Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng công nghệ chế biến thịt trứng

Được đăng lên bởi Jessica Le
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 6883 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Bài giảng môn Công nghệ chế biến thịt, trứng

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT, TRỨNG
Hệ: Đại học (45 tiết)
Chương 1: NGUYÊN LIỆU THỊT, TRỨNG
1.1 Thành phần cấu tạo của thịt
Thịt gia súc và gia cầm là một nguồn thức ăn có giá trị thực phẩm rất cao vì trong
thành phần của chúng có chứa một lượng lớn các protein hoàn thiện, chất béo, chất
khoáng. Trong dinh dưỡng của người, thịt cũng là một trong những nguồn vitamin B 1,
B2, B6, B12, K, E, PP, H (biotin), axit pantotenic, axit paraaminobenzoic, cholin, axit
folic,...
Nguyên liệu chủ yếu để sản xuất ra thịt và các sản phẩm của thịt là các gia súc như
bò, heo, dê, cừu, và các gia cầm như gà, vịt, ngan, ngỗng,...
Một trong những vấn đề quan trọng đối với thực phẩm là việc lựa chọn đem áp dụng
và chăn nuôi các giống gia súc để cho phép tăng tối đa lượng protein của thịt trên một
đơn vị chứ không phải là làm tăng lượng mỡ vì chất béo tồn tại trong thực phẩm quá giới
hạn qui định sẽ làm tăng giá trị năng lượng nhưng thường lại làm hạ thấp giá trị sinh học
của thực phẩm do làm giảm tương đối hàm lượng protein trong thực phẩm cũng như sự
tiêu hóa của thịt có nhiều mỡ sẽ rất khó khăn.
Trong thành phần của thịt có các mô sau đây :
- Mô cơ (bắp thịt của động vật)
- Mô liên kết với toàn bộ các biến thể của nó (mô liên kết xốp, mô liên kết đặc, mô mỡ,
mô sụn, mô xương)
- Máu
- Mô thần kinh, mạch máu, mạch và hạch bạch huyết,...
Trong công nghiệp và thương nghiệp, người ta thừa nhận phân loại các mô thịt không
những theo các dấu hiệu về chức năng mà còn theo các giá trị thực phẩm của chúng. Bởi
vậy, trong thành phần của thịt được phân ra : mô cơ, mô mỡ, mô liên kết, mô xương và
máu. Các mô kể trên có thể tách ra khỏi nhau mặc dù không hoàn toàn và được sử dụng
theo ý nghĩa thực phẩm của chúng.
Tỉ lệ của các mô trong các loại thịt khác nhau được trình bày ở bảng 1.1 :
Bảng 1.1 : Tỉ lệ của các mô trong các loại thịt (%)
Loại mô

Thịt bò

Thịt heo

Thịt cừu

Mô cơ

57 − 62

40 − 58

49 − 58

Mô mỡ

3 − 16

15 − 46

4 − 18

Nguyễn Thị Thu Huyền

Page 1

Bài giảng môn Công nghệ chế biến thịt, trứng

Mô liên kết

9 − 12

6 −8

7 − 11

Mô xương và sụn

17 − 29

18 − 38

Mô máu

0,8 − 1

8 − 18
0,6 − 0,8

0,8 − 1

Thành phần, cấu tạo và tính chất của các mô đều khác nhau. Bởi vậy, đặc tính và tỉ lệ
số lượng của chúng trong thành phần thịt quyết định các tính chất quan trọng trong đó giá
trị lớn nhất của thịt là mô cơ và mô mỡ.
Thành phần hóa học của thịt được hợp thành chủ yếu từ thành phần hóa học của các
mô cơ bản của nó : mô cơ,...
Bài giảng môn Công nghệ chế biến thịt, trứng
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT, TRỨNG
Hệ: Đại học (45 tiết)
Chương 1: NGUYÊN LIỆU THỊT, TRỨNG
1.1 Thành phần cấu tạo của thịt
Thịt gia súc gia cầm một nguồn thức ăn giá trị thực phẩm rất cao trong
thành phần của chúng chứa một lượng ln các protein hoàn thiện, chất o, chất
khoáng. Trong dinh dưỡng của người, thịt cũng một trong những nguồn vitamin B
1
,
B
2
, B
6
, B
12
, K, E, PP, H (biotin), axit pantotenic, axit paraaminobenzoic, cholin, axit
folic,...
Nguyên liệu chủ yếu để sản xuất ra thịt và các sản phẩm của thịt các gia súc như
bò, heo, dê, cừu, và các gia cầm như gà, vịt, ngan, ngỗng,...
Một trong những vấn đề quan trọng đối với thực phẩm việc lựa chọn đem áp dụng
chăn nuôi các giống gia súc để cho phép tăng tối đa lượng protein của thịt trên một
đơn vị chứ không phải làm tăng lượng mỡ vì chất béo tồn tại trong thực phẩm quá giới
hạn qui định sẽ làm tăng giá trị năng lượng nng thường lại làm hạ thấp giá trị sinh học
của thực phẩm do làm giảm tương đối hàm lượng protein trong thực phẩm cũng như sự
tiêu hóa của thịt có nhiều mỡ sẽ rất khó khăn.
Trong thành phần của thịt có các mô sau đây :
- Mô cơ (bắp thịt của động vật)
- liên kết với toàn bộ các biến thể của nó (mô liên kết xốp, liên kết đặc, mô m,
mô sụn, mô xương)
- Máu
- Mô thần kinh, mạch máu, mạch và hạch bạch huyết,...
Trong công nghiệp và thương nghiệp, người ta thừa nhận phân loại cácthịt không
những theo các dấu hiệu về chức ng mà còn theo các giá trị thực phẩm của chúng. Bởi
vậy, trong thành phần của thịt được phân ra : cơ, mỡ, liên kết, xương
máu. Các mô kể trên có thể tách ra khỏi nhau mặc dù không hoàn toàn và được sử dụng
theo ý nghĩa thực phẩm của chúng.
Tỉ lệ của các mô trong các loại thịt khác nhau được trình bày ở bảng 1.1 :
Bảng 1.1 : Tỉ lệ của các mô trong các loại thịt (%)
Loại mô Thịt bò Thịt heo Thịt cừu
Mô cơ
57 62 40 58 49 58
Mô mỡ
3 16 15 46 4 18
Nguyễn Thị Thu Huyền Page 1
bài giảng công nghệ chế biến thịt trứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng công nghệ chế biến thịt trứng - Người đăng: Jessica Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
bài giảng công nghệ chế biến thịt trứng 9 10 518