Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng cơ học lý thuyết

Được đăng lên bởi Obamakg Phuong
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠ HỌC LÝ THUYẾT

Mở đầu
- Đối tượng nghiên cứu:
Quy luật về c/đ cơ học của vật thể trong không gian
và theo thời gian.
Mô hình: * Vật rắn tuyệt đối
Vật rắn, vật
* Chất điểm: điểm hình học có khối lượng
bằng khối lượng vật thể hoặc 1 phần vật thể.
* Cơ hệ : hệ các vật rắn tuyệt đối, chất
điểm rời rạc hoặc liên tục.
Cơ học Niutơn.
Cơ sở : hệ tiên đề Niutơn
chỉ khảo sát các vật thể:
+ Có kích thước hữu hạn;
+ Vận tốc c/đ nhỏ hơn nhiều lần vận tốc ánh sáng.

* Không gian và thời gian: là không gian và thời gian
tuyệt đối
Không gian : đồng nhất, đẳng hướng, không phụ
thuộc thời gian và vật thể c/đ trong nó.
Thời gian: Không phụ thuộc không gian và vật thể
c/đ, trôi đều từ quá khứ đến hiện tại,
tương lai.
- Lịch sử phát triển:
- Nội dung: 3 phần
Tĩnh học
Động học
Động lực học

Phần I.

TĨNH HỌC

Chương I
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1. 1. Định nghĩa.
Lực .Tác dụng tương hỗ cơ học giữa các vật thể, gây
ra sự biến đổi của trạng thái chuyển động cơ học
(bao gồm cả biến dạng) của các vật thể .
điểm đặt
phương, chiều
Đại lượng vectơ
cường độ
đường tác dụng
Ký hiệu

F , P.

Đơn vị đo cường độ lực : Niutơn ( N ).
Niutơn là lực gây cho vật có khối lượng 1 kg
gia tốc 1m/s2.
Ký hiệu cường độ lực: F, P...
Hệ lực: Tập hợp các lực cùng tác dụng lên một
vật rắn .
Trạng thái cân bằng của vật rắn
Dưới tác dụng của 1 hệ lực, vật rắn đang đứng yên
vẫn tiếp tục đứng yên, hoặc nếu đang c/đ so với một
hệ quy chiếu đã chọn nào đó, thì vẫn tiếp tục c/đ
thẳng đều.
Khi đó, các lực tác dụng lên vật rắn tạo nên một
hệ lực cân bằng.

Hệ lực tương đương
Hai hệ lực tương đương khi thay thế hệ lực này bằng
hệ lực kia tác dụng lên vật rắn sẽ không làm thay đổi
trạng thái chuyển động cơ học của vật rắn.
Hợp lực của hệ lực : lực duy nhất tương đương với
hệ lực ấy, các lực riêng rẽ của hệ lực gọi là các
lực thành phần.
Vật rắn tự do : có thể thực hiện mọi di chuyển vô
cùng bé từ vị trí đang xét sang vị trí lân cận của nó.
Vật rắn không tự do: nếu một số di chuyển của vật
bị cản trở bởi những vật khác

Liên kết :
vật rắn .

những điều kiện cản trở di chuyển của

Liên kết hình học loại liên kết được tạo thành bởi
sự tiếp xúc hình học giữa các vật rắn.
Phân biệt : - vật chịu liên kết, vật gây liên kết;
- lực liên kết và lực hoạt động;
- phản lực liên kết, áp lực.

1.2. Hệ tiên đề tĩnh học.
Tiên đề1. Điều kiện cần
và đủ để hai lực tác dụng
lên một vật cân bằng lẫn
nhau là chúng có cùng
cường độ, cùng đường tác
dụng và hướng ngược
chiều nhau.

P
P

Hai lực thoả mãn tiên đề 1 gọi là hai ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng cơ học lý thuyết - Người đăng: Obamakg Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
bài giảng cơ học lý thuyết 9 10 183