Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Gia công trên máy cắt kim loại

Được đăng lên bởi Thanh Tam Do
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2597 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bài giảng: Gia công trên máy cắt kim loại
19.07.2011 BY GIÓ THÁNG MƯỜI LEAVE A COMMENT
Bài giảng khá hay và chi tiết về các phương pháp gia công trên máy cắt kim loại

Đọc tiếp: Bài giảng: Gia công trên máy cắt kim loại
13.1 GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN
13.1.1 Nguyên lý và khả năng công nghệ
13.1.1.1 Nguyên lý tiện
Tiện là phương pháp công nghệ gia công cắt gọt điển hình trong số các phương
pháp gia công cắt gọt.
Động học của quá trình cắt gọt khi tiện gồm ba chuyển động sau:
+Chuyển động chính I (còn gọi là chuyển động cắt ): Chuyển động chính là
chuyển động quay tròn của phôi ( thông qua đồ gá, ví dụ: mâm cặp) ... Đây là quá
trình chuyểnđộng tạo ra quá trình cắt, do đó tạo ra phoi tiện. Chuyển động chính có

tốc độ lớn tạo ra tốc độ cắt gọt. Khi tiện, phôi quay tròn theo tốc độ quay của trục
chính là n (vòng/phút.) Hình 13.1

Hình 13.1 Các chuyển động khi tiện
+ Chuyển động chạy dao II (chuyển động bước tiến):
Chuyển động chạy dao thường được thực hiện theo hướng song song hoặc
vuông góc với đường tâm quay của chi tiết gia công (vật tiện).
Khi tiện, dao tiện thực hiện chuyển động chạy dao tịnh tiến một lượng S (mm) sau
một vòng quay của phôi (vòng): S (mm/vòng).
Chuyển động này được thực hiện theo chế độ tự động hoặc bằng tay.
+ Chuyển động phụ: là các chuyển động khác cần thiết để hoàn thành quá trình
tiện, cụ thể như: chuyển động tiến dao vào và rút dao ra, chuyển động của ụ động
v.v...
13.1.1.2 Khả năng công nghệ: Hình 13.2
1)

Tiện mặt trụ tròn ngoài (trơn, có bậc)

2)

Xén mặt bậc và xén mặt đầu.

3)

Tiện rãnh ngoài và rãnh trong lỗ (rãnh vuông, bán nguyệt...)

4)

Tiện cắt đứt.

5)

Tiện mặt tròn trong (tiện lỗ – trơn hoặc có bậc).

6)

Khoan, khoét, doa lỗ trụ.

7)

Tiện mặt côn ngoài và côn trong (lỗ côn).

.

8)

Khoan, khoét, doa lỗ côn.

9)

Cắt ren bằng ta rô, bàn ren:

10) Tiện ren các loại (ren tam giác, ren vuông, ren thang...) với các
hệ thống ren khác nhau (ren hệ mét, ren môđun, ren Anh, ren Pit,
ren mặt đầu và ren nhiều đầu mối.
11) Tiện các mặt định hình tròn xoay.
12) Đánh bóng, mài rà bằng bột rà, lăn nhám, lăn ép, miết ép.
13) Tiện đặc biệt có dùng gá lắp chuyên dùng.

Hình 13.2 Khả năng công nghệ của tiện
13.1.1.3 Độ chính xác của nguyên công tiện phụ thuộc vào các yếu tố chính sau:
- Độ chính xác máy tiện: độ đảo trục chính, độ đồng tâm giữa nòng ụ động
với
tâm trục chính, độ thẳng sống trượt bằng máy...
- Độ cứng vững của hệ thống công nghệ (máy, đồ gá, dao, phôi).
- Tình trạng dao tiện: độ cứng vững dao, chất lượng mài dao .v.v.....
Bài giảng: Gia công trên máy cắt kim loại
19.07.2011 BY GIÓ THÁNG MƯỜI LEAVE A COMMENT
Bài giảng khá hay và chi tiết về các phương pháp gia công trên máy cắt kim loại
Đọc tiếp: Bài giảng: Gia công trên máy cắt kim loại
13.1 GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN
13.1.1 Nguyên lý và khả năng công nghệ
13.1.1 . 1 Nguyên lý tiện
Tiện là phương pháp công nghệ gia công cắt gọt điển hình trong số các phương
pháp gia công cắt gọt.
Động học của quá trình cắt gọt khi tiện gồm ba chuyển động sau:
+Chuyển động chính I (còn gọi là chuyển động cắt ): Chuyển động chính là
chuyển động quay tròn của phôi ( thông qua đồ gá, ví dụ: mâm cặp) ... Đây là quá
trình chuyểnđộng tạo ra quá trình cắt, do đó tạo ra phoi tiện. Chuyển động chính có
Bài giảng: Gia công trên máy cắt kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Gia công trên máy cắt kim loại - Người đăng: Thanh Tam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài giảng: Gia công trên máy cắt kim loại 9 10 403