theo 3 trục toạ độ x, y, z thì
trên máy điều khiển số còn có thể có các trục quay
tương ứng với các trục của bàn hoặc ụ quay là các
trục a, b, c.
• Nếu ta nhìn theo hướng dương của một trục thì
chuyển động quay theo chiều kim đồng hồ là chiều
quay dương

Chương 4
CÁC TRỤC TỌA ĐỘ - CHIỀU CHUYỂN ĐỘNG

Chương 4
CÁC TRỤC TỌA ĐỘ - CHIỀU CHUYỂN ĐỘNG

Quy định toạ độ trên các máy
• Trên máy tiện
- Trục chính mang chi tiết tròn xoay, dụng cụ cắt
chuyển động tịnh tiến theo các hướng X và Z
- Trục Z chạy song song với trục chính của máy với
quy ước chiều dương chạy từ chi tiết đến dụng cụ
- Trục X chạy vuông góc với trục chính với quy ước
chiều dương chạy từ tâm chi tiết đến tâm giá dao

Chương 4
CÁC TRỤC TỌA ĐỘ - CHIỀU CHUYỂN ĐỘNG

Chương 4
CÁC TRỤC TỌA ĐỘ - CHIỀU CHUYỂN ĐỘNG

Chương 4
CÁC TRỤC TỌA ĐỘ - CHIỀU CHUYỂN ĐỘNG

• Trên máy phay
- Trục chính mang dụng cụ cắt quay
- Chuyển động chạy dao là các chuyển động tịnh tiến
theo các trục X, Y và Z
- Trục Z chạy song song với trục chính của máy,
chiều dương hướng từ chi tiết tới dụng cụ cắt
- Trục X, Y thường nằm trong mặt phẳng định vị

Chương 4
CÁC TRỤC TỌA ĐỘ - CHIỀU CHUYỂN ĐỘNG

Chương 4
CÁC TRỤC TỌA ĐỘ - CHIỀU CHUYỂN ĐỘNG

Chương 5
CÁC ĐIỂM ZERO VÀ ĐIỂM CHUẨN
•
+
+

Các điểm zero
Điểm zero của máy (M)
Là điểm gốc của các hệ thống toạ độ máy
Điểm M được các nhà chế tạo quy định theo kết cấu
động học của từng loại máy

Chương 5
CÁC ĐIỂM ZERO VÀ ĐIỂM CHUẨN

Chương 5
CÁC ĐIỂM ZERO VÀ ĐIỂM CHUẨN
- Điểm zero của chi tiết (W)
+ Là điểm gốc của hệ tọa độ chi tiết
...
Chương 4
CÁC TRC TA ĐỘ - CHIU CHUYN ĐỘNG
H trc to độ
H thng các trc to độ xác định theo nguyên tc
bàn tay phi
Ngón tay cái là trc x, ngón tay tr là trc y, ngón
Ngón tay cái là trc x, ngón tay tr là trc y, ngón
tay gia là trc z
Bài giảng CNC (Nguyễn Quốc Nghi) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng CNC (Nguyễn Quốc Nghi) - Người đăng: Phan Đức Quí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Bài giảng CNC (Nguyễn Quốc Nghi) 9 10 323