Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng cơ sở khai thác lộ thiên

Được đăng lên bởi khanhhoa
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 8335 lần   |   Lượt tải: 43 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
BỘ MÔN KHAI THÁC LỘ THIÊN
----------------------------

KS. TRẦN ĐÌNH BÃO

BÀI GIẢNG
CƠ SỞ KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN

HÀ NỘI - 2010

CHƯƠNG I
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG PHÁP KTLT
I.1. CÁC LOẠI HÌNH KHAI THÁC MỎ
Khoáng sản có ích được phân bố trên vỏ trái đất không giống nhau; ở sâu trong lòng
đất, vùi lấp nông dưới mặt đất, nằm rải rác dưới đáy biển,... dưới dạng rắn, đặc xít, bở rời,
lỏng, khí,...Do vậy, để thu hồi chúng cần phải áp dụng các loại hình công nghệ khác nhau
với những phương tiện thiết bị kĩ thuật khác nhau.
Loại hình thứ 1: Khai thác lộ thiên (KTLT) có lịch sử phát triển lâu đời, gắn liền với
lịch sử phát triển xã hội loài người. Loại hình KTLT được áp dụng để khai thác những
khoáng sàng có vỉa vùi lấp không sâu dưới mặt đất, cho phép thu hồi khoáng sản có ích bằng
những công trình mỏ đào trực tiếp trên mặt đất, trong những điều kiện kinh tế kĩ thuật nhất
định.

Hình 1.1 Khai thác mỏ lộ thiên
Loại hình thứ 2: Khai thác hầm lò (KTHL). Khi khoáng sản có ích nằm sâu trong
lòng đất, do những hạn chế về kĩ thuật hoặc kinh tế, không thể áp dụng KTLT thì người ta
phải thu hồi chúng thông qua các hệ thống đường lò, giếng đứng hoặc giếng nghiêng, đào
sâu vào lòng đất.

Hình 1.2 Các loại hình khai thác hầm lò, sức nước, lỗ khoan

Loại hình thứ 3 của ngành mỏ là khai thác bằng lưới vớt hoặc bằng thiết bị hút, bơm,
cào,...đặt trên các tàu nổi hoặc tầu ngầm để thu hồi khoáng sản có ích dạng rời rạc, dạng kết
hạch như cát, sỏi, titan, sắt, mangan,... và dạng hoà tan như muối natri, manhê,... và nhiều
quặng quí khác ở đáy biển và đại dương.
Loại hình thứ 4 của ngành mỏ là thu hồi khoáng sản có ích từ lòng đất thông qua các
lỗ khoan để khai thác dầu mỏ, khí đốt và nước sạch, muối mỏ, than, lưu huỳnh cũng như một
số kim loại khác (bằng cách hoá lỏng khoáng sản).
I. 2 KHÁI NIỆM VỀ KHAI THÁC LỘ THIÊN
1. Định nghĩa về mỏ lộ thiên
- Phương diện kĩ thuật:
Để tiến hành khai thác khoáng sản bằng phương pháp lộ thiên, từ mặt đất, ở ngoài
hoặc ở trong biên giới mỏ người ta đào các hào và các công trình mỏ cần thiết phục vụ mục
đích lấy khoáng sản và đá bóc từ lòng đất đồng thời vận chuyển chúng đến kho chứa hoặc
bãi thải. Tổng hợp các hào hố và các công trình đó gọi là mỏ lộ thiên.
- Phương diện hành chính:
Mỏ lộ thiên là một đơn vị hành chính, một đơn vị kinh doanh độc lập, chịu trách
nhiệm khai thác một phần hay toàn bộ khoáng sàng bằng phương pháp lộ thiên.
7
8

5
2

3

10
9
4
1
6

Hình 1.3. Sơ đồ tổng quát của một mỏ lộ thiên
Các ...
TRƯỜNG ĐẠI HC M - ĐỊA CHT
B MÔN KHAI THÁC L THIÊN
----------------------------
KS. TRN ĐÌNH BÃO
BÀI GING
CƠ S KHAI THÁC M L THIÊN
NI - 2010
bài giảng cơ sở khai thác lộ thiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng cơ sở khai thác lộ thiên - Người đăng: khanhhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
bài giảng cơ sở khai thác lộ thiên 9 10 615