Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng gia công mài

Được đăng lên bởi Thanh Tam Do
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 3 lần
13.4 MÀI
13.4.1 Khái niệm chung

Bản chất của mài là quá trình cắt gọt được thực hiện đồng thời bởi nhiều hạt
mài có các lưỡi cắt có hình dáng hình học không xác định được phân bố một cách
ngẫu nhiên trên bề mặt đá mài
Mài có khả năng gia công được các mặt tròng xoay ngoài và trong, các mặt
phẳng, các mặt định hình từ các vật liệu chưa hoặc đã qua nhiệt luyện . Sau khi mài
có thể đạt cấp chính xác 6 đến 7 , độ nhẵn cấp 7 đến 13
Động học quá trình mài bao gồm: Hình 13.45

Hình 13.45 Các chuyển động khi mài tròn ngoài

+ Chuyển động quay tròn của đá mài (n đ ): chính là chuyển động cắt
+ Chuyển động quay tròn của chi tiết mài (n ct ) để đảm bảo mài hết chu vi chi
tiết
+ Chuyển động tịnh tiến của bàn máy mang chi tiết: để đảm bảo mài hết chiều
dài chi tiết.

13.4.2 Máy mài

Các bộ phận chính của máy mài tròn ngoài được mô tả ở hình 13.46

Hình 13.46 Cấu tạo máy mài tròn ngoài

13.4.3 Công nghệ mài

13.4.3.1 Mài tròn ngoài

Trên ụ mang phôi có mâm cặp truyền chuyển động quay tròn cho chi tiết .
Nếu chi tiết dài thì được gá trên 2 mũi tâm , chuyển động quay của ụ mang phôi
được truyền qua chi tiết nhờ cặp tốc . Đá mài thực hiện chuyển động quay tròn
( chuyển động cắt ) . Bàn máy 5 thực hiện chuyển động tiến dao dọc S d để mài hết
chiều dài chi tiết (hình 13.47a)

Để mài hết lượng dư , sau mỗi hành trình kép của bàn máy ụ mang đá phải
chuyển động tiến dao hướng kính. Thông thường lượng tiến dao hướng kính S hk =
0,005 đến 0,02mmm/h.t.k để thực lực hướng kính nhỏ , chi tiết ít biến dạng , nâng
cao độ chính xác gia công . Để năng cao năng suất bóc phoi ta sửa đá vát góc
20 đến 30.(hình 13.47b) Khi mài tinh ở những hành trình cuối không thực hiện tiến
kính mà chỉ thực hiện tiến dao dọc cho tới khi mài hết hoa lửa.
Khi chi tiết ngắn, độ kính lớn , độ cứng vững cao người ta dùng phương pháp
tiến đá hướng kính (Sd = 0 ; Shk khác 0) để tăng năng suất (hình 13.47b). Với phương
pháp này có thể mài định hình bằng cách sửa đá có hình dạng là âm bản của chi tiết
cần gia công
Người ta có thể tiến hành gia công đồng thời mặt trụ và mặt đầu bằng
phương pháp tiến đá theo phương tạo với trục nằm ngang một góc 45 0. Phương
pháp này cho năng suất cao nhưng độ chính xác không cao vì tốc độ cắt của các
điểm trên đá khác nhau dẫn tới đá mòn không đều (hình 13.47c).

Hình 13.47 Công nghệ mài

·

Mài thô

Mục đích của mài thô là lấy đi thể tích phoi Q lớn nhất trong một đơn vị thời gian với
chi phí gia công khác . Do đó chọn đá có kích thước hạt lớn , chọn bước tiến S dọc và

chiều ...
13.4 MÀI
13.4.1 Khái niệm chung
Bản chất của mài là quá trình cắt gọt được thực hiện đồng thời bởi nhiều hạt
mài có các lưỡi cắt có hình dáng hình học không xác định được phân bố một cách
ngẫu nhiên trên bề mặt đá mài
Mài có khả năng gia công được các mặt tròng xoay ngoài và trong, các mặt
phẳng, các mặt định hình từ các vật liệu chưa hoặc đã qua nhiệt luyện . Sau khi mài
có thể đạt cấp chính xác 6 đến 7 , độ nhẵn cấp 7 đến 13
Động học quá trình mài bao gồm: Hình 13.45
Hình 13.45 Các chuyển động khi mài tròn ngoài
+ Chuyển động quay tròn của đá mài (n
đ
): chính là chuyển động cắt
+ Chuyển động quay tròn của chi tiết mài (n
ct
) để đảm bảo mài hết chu vi chi
tiết
+ Chuyển động tịnh tiến của bàn máy mang chi tiết: để đảm bảo mài hết chiều
dài chi tiết.
Bài giảng gia công mài - Trang 2
Bài giảng gia công mài - Người đăng: Thanh Tam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài giảng gia công mài 9 10 505