Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG CNC VÀ HỆ THỐNG CAD/CAM 2

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG CNC VÀ HỆ THỐNG
CAD/CAM 2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CAD/CAM
1.1. Giới thiêu
̣ về CAD/CAM

10

130

45°

R8

Sâu 10

t = 30
Sâu 10

100

10

R5

,5
R17

Ø2

5

50

38,28

30

R8

Sâu 10

10

0
R2

70
161,72
200

...
BÀI GI NG CNC VÀ H TH NG
CAD/CAM 2
BÀI GIẢNG CNC VÀ HỆ THỐNG CAD/CAM 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG CNC VÀ HỆ THỐNG CAD/CAM 2 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI GIẢNG CNC VÀ HỆ THỐNG CAD/CAM 2 9 10 714