Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng học phần cấu tạo kiến trúc

Được đăng lên bởi Huy Đặng
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 3506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng học phần Cấu tạo Kiến trúc

CHƯƠNG 1
CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO
VÀ HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC CƠ BẢN NHÀ DÂN DỤNG
1.1 Ý NGHĨA MÔN HỌC:
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng là môn học nghiên cứu các nguyên tắc và các lý luận cơ
bản nhất để thiết kế, chế tạo các bộ phận của nhà nhằm thoả mãn hai mục tiêu
sau:


Tao ra vỏ bọc bao che cho công năng sử dụng bên trong và bên ngoài ngôi nhà.



Xác định hệ kết cấu chịu lực tương ứng với vỏ bọc nêu trên.

Môn học này còn có chức năng giới thiệu các cấu tạo thông dụng thường dùng, đồng thời
chỉ ra hướng cải tiến, thay đổi các cấu tạo đó theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật và sự
đổi mới của hình thức kiến trúc.
1.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẢI PHÁP CẤU TẠO KIẾN TRÚC:
Sáng tạo ra kiến trúc là con người đã mong muốn tạo ra một môi trường sống tốt hơn so
với môi trường tự nhiên. Có nghĩa là khai thác các mặt có lợi và hạn chế các mặt bất lợi của
môi trường tự nhiên cũng như của bản thân con người tác động đến môi trường sống mà họ
sáng tạo ra.
Những mặt bất lợi này có thể qui thành hai loại:


Do ảnh hưởng của thiên nhiên.



Do ảnh hưởng trực tiếp của con người.

1.2.1 Ảnh hưởng của thiên nhiên:
Trong thiên nhiên công trình luôn chịu ảnh hưởng của điều kiện khí hậu tự nhiên, lực
trọng trường, động đất, bão từ, các loại côn trùng ... Mức độ ảnh hưởng lớn hay nhỏ tuỳ
theo vị trí địa lý của từng khu vực xây dựng công trình. Ảnh hưởng bất lợi của điều kiện
khí hậu tự nhiên gồm :


Chế độ bức xạ của mặt trời: quỹ đạo, cường độ bức xạ mặt trời...



Chế độ gió (tần xuất xuất hiện, tốc độ gió, hướng gió...)



Chế độ mưa, tuyết..



Chế độ thuỷ văn, ngập lụt



Địa hình, địa mạo

1

Bài giảng học phần Cấu tạo Kiến trúc



Địa chất công trình ( sức chịu tải của nền đất, nước ngầm, độ lún, mức đồng
đều của cấu tạo các lớp đất, ổn định của đất..)



Mức xâm thực hoá - sinh của môi trường.



Ngoài ra ở những nơi có nhiều côn trùng, đặc biệt nhà kết cấu gỗ cần có biện
pháp chống mối, mọt ,mục, để chống sự phá hoại của côn trùng.

Hình 1.2 Các ảnh hưởng đến giải pháp cấu tạo kiến trúc


Ảnh hưởng cuả thiên nhiên:

1- Bức xạ mặt trời ; 2- Khí hậu thời tiết; 3- Nước ngầm; 4- Động đất; 5- Côn trùng


Ảnh hưởng của con người

6 - Trọng lượng; 7 - Chấn động; 8- Cháy nổ; 8- Tiếng ồn.
1.2.2 Ảnh hưởng của con người:
Khi xây dựng công trình con người đã tạo ra các bộ phận, cấu kiện và các thiết bị sử
dụng. Rõ ràng những bộ phận và cấu kiện này sẽ phải có một khối lượng nhất định.
Khối lượng đó chính là tải trọng bản thân và chí...
Bài giảng học phần Cấu tạo Kiến trúc
1
CHƯƠNG 1
CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO
VÀ HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC CƠ BẢN NHÀ DÂN DỤNG
1.1 Ý NGHĨA MÔN HỌC:
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng là môn học nghiên cứu các nguyên tắc và các lý luận cơ
bản nhất để thiết kế, chế tạo các bộ phận của nhà nhằm thoả mãn hai mục tiêu
sau:
Tao ra vỏ bọc bao che cho công năng sử dụng bên trong và bên ngoài ngôi nhà.
Xác định hệ kết cấu chịu lực tương ứng với vỏ bọc nêu trên.
Môn học này còn có chức năng giới thiệu các cấu tạo thông dụng thường dùng, đồng thời
chỉ ra hướng cải tiến, thay đổi các cấu tạo đó theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật và sự
đổi mới của hình thức kiến trúc.
1.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẢI PHÁP CẤU TẠO KIẾN TRÚC:
Sáng tạo ra kiến trúc là con người đã mong muốn tạo ra một môi trường sống tốt hơn so
với môi trường tự nhiên. Có nghĩa là khai thác các mặt có lợi và hạn chế các mặt bất lợi của
môi trường tự nhiên cũng như của bản thân con người tác động đến môi trường sống mà họ
sáng tạo ra.
Những mặt bất lợi này có thể qui thành hai loại:
Do ảnh hưởng của thiên nhiên.
Do ảnh hưởng trực tiếp của con người.
1.2.1 Ảnh hưởng của thiên nhiên:
Trong thiên nhiên công trình luôn chịu ảnh hưởng của điều kiện khí hậu tự nhiên, lực
trọng trường, động đất, bão từ, các loại côn trùng ... Mức độ ảnh hưởng lớn hay nhỏ tuỳ
theo vị trí địa lý của từng khu vực xây dựng công trình. Ảnh hưởng bất lợi của điều kiện
khí hậu tự nhiên gồm :
Chế độ bức xạ của mặt trời: quỹ đạo, cường độ bức xạ mặt trời...
Chế độ gió (tần xuất xuất hiện, tốc độ gió, hướng gió...)
Chế độ mưa, tuyết..
Chế độ thuỷ văn, ngập lụt
Địa hình, địa mạo
Bài giảng học phần cấu tạo kiến trúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng học phần cấu tạo kiến trúc - Người đăng: Huy Đặng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
Bài giảng học phần cấu tạo kiến trúc 9 10 183