Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hợp tác xã Thương Mại và dịch vụ Phúc Lợi

Được đăng lên bởi phamvandoanh1992
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2994 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIỚI THIỆU CHUNG
Hợp tác xã Thương Mại và dịch vụ Phúc Lợi là doanh nghiệp tiên phong
trong lĩnh vực xử lý, tái chế, tái sử dụng, thu gom và vận chuyển chất thải công
nghiệp cho các chủ nguồn thải trên địa bàn Thái Nguyên và các tỉnh thuộc:
Đồng bằng sông Hồng, Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên
hải Nam Trung bộ, góp phần làm giảm một lượng lớn chất thải rắn nguy hại
thải ra ngoài môi trường, làm giảm ô nhiễm môi trường, và thúc đẩy sự phát
triển kinh tế trong việc tái sử dụng chất thải.
Thông tin Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Phúc Lợi:
- Địa chỉ văn phòng: Tổ 11 - P.Gia Sàng – TP.Thái Nguyên – Tỉnh Thái
Nguyên
- Điện thoại: 0280 3757031 Fax: 0280 3852224
- Email: htxphucloi.tn@gmail.com
- Địa chỉ Nhà máy: Khe Đá Mài - Xã Tân Cương - Thành Phố Thái
Nguyên.
- Người đại diện theo pháp luật của HTX: ông Phùng Đức Phúc - Chủ
nhiệm HTX.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ
- Giấy phép hành nghề QLCTNH: 1-2-3-4-5.018.VX ngày 02/5/2012.

I. Khái niệm, nguồn phát sinh, đặc tính CTNH
1. Khái niệm
Hiện nay trên thế giới có nhiều cách định nghĩa khác nhau về
chất thải nguy hại trong luật và các văn bản dưới luật về môi trường.
Philiphin: Chất thải nguy hại là những chất có độc tính, ăn mòn,
gây kích thích, họat tính, có thể cháy, nổ mà gây nguy hiểm cho con
người, và động vật.
Canada: Chất thải nguy hại là những chất mà do bản chất và tính
chất của chúng có khả năng gây nguy hại đến sức khỏe con người
và/hoặc môi trường. Và những chất này yêu cầu các kỹ thuật xử lý đặc
biệt để loại bỏ hoặc giảm đặc tính nguy hại của nó.
Chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc (12/1985):
Ngoài chất thải phóng xạ và chất thải y tế, chất thải nguy hại là chất thải
(dạng rắn, lỏng, bán rắn-semisolid, và các bình chứa khí) mà do hoạt tính
hóa học, độc tính, nổ, ăn mòn hoặc các đặc tính khác, gây nguy hại hay
có khả năng gây nguy hại đến sức khỏe con người hoặc môi trường bởi
chính bản thân chúng hay khi được cho tiếp xúc với chất thải khác.

Tại Việt Nam: Tại Việt Nam Ngày 16 tháng 7 năm
1999, Thủ Tướng Chính Phủ ký quyết định ban hành Quy
chế Quản lý lhất thải nguy Hại số 155/1999/QĐ9-TTg trong
đó tại Điều 2, Mục 2 chất thải nguy hại được định nghĩa như
sau.
“Chất thải nguy hại là chất thải có chứa các chất hoặc hợp
chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ
cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và
các đặc tính nguy hại khác), hoặc tương tác chất với chất
khác gây nguy hại đến môi trường và sức khỏe con người.
Các chất thải nguy hại được liệt kê...
GIỚI THIỆU CHUNG
GIỚI THIỆU CHUNG
Hợp c Thương Mại dịch vụ Phúc Lợi doanh nghiệp tiên phong
trong lĩnh vực xử lý, tái chế, tái sử dụng, thu gom và vận chuyển chất thải công
nghiệp cho các chủ nguồn thải trên địa bàn Thái Nguyên các tỉnh thuộc:
Đồng bằng sông Hồng, Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ Duyên
hải Nam Trung bộ, góp phần làm giảm một lượng lớn chất thải rắn nguy hại
thải ra ngoài môi trường, làm giảm ô nhiễm môi trường, thúc đẩy sự phát
triển kinh tế trong việc tái sử dụng chất thải.
Thông tin Hợpc xã Thương mại và Dịch vụ Phúc Lợi:
- Địa chỉ văn phòng: Tổ 11 - P.Gia Sàng TP.Thái Nguyên Tỉnh Thái
Nguyên
- Điện thoại: 0280 3757031 Fax: 0280 3852224
- Email: htxphucloi.tn@gmail.com
- Địa chỉ Nhà máy: Khe Đá i - n Cương - Thành Phố Thái
Nguyên.
- Người đại diện theo pháp luật của HTX: ông Phùng Đức Phúc - Chủ
nhiệm HTX.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ
- Giấy phép hành nghề QLCTNH: 1-2-3-4-5.018.VX ngày 02/5/2012.
Bài giảng Hợp tác xã Thương Mại và dịch vụ Phúc Lợi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Hợp tác xã Thương Mại và dịch vụ Phúc Lợi - Người đăng: phamvandoanh1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài giảng Hợp tác xã Thương Mại và dịch vụ Phúc Lợi 9 10 681