Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng đồ gá

Được đăng lên bởi Minhsang Nguyen Minhsang
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

BÙI HỆ THỐNG

CHƯƠNG 6

CÁC CHI TIẾT CỦA ĐỒ GÁ
6.1- CÁC CHI TIẾT ĐỊNH VỊ CỦA ĐỒ GÁ:
6.1.1- Khái niệm và yêu cầu:
1. Khái niệm:
Đồ gá máy cắt kim loại là một trang bị công nghệ đi kèm với máy cắt kim loại, nhằm
để xác định vị trí chính xác của chi tiết gia công so với dụng cụ cắt, đồng thời giữ vững
vị trí đó trong suốt quá trình gia công.
2. Yêu cầu:
Nhiệm vụ của đồ gá là dùng để định vị và kẹp chặt cho chi tiết gia công vì vậy nó cần
có các yêu cầu sau:
- Độ chính xác cao,
- Có thể gá đặt chi tiết một cách nhanh chóng và thuận lợi,
- Giữ được chi tiết một cách cố định,
- Phải có đủ độ cứng vững,
- Các phần tử định vị, cơ cấu dẫn hướng cơ cấu gá dao phải có tính chống mài mòn
tốt, có thời gian sử dụng lâu dài.
6.1.2- Chi tiết định vị của đồ gá:
Chi tiết định vị của đồ gá là các chi tiết tiếp xúc trực tiếp với chuẩn định vị của chi tiết
gia công, nó được chia ra làm 2 loại:
1.Chi tiết định vị chính: là các chi tiết khống chế một số bậc tự do nào đó của chi
tiết gia công theo yêu cầu.
2.Chi tiết định vị phụ: là các chi tiết có tác dụng duy nhất là làm tăng độ cứng vững
cho chi tiết gia công mà không có tác dụng khống chế một bậc tự do nào, nó cần phải thoả
mãn yêu cầu là không làm phá vở vị trí của chi tiết gia công đã được định vị trên các chi
tiết định vị chính.
Do tính quan trọng của chi tiết định vị nên khi chế tạo chúng cần phải thoả mãn 1 số
yêu cầu cơ bản như sau:
- Có độ chính xác và độ nhẵn bề mặt làm việc cao.
- Có tính chống mài mòn tốt .
- Đảm bảo được độ cứng vững tốt tuỳ theo điều kiện làm việc cụ thể
- Các chi tiết định vị thường được chế tạo bằng thép cácbon dụng cụ: Y7A; Y8A,…
thép hợp kim: 20Cr; 40Cr,…sau khi gia công được được tôi cứng thường đạt từ 5862 HRC. Bề mặt làm việc thấm cacbon hoặc nitơ hoá đạt độ sâu: 0.8-1.2 mm.
6.1.3- Định vị khi chuẩn là mặt phẳng:
Để định vị khi chuẩn là mặt phẳng người ta thường dùng các phần tử sau đây:
1.Chốt tỳ cố định: Có 3 loại
- Đầu có khía nhám: dùng để định vị khi chuẩn là chuẩn thô
- Đầu phẳng: dùng để định vị khi chuẩn là chuẩn tinh
Khoa cơ khí-Trường Cao Đẳng Công Nghệ
1

Bài giảng: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

BÙI HỆ THỐNG

Đầu hình chỏm cầu: dùng để định vị khi chuẩn là chuẩn thô
Đường kính chốt :+ D  12 mm được chế tạo bằng thép cacbon dụng cụ có hàm
lượng C = 0.7-0.8 % và tôi cứng đạt HRC = 50-60.
+ D > 12 mm thì thép có hàm lượng C = 0.15-0.2%, tôi cứng thấm than đạt
HRC = 55-60.
- Số chốt tỳ được dùng ở một mặt chuẩn định vị bằng số bậc tự do mà nó cần hạn
chế....
Bài giảng: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY BÙI HỆ THỐNG
Khoa cơ khí-Trường Cao Đẳng Công Nghệ
1
CHƯƠNG 6
CÁC CHI TIẾT CỦA ĐỒ GÁ
6.1- CÁC CHI TIẾT ĐỊNH VỊ CỦA ĐỒ GÁ:
6.1.1- Khái nim và yêu cầu:
1. Khái niệm:
Đồ máy cắt kim loại là mt trang bị công nghđi kèm với máy cắt kim loại, nhằm
để xác định vị trí chính xác của chi tiết gia công so với dụng cụ cắt, đồng thời giữ vng
vị trí đó trong suốt quá trình gia công.
2. Yêu cu:
Nhiệm vụ của đồ dùng để định vị và kẹp chặt cho chi tiết gia công vì vy cần
các yêu cầu sau:
- Độ chính xác cao,
- Có thể gá đặt chi tiết một cách nhanh chóng và thuận lợi,
- Giữ được chi tiết một cách cố định,
- Phi có đủ độ cứng vững,
- c phần tđịnh vị, cơ cấu dẫn hướng cấu dao phải có tính chống mài mòn
tt, có thời gian sử dụng lâu dài.
6.1.2- Chi tiết định vị của đồ:
Chi tiết định vị của đồ là các chi tiết tiếp xúc trực tiếp với chuẩn định vị của chi tiết
gia công, nó được chia ra làm 2 loi:
1.Chi tiết định vchính: các chi tiết khống chế một số bậc tự do nào đó của chi
tiết gia công theo yêu cầu.
2.Chi tiết định vị phụ: các chi tiết có tác dụng duy nhất là làm tăng độ cứng vững
cho chi tiết gia công mà không tác dụng khống chế một bậc tự do nào, nó cần phải thoả
mãn yêu cầu là không làm phá v vị trí ca chi tiết gia công đã được định vị trên các chi
tiết đnh vị chính.
Do tính quan trọng ca chi tiết định vị nên khi chế tạo chúng cần phải thoả mãn 1 s
yêu cầu cơ bản như sau:
- độ chính xác và độ nhẵn bề mặt làm việc cao.
- Có tính chống mài mòn tốt .
- Đảm bảo được độ cứng vững tốt tuỳ theo điều kiện làm việc cụ thể
- Các chi tiết định vị thường được chế tạo bằng thépcbon dụng cụ: Y7A; Y8A,
thép hợp kim: 20Cr; 40Cr,…sau khi gia công được được tôi cứng thường đạt từ 58-
62 HRC. B mt làm vic thấm cacbon hoặc nitơ hoá đạt độ sâu: 0.8-1.2 mm.
6.1.3- Định vị khi chuẩnmặt phẳng:
Để định vị khi chuẩn là mặt phẳng người ta thường dùng các phần tử sau đây:
1.Chốt tỳ cố định: Có 3 loại
- Đầu có khía nhám: dùng để định vị khi chuẩn là chuẩn thô
- Đầu phẳng: dùng để định vị khi chuẩn là chuẩn tinh
bài giảng đồ gá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng đồ gá - Người đăng: Minhsang Nguyen Minhsang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
bài giảng đồ gá 9 10 41