Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hệ thống CAD ứng dụng trong thiết kế công trình

Được đăng lên bởi Kim Chien
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 5268 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Bộ môn Tự động hoá Thiết kế Cầu đường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG TRÌNH
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG
----------------

Bài giảng:

Hệ thống CAD ứng dụng trong thiết kế công trình
Môn học: Thực tập công nhân
Lớp: Tự động hoá thiết kế cầu đường

Hà nội 09/2005
Bài giảng môn học “Thực tập công nhân”

1

Bộ môn Tự động hoá Thiết kế Cầu đường

MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN ............................................................................................................... 4
Chương 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD.......................................................................... 6
2.1 Giới thiệu AutoCAD ứng dụng trong thiết kế................................................................. 6
2.1.1
Giới thiệu các tính năng cơ bản của phần mềm AutoCAD........................................ 6
2.1.1.1 Vẽ các bản vẽ thiết kế ứng dụng trong thiết kế, lập quy hoạch các dự án ................. 6
2.1.1.2 Xây dựng các bản vẽ trao đổi với các ứng dụng khác: Word, Excel… ..................... 8
2.1.1.3 Lập mô hình kết cấu cho các chương trình phân tích kết cấu: Midas/Civil, Sap....... 9
2.1.1.4 Lập mô hình hình học cho chương trình phân tích ổn định mái dốc: GeoSlope........ 9
2.1.2
Các phương pháp học AutoCAD. .............................................................................. 9
2.1.3
Cấu trúc dữ liệu và tổ chức dữ liệu cơ bản của 1 bản vẽ thiết kế. ........................... 10
2.1.3.1 Cấu trúc dữ liệu hình học ......................................................................................... 10
2.1.3.2 Cấu trúc dữ liệu phi hình học ................................................................................... 10
2.2 Ứng dụng AutoCAD thiết lập các bản vẽ thiết kế 2D................................................... 10
2.2.1
Giới thiệu chương trình AutoCad 2002 ................................................................... 10
2.2.2
Thiết lập các thông số cơ bản của bản vẽ................................................................. 10
2.2.2.1 Thiết lập các thông số cơ bản cho bản vẽ................................................................. 10
2.2.2.2 Các lệnh về màn hình. .............................................................................................. 10
2.3 Phương pháp xây dựng các đối tượng cơ bản trong không gian 2D. ............................ 11
2.3.1
Xây dựng các đối tượng hình học ............................................................................ 11
2.3.2
Xây ...
B môn T động hoá Thiết kế Cu đường
Bài ging môn hc “Thc tp công nhân
1
TRƯỜNG ĐẠI HC GIAO THÔNG VN TI
KHOA CÔNG TRÌNH
B MÔN T ĐỘNG HOÁ THIT K CU ĐƯỜNG
----------------
Bài ging:
H thng CAD ng dng trong thiết kế công trình
Môn hc: Thc tp công nhân
Lp: T động hoá thiết kế cu đường
Hà ni 09/2005
Bài giảng Hệ thống CAD ứng dụng trong thiết kế công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Hệ thống CAD ứng dụng trong thiết kế công trình - Người đăng: Kim Chien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Bài giảng Hệ thống CAD ứng dụng trong thiết kế công trình 9 10 558