Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng gia công trên máy bào

Được đăng lên bởi Thanh Tam Do
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3640 lần   |   Lượt tải: 14 lần
13.3 GIA CÔNG TRÊN MÁY BÀO
13.3.1.Nguyên lý và khả năng công nghệ
13.3.1.1 Nguyên lý bào và xọc

+ Bào và xọc là phương pháp gia công cắt gọt dùng dao đơn với chuyển động
cắt gọt là chuyển động thẳng, và chuyển động chạy dao tịnh tiến gián đoạn.
+ Động học của quá trình bào và xọc gồm các chuyển động:
- Chuyển động chính 1 ( chuyển động cắt ): là chuyển động thẳng đi về
tuần hoàn theo chu kỳ của dao trong đó có hành trình cắt và hành trình chạy không
( gọi là hành trình kép).
Khi bào chuyển động chính theo phương ngang đi về.
Khi xọc chuyển động chính theo phương thẳng đứng lên xuống.
- Chuyển động chạy dao 2: là chuyển động tịnh tiến gián đoạn của phôi
sau mỗi hành trình kép của dao.Hình 13.39
- Chuyển động phụ 3: tiến dao, rút dao v.v…
* Khi bào dao bào lắp trên đầu dao cùng đầu bào chuyển động thẳng đi về tuần
hoàn thực hiện việc cắt gọt. Phôi được định vị và kẹp chặt trực tiếp ( hoặc thông qua
đồ gá ) trên bàn maý, thực hiện chạy dao gián đoạn sau mỗi hành trình kép của dao.
Hình 13.38
* Khi xọc, dao xọc lắp trên đầu dao chuyển động thẳng lên xuống thực hiện việc cắt
gọt . Phôi ( cùng bàn máy ) thực hiện chuyển động chạy dao gián đoạn sau mỗi
hành trình kép của dao.

Hình 13.39 Các chuyển động khi bào
13.3.1.2 Khả năng công nghệ bào và xọc:

+ Bào và xọc dùng để gia công các mặt phẳng ( ngang, nghiêng, thẳng đứng và
mặt phẳng bậc ) , gia công các loại rãnh ( vuông, tròn, chữ T, rãnh then, rãnh mang
cá …) , gia công các bánh răng ( xọc ) và các mặt định hình. Hình 13.40
+ Xọc thường gia công các mặt phẳng bên trong ( rãnh then, then hoa trong
lỗ)Hình 13.41
+ Bào và xọc được dùng rộng rãi trong sản xuất đơn chiếc , sửa chữa, loạt nhỏ do
có tính vạn năng cao và dao cụ đồ gá đơn giản.
Tuy vậy năng suât của bào và xọc đều thấp do:
- Dùng dao đơn nên năng suất cắt gọt thấp.
- Tốn thời gian cho hành trình chạy không.
- Vận tốc cắt thấp vì hạn chế bởi lực quán tính đầu dao khi đổi chiều chuyển động.

Hình 13.40 Khả năng côngnghệ của bào và xọc
13.3.2 Máy bào và máy xọc

Hình 13.42 Máy bào và máy xọc
13.3.4. Dao bào và dao xọc
Dao bào và dao xọc đều là dao đơn như dao tiện, do đó kết cấu và các thông số
hình học giống dao tiện.
Góc trước thường nhỏ hơn dao tiện ( vì trong quá trình cắt có va đập) và có giá trị từ
150 ¸ 200 .
Một số góc của dao có thể chọn:
a = 6 ¸ 160 ; j = 20 ¸ 700 ; j = 0 ¸ 150 ; l = 6 ¸ 200.

Dao bào có hai loại : dao thẳng và dao cong .( Hình 13.43 a, b). Dao thẳng có kết
cấu đơn giản nhưng trong quá trình cắt, do tác dụng của lực P, thâ...
13.3 GIA CÔNG TRÊN MÁY BÀO
13.3.1.Nguyên lý và khả năng công nghệ
13.3.1.1 Nguyên lý bào và xọc
+ Bào và xọc là phương pháp gia công cắt gọt dùng dao đơn với chuyển động
cắt gọt là chuyển động thẳng, và chuyển động chạy dao tịnh tiến gián đoạn.
+ Động học của quá trình bào và xọc gồm các chuyển động:
- Chuyển động chính 1 ( chuyển động cắt ): là chuyển động thẳng đi về
tuần hoàn theo chu kỳ của dao trong đó có hành trình cắt và hành trình chạy không
( gọi là hành trình kép).
Khi bào chuyển động chính theo phương ngang đi về.
Khi xọc chuyển động chính theo phương thẳng đứng lên xuống.
- Chuyển động chạy dao 2: là chuyển động tịnh tiến gián đoạn của phôi
sau mỗi hành trình kép của dao.Hình 13.39
- Chuyển động phụ 3: tiến dao, rút dao v.v…
* Khi bào dao bào lắp trên đầu dao cùng đầu bào chuyển động thẳng đi về tuần
hoàn thực hiện việc cắt gọt. Phôi được định vị và kẹp chặt trực tiếp ( hoặc thông qua
đồ gá ) trên bàn maý, thực hiện chạy dao gián đoạn sau mỗi hành trình kép của dao.
Hình 13.38
* Khi xọc, dao xọc lắp trên đầu dao chuyển động thẳng lên xuống thực hiện việc cắt
gọt . Phôi ( cùng bàn máy ) thực hiện chuyển động chạy dao gián đoạn sau mỗi
hành trình kép của dao.
Bài giảng gia công trên máy bào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng gia công trên máy bào - Người đăng: Thanh Tam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài giảng gia công trên máy bào 9 10 170