Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng đo lường

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Thúy Hằng
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 2941 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KHOA ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA

Trường cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên


GIÁO TRÌNH
ĐO LƯỜNG-CẢM BIẾN
(Lưu hành nội bộ)

1

LỜI NÓI ĐẦU
Môn học Đo lường- cảm biến trình bày các kiến thức về kỹ thuật đo dùng trong
ngành điện hiện nay. Giới thiệu những phép đo cơ bản để ứng dụng cho các ngành sản
xuất công nghiệp.
Kỹ thuật Đo lường –Cảm biến là môn học nghiên cứu các phương pháp đo các
đại lượng vật lý: đại lượng điện: điện áp, dòng điện, công suất,… và đại lượng không
điện: nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc…
Bài giảng Kỹ thuật Đo lường –Cảm biến được biên soạn dựa trên các giáo trình
và tài liệu tham khảo mới nhất hiện nay, được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh
viên các ngành: Điện công nghiệp, Điện dân dụng, Kỹ thuật Viễn thông, Kỹ thuật
Thông tin, Tự động hoá, Trang thiết bị điện, Tín hiệu Giao thông.
Bài giảng gồm 2 phần phần đo lường cung cấp cho sinh viên những kiến thức
cơ bản và chuyên sâu về kỹ thuật đo lường trong ngành điện. Trình bày các dụng cụ
đo, nguyên lý đo và phương pháp đo các thông số. Trên cơ sở đó, người học biết cách
sử dụng dụng cụ đo và xử lý kết quả đo trong công việc sau này. Phần cảm biến trình
bày cấu tạo nguyên lý hoạt động và ứng dụng của một số cảm biến thông dụng
Trong quá trình biên soạn, đã được các đồng nghiệp đóng góp nhiều ý kiến,
mặc dù cố gắng sửa chữa, bổ sung cho cuốn sách được hoàn chỉnh hơn, song chắc
chắn không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế.
Mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn đọc.

2

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………………2

Chương 1: KHÁI NIỆM VỀ ĐO LƯỜNG………………………………….. 5
1.1 Đại lượng đo lường……………………………………………………….. 5
1.2. Chức năng, đặc điểm của thiết bị đo.................................................................. 8
1.3 Chuẩn hóa trong đo lường………………………………………………………. 8
1.4. Sai số trong đo lường…………………………………………………………….9
Chương 2. CÁC DỤNG ĐO CƠ ĐIỆN.....................................................................14
2.1 Nguyên lý và các chi tiết chính của cơ cấu đo cơ điện...................................... 14
2.2 Cơ cấu đo từ điện……………………………………………………………….. 14
2.3 Cơ cấu đo điện từ. ……………………………………………………………….17
2.4 Cơ cấu đo điện động……………………………………………………………. 18
2.5 Cơ cấu đo cảm ứng. …………………………………………………………….19
Chương 3. CÁC THIẾT BỊ ĐO CHỈ THỊ SỐ.................................................22
3.1. Cơ cấu chỉ thị số................................................................................................. 22
3.2. Vônmét chỉ thị số ..................................................
1
KHOA ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA
Trường cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

GIÁO TRÌNH
ĐO LƯỜNG-CẢM BIẾN
(Lưu hành nội bộ)
Bài giảng đo lường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng đo lường - Người đăng: Nguyễn Thị Thúy Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Bài giảng đo lường 9 10 924