Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cung cấp điện

Được đăng lên bởi hoangthitan9393
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 871 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CCĐ
1.1 Khái niệm về năng lượng điện
1. Nguồn năng lượng tự nhiên.
- Nguồn năng lượng tự nhiên được hiểu là năng lượng và nhiên liệu sơ cấp, nó đặc
trưng cho tiềm năng của đất nước. Hệ thống năng lượng sơ cấp này bao gồm:
+ Các mỏ than dầu khí
+ Các hệ thống thuỷ năng như sông hồ, thác, suối, biển
+ Các hệ thống năng lượng khác như năng lương gió, năng lượng mặt trời, năng
lượng địa nhiệt.
2. Đặc điểm của năng lượng điên.
- Dễ dàng chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác ( nhiệt, cơ, hoá) . Chính vì vậy
điện năng được dùng rộng rãi trong mọi lĩnh vực sinh hoạt của con người.
- Điện năng nói chung không tích luỹ được, trừ một vài trường hợp cá biệt và công
suất nhỏ như pin, ac quy, vì vậy giữa sản xuất và tiêu thụ điện năng phải luôn luôn đảm
bảo cân bằng.
- DÔ truyÒn t¶i vµ ph©n phèi ®i xa theo nh÷ng kho¶ng c¸ch lín, tèc ®é truyÒn t¶i nhanh
víi tæn thÊt truyÒn t¶i nhá.
1.2 Các dạng nguồn điện

Nguyên lý chung của sản xuất điện năng như sau:
NL sơ cấp

1.2.1. NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

NL cơ học

NL điện

Trong nhà máy nhiệt điện người ta dùng nhiên liệu là than đá, dầu, khí đốt... trong đó
than được dùng nhiều nhất
Nhà máy nhiệt điện được chia thành 2 loại là nhà máy nhiệt điện ngưng hơi và nhà máy
nhiệt điện rút hơi
- Nhà máy nhiệt điện ngưng hơi: Toàn bộ hơi nước được dùng vào mục đích sản xuất
điện năng
- Nhà máy nhiệt điện rút hơi: Một phần năng lượng của hơi nước được sử dụng vào mục
đích công nghiệp hoặc sinh hoạt của nhân dân vùng lân cận
Sơ đồ khối của nhà máy nhiệt điện:
- 1 Lò đốt
- 2 Bao hơi
- 3 Tuốc bin
- 4 Máy phát điện
- 5 Buồng ngưng
- 6 Bơm nước bổ sung
Hơi nước áp lực cao
2
-Than
-Dầu
-khí đốt

M,
 4
~

3
1
6

Chất thải

5

A
B­­­­f=50hz
C

N­íc­lµm­
l¹nh

Nước bổ sung

Hiện nay ở miền bắc nước ta do có mỏ than lớn nên đã xây dựng các nhà máy nhiệt điện
chạy than lớn như Nhiệt điện Phả Lại 1 ( 400 MW ) Phả Lại 2 (600 MW) Uông Bí ( 300
MW ) và một số nhà máy nhiệt điện khác.
Ở miền nam, do có nguồn khí khai thác từ các mỏ dầu nên đã xây dựng một số nhà máy
nhiệt điện chạy khí lớn như Phú Mĩ ( 900MW )
Nhà máy nhiệt điện điezen có công suất nhỏ ( khoảng hàng trăm KW ) thường được
dùng làm nguồn dự phòng, hoặc làm nguồn điện cho những vùng chưa có điện lưới
quốc gia.
Ưu điểm
- Nguồn nhiên liệu là than đá, khí đốt ... rât sẵn có trong tự nhiên.
- Công nghệ sản xuất điện hiện đại và có khả năng TĐH cao
- Công suất huy động lớn.

Nhược điểm
• Hiệu suất chuyển đổi năng lượng của nhà máy không cao khoảng 50% đến 60 %
• ...
Chương1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CCĐ
1.1 Khái niệm về năng lượng điện
1. Nguồn năng lượng tự nhiên.
- Nguồn năng lượng tự nhiên được hiểu năng lượng nhiên liệu cấp, đặc
trưng cho tiềm năng của đất nước. Hệ thống năng lượng sơ cấp này bao gồm:
+ Các mỏ than dầu khí
+ Các hệ thống thuỷ năng như sông hồ, thác, suối, biển
+ Các hệ thống năng lượng khác như năng lương gió, năng lượng mặt trời, năng
lượng địa nhiệt.
2. Đặc điểm của năng lượng điên.
- Dễ dàng chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác ( nhiệt, cơ, hoá) . Chính vậy
điện năng được dùng rộng rãi trong mọi lĩnh vực sinh hoạt của con người.
- Điện năng nói chung không tích luỹ được, trừ một vài trường hợp cá biệt và công
suất nhỏ như pin, ac quy, vì vậy giữa sản xuất tiêu thụ điện năng phải luôn luôn đảm
bảo cân bằng.
- DÔ truyÒn t¶i vµ ph©n phèi ®i xa theo nh÷ng kho¶ng c¸ch lín, tèc ®é truyÒn t¶i nhanh
víi tæn thÊt truyÒn t¶i nhá.
1.2 Các dạng nguồn điện
Nguyên lý chung của sản xuất điện năng như sau:
1.2.1. NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
NL sơ cấp NL cơ học NL điện
Bài giảng cung cấp điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cung cấp điện - Người đăng: hoangthitan9393
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Bài giảng cung cấp điện 9 10 30