Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG DK LOGIC

Được đăng lên bởi havannguyenhaui
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 4055 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHẦN 2: THIẾT KẾ MẠCH LÔGIC TỔ HỢP
1.1. Lý thuyết
đại số boole
1.1.1. Đặt vấn đề

- Trong cuộc sống: các sự vật, hiện tượng thường
biểu hiện ở hai mặt đối lập nhau. VD: Một vật đẹp xấu; Nước sạch hay bẩn,…
- Trong điều kiện KT-XH: thường gặp bài toán mà
dữ liệu vào chỉ có thể nằm ở 1 trong 2 trạng thái đối
kháng nhau. VD: Đúng – sai; Tốt - xấu; Đắt - rẻ
- Trong kỹ thuật (đặc biệt là kỹ thuật điện và điều
khiển) các phần tử điều khiển luôn ở một trong hai
trạng thái tác động hoặc không tác động, đóng hoặc
cắt, …VD: Rơle, công tắc tơ, vv…
- Trong toán học, để lượng hóa hai trạng thái đối
lập của một sự vật hiện tượng người ta dùng hai giá
trị 0 và 1; ON – OFF; TRUE – FALSE; Cắt – Đóng

1

08/21/13

PHẦN 2: THIẾT KẾ MẠCH LÔGIC TỔ HỢP
1.1. Lý thuyết
đại số boole
1.1.1. Đặt vấn đề
1.1.2. Mối quan hệ
giữa đại số boole
và các phần tử tác
động gián đoạn

- Giữa thế kỷ XIX, George Boole - nhà toán học
người Anh đã xây dựng cơ sở toán học để tính
toán các hàm và biến chỉ lấy hai giá trị 0 và 1.
Đại số lôgíc = đại số Boole
- Đại số Boole đã được ứng dụng và thực hiện
rộng rãi thông qua hành vi điều khiển của các
thiết bị Rơle .
- Rơle chỉ có thể ở một trong hai trạng thái quan
sát được là tiếp điểm đóng hoặc mở và về nguyên
tắc không có hiện tượng chập chờn giữa đóng và
mở.

2

08/21/13

PHẦN 2: THIẾT KẾ MẠCH LÔGIC TỔ HỢP
1.2.1. Khái niệm
1.1. Lý thuyết
a. Biến Lôgíc
đại số boole
Trong đại số Boole, các biến được gọi là biến
1.2. Các hàm cơ bản
Logíc nếu chúng chỉ có hai giá trị, đặc trưng cho
Của đại số Logic
hai trạng thái đối kháng của một hiện tượng và
được ký hiệu bằng hai chữ số 0, 1.
b. Mạch logic (Hàm lôgíc)
- Định nghĩa: Mạch logic bao gồm sự ghép nối
của các phần tử vật lý, nhằm thực hiện các quan
hệ logic xác định trước.
A
B
C
3

Q1

M¹ch
L«gÝc

Q2
08/21/13

PHẦN 2: THIẾT KẾ MẠCH LÔGIC TỔ HỢP
1.1. Lý thuyết
đại số boole
1.2. Các hàm cơ bản
Của đại số Logic
1.2.1. Khái niệm
a. Biến Lôgíc
b. Mạch logic
(Hàm lôgíc)

- Nếu Q1, Q2 chỉ phụ thuộc vào giá trị các biến
vào thì mạch gọi là mạch logic tổ hợp:
Q1 = Q1(A, B, C); Q2 = Q2 (A, B, C)
- Nếu Q1, Q2 còn phụ thuộc vào trạng thái bên
trong ϕt ở thời điểm xét thì mạch gọi là mạch
logic dãy:
Q1 = Q1(A, B, C, ϕt ); Q2 = Q2 (A, B, C, ϕt)
c. Thiết bị Lôgíc
+ Thiết bị logic là các thiết bị có hai trạng thái
và thực hiện nhiệm vụ biến đổi tín hiệu.
VD: Rơle, Công tắc tơ có tiếp điểm và các loại
rơle không tiếp điểm là các phần tử gián đoạn.

4

08/21/13

PHẦN 2: THIẾT KẾ MẠCH LÔGIC TỔ HỢP
a. Phép nhân logic (hội, ...
PHẦN 2: THIẾT KẾ MẠCH LÔGIC TỔ HỢP
PHẦN 2: THIẾT KẾ MẠCH LÔGIC TỔ HỢP
08/21/131
1.1. Lý thuyết
đại số boole
1.1.1. Đặt vấn đề
- Trong cuộc sống: các sự vật, hiện tượng thường
biểu hiện ở hai mặt đối lập nhau. VD: Một vật đẹp -
xấu; Nước sạch hay bẩn,…
- Trong điều kiện KT-XH: thường gặp bài toán
dữ liệu vào chỉ thể nằm 1 trong 2 trạng thái đối
kháng nhau. VD: Đúng – sai; Tốt - xấu; Đắt - rẻ
-
Trong kỹ thuật (đặc biệt kỹ thuật điện điều
khiển) các phần tđiều khiển luôn một trong hai
trạng thái tác động hoặc không tác động, đóng hoặc
cắt, …VD: Rơle, công tắc tơ, vv…
- Trong toán học, để ợng hóa hai trạng thái đối
lập của một sự vật hiện tượng người ta dùng hai giá
trị 0 và 1; ON – OFF; TRUE – FALSE; Cắt – Đóng
BÀI GIẢNG DK LOGIC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG DK LOGIC - Người đăng: havannguyenhaui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
BÀI GIẢNG DK LOGIC 9 10 705