Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng : Công nghệ chế biến lạnh thực phẩm

Được đăng lên bởi Ní Ná
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 777 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

Bài giảng

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LẠNH
THỰC PHẨM
3 ĐVHT (45 tiết)
Biên soạn
ThS. PHẠM THỊ MỸ LỆ
08/07/14

1

MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
• Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về
chế biến lạnh TP, là 1 trong những lĩnh vực
quan trọng nhất của kỹ thuật và công nghệ
thực phẩm
• Vận dụng kiến thức của môn học áp dụng
trong quá trình thực tập và làm việc sau khi ra
trường nhất là trong lĩnh vực chế biến thủy
sản.
08/07/14

2

TÀI LIỆU THAM KHẢO
• Nguyễn Văn Mười, 2007, Công nghệ chế
biến lạnh thực phẩm, Nxb Giáo Dục.
• Trần Đức Ba và cộng sự, 1993, Công
nghệ lạnh thực phẩm nhiệt đới, Nxb đại
học bách khoa TP HCM
• Dickerson. R. W., 1969, Thermal
properties of food in the Freezing
perservation of food.
08/07/14

3

NỘI DUNG MÔN HỌC
gồm 5 chương
1
2
3
4
5

08/07/14

Tổng quan
Làm lạnh và bảo quản lạnh TP

Lạnh đông và trữ đông TP
Sấy thăng hoa và cô đặc nhiệt độ thấp

Các sản phẩm TP trong chế biến
và bảo quản lạnh đông
4

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN
VỀ CHẾ BIẾN LẠNH

08/07/14

5

NỘI DUNG
• Khái quát chung
• Các phương pháp bảo
quản TP
• Các quá trình của 1
dây chuyền lạnh
• Giá trị dinh dưỡng và
giá trị kinh tế của
thực phẩm lạnh đông
08/07/14

6

1.1 Khái quát chung

08/07/14

Ngày xưa,
Việc chế
biến
và
bảo quản
thực phẩm
được biết
đến rất ít,
và
chưa
được chú
trọng.
7

1.1 Khái quát chung
Ngày nay, nhờ tri thức mà con người
hiểu rằng thực phẩm bị hư hỏng là do những
nguyên nhân:
- Điều kiện bên trong: hệ enzyme
- Điều kiện bên ngoài: vsv, các
yếu tố môi trường, chất hóa học,
…
08/07/14

8

1.2 Các phương pháp bảo quản thực phẩm

• Phương pháp sống (Biosis)
- Các sp thực phẩm được giữ ở dạng tươi
sống, vì ở dạng sống có tính miễn dịch tự
nhiên.
- Phân biệt: sống hoàn toàn và sống không
hoàn toàn

08/07/14

9

1.2 Các phương pháp bảo quản thực phẩm
•
-

Phương pháp nữa sống (Anabiosis)
Phương pháp nhiệt độ thấp
Phương pháp sấy khô
Phương pháp thẩm thấu
Phương pháp acid thực phẩm
Dùng khí trơ
Tạo điều kiện lên men có lợi
Các phương pháp trên được dùng để hạn chế sự
sống

08/07/14

10

1.2 Các phương pháp bảo quản thực phẩm
• Phương pháp tiêu diệt sự sống
Mục đích: tiêu diệt enzyme và vsv gồm 2 quá trình
thanh trùng và tiệt trùng
- Tùy thuộc vào loại thực phẩm mà quyết định thanh
trùng hay tiệt trùng.

08/07/14

11

1.3 Các quá trình của 1 dây chuyền lạnh
Nguyên liệu

Làm mát

Lạnh
đông

Trữ
đông

Bảo quản lạnh
Tan giá

Làm ấm

Tiêu thụ
Các giai đoạn của 1 dây chuyền lạnh

08/07/14

12

1.4 giá trị dinh dưỡng và giá...
08/07/14 1
Biên soạn
ThS. PHẠM THỊ MỸ LỆ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LẠNH
THỰC PHẨM
3 ĐVHT (45 tiết)
Bài giảng
Bài giảng : Công nghệ chế biến lạnh thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng : Công nghệ chế biến lạnh thực phẩm - Người đăng: Ní Ná
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Bài giảng : Công nghệ chế biến lạnh thực phẩm 9 10 39