Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng điện tử về máy điện xoay chiều

Được đăng lên bởi thuydiemly46b
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1037 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÀO MỪNG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI GIẢNG ELEARNING VỀ MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU

BÀI 30:
MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU
NỘI DUNG BÀI HỌC:
1. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều
2. Máy phát điện xoay chiều một pha

a)
b)

Các bộ phận chính
Hoạt động

3. Máy phát điện xoay chiều ba pha

a)
b)

Dòng điện xoay chiều ba pha
Cấu tạo và hoạt động

Quan sát sự đổi chiều dòng điện trong thí nghiệm:

Nguyên tắc
chung

để tạo ra d
òng điện x
oay
chiều là gì?

1. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều

a.Nguyên tắc hoạt động

•Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ:
Khi từ thông qua khung dây biến thiên điều hòa, trong khung dây xuất hiện một suất điện động cảm
ứng xoay chiều.

Hay là khi khung dây quay trong từ trường đều
trong khung dây sẽ suất hiện suất điện động cảm
ứng hay trong khung sẽ có dòng điện xoay chiều.

•Nếu ta tạo từ thông qua một vòng dây biến thiên điều hòa:
 1= 0cost
Trong đó 0là từ thông cực đại qua một vòng dây.

•Trong cuộn dây có N vòng dây xuất hiện suất điện động cảm ứng:
e = -Nd 1/dt = N 0sint = 0Ncos(t-/2)

Haye =E0cos(t-/2)
vớiE0= 0Nlà biên độ của suất điện động

b. Cách tạo ra suất điện động xoay chiều:

Có 2 cách:
Từ trường cố định, các vòng dây quay trong từ trường.
Từ trường quay, các vòng dây đặt cố định.

2. Máy phát điện xoay chiều một pha
Phần ứng

- Bộ phận quay gọi là roto,
bộ phận đứng yên gọi là

•

được gọi là phần cảm,

•

N

•

- Phần tạo ra từ trường

S
N

stato.

•

S

phần gồm các cuộn dây
giống nhau đặt cố định
được gọi là phần ứng.

Phần cảm

a.

Các bộ phận chính

•Phần cảm(roto): là nam châm điện hoặc nam châm
vĩnh cửu, có tác dụng tạo ra từ trường.

Phầnứng

Phần cảm này tạo ra từ thông biến thiên bằng cách cho
nam châm quay.

•Phần ứng(stato): là những cuộn dây, trong đó xuất hiện

thiên tuần hoàn với tần số: f = p.n

N

•Khi roto quay, từ thông qua các vòng dây stato biến

N

S

suất điện động cảm ứng khi máy hoạt động.

S

Phần cảm

b. Hoạtđộng

 Máy phát điện xoay chiều một pha còn có thể cấu tạo
theo 2 cách:
Cách 1: Phần ứng quay, phần cảm cố định.
Cách 2: Phần cảm quay, phần ứng cố định.

Cách 1: Máy phát điện xoay chiều có phần ứng
quay, phần cảm cố định:

•Phần cảm(stato): nam châm cố định.
•Phần ứng( roto): Khung dây quay quanh
trục trong từ trường của nam châm.

•Bộ góp điện để đưa dòng điện ra ngoài

MáyPĐXC có phần ứng quay, phần cảm cố
định

Cách 2. Máy PĐXC có phần cảm quay,
ph...


Bài giảng điện tử về máy điện xoay chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng điện tử về máy điện xoay chiều - Người đăng: thuydiemly46b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài giảng điện tử về máy điện xoay chiều 9 10 185