Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng khai thác sức nước

Được đăng lên bởi Nil Tah
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 4397 lần   |   Lượt tải: 30 lần
Chương 1
ĐẶC ĐIỂM VÀ LĨNH VỰC ÁP DỤNG CỦA KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN
BẰNG SỨC NƯỚC
1.1.KHÁI NIỆM CHUNG

1.1.1.Đặc điểm
Khai thác bằng sức nước là sử dụng năng lượng dòng nước để phá hủy sự
liên kết giữa các phần tử đất đá với nhau.
Khai thác bằng sức nước là một trong những dạng cơ giới hóa các khâu
công nghệ trong khai thác mỏ lộ thiên. Trong phương pháp này năng lượng dòng
nước được sử dụng một phần hay toàn bộ dây chuyền công nghệ.
Qui trình công nghệ trong khai thác sức nước được tóm tắt như sau:
Nguồn nước được bơm từ nguồn cấp nước, để tạo nên dòng nước cao áp,
dòng nước cao áp được dẫn trong ống kín tới súng bắn nước. Dòng nước cao áp
được bắn ra khỏi miệng súng hướng vào gương công tác, dưới tác động của
năng lượng dòng nước, đất đá bị phá hủy, thấm rã thành bùn quặng (đất đá hay
quặng lẫn với nước). Bùn quặng được vận tải về nhà máy tuyển, bùn đất được
đưa ra ngoài bãi thải. Phương pháp vận chuyển đất đá, bùn quặng có thể tự chảy
(khi điều kiện địa hình cho phép) hoặc bằng áp lực (được thực hiện trong bất kỳ
điều kiện nào) sơ đồ công nghệ được nêu trên hình 1.1
Hình 1.1. Khai thác lớp đất phủ bằng
phương pháp thủy lực
a. Có một tầng đất bóc
b. Có hai tầng đất bóc
1. Súng bắn nước
2. Lớp đất đá bỏ lại
3. Hồ hút bùn
4. Trạm bơm bùn

1

Hình 1.2. Công nghệ khai thác hai tầng bằng máy xúc kết hợp vận tải
bằng phương pháp thủy lực
1,4. Máy xúc tay gầu;

2,3. Thùng tiếp nhận vận liệu và trạm bơm

Một trong những đặc điểm nổi bật của phương pháp khai thác bằng sức
nước là tính liên tục của quy trình công nghệ. Các khâu công nghệ từ thấm rã,
làm tơi đến vận chuyển, thải đá được tiến hành nối tiếp nhau và liên tục. Mặt
khác trong khai thác bằng sức nước còn cho phép có thể tiến hành đồng thời quá
trình tuyển khoáng trong khi khai thác mỏ. Do đó nó tiết kiệm được năng lượng
và các chi phí cho khai thác và chế biến khoáng sản có ích.
Người ta thường dùng những phương pháp phá vỡ đất đá sau đây:
1. Phá vỡ đất đá bằng súng nước không làm tơi sơ bộ
2. Phá vỡ đất đá bằng súng nước có làm tơi sơ bộ
3. Phá vỡ đất đá bằng phương pháp hỗn hợp
4. Phá vỡ đất đá bằng tàu hút không làm tơi sơ bộ
5. Phá vỡ đất đá bằng tàu hút bùn có làm tơi sơ bộ.
- Trong khai thác mỏ, phương pháp khai thác hỗn hợp máy xúc và súng
nước đã được áp dụng ở vùng quặng đã được tháo khô sơ bộ hay không có
nước, còn khai thác bằng tàu hút bùn chỉ sử dụng khi có nước tự nhiên hay nhân
tạo.
- Khai thác không làm tơi sơ bộ chỉ sử dụng có hiệu quả khi độ cứng f<23;nhất là khi đất đá ở dạng cát, á cát, ...
1
Chương 1
ĐẶC ĐIỂM VÀ LĨNH VỰC ÁP DỤNG CỦA KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN
BẰNG SỨC NƯỚC
1.1.KHÁI NIỆM CHUNG
1.1.1.Đặc điểm
Khai thác bằng sức nước là sử dụng năng lượng dòng nước để phá hủy s
liên kết giữa các phần tử đất đá vi nhau.
Khai thác bằng sức nước một trong những dạng giới hóa các khâu
công nghệ trong khai thác mỏ lộ thiên. Trong phương pháp này năng lượng dòng
nước được sử dụng một phần hay toàn bộ dây chuynng nghệ.
Qui trình công nghệ trong khai thác sức nước được tóm tắt như sau:
Nguồn nước được m từ nguồn cấp nước, để tạo nên dòng nước cao áp,
dòng nước cao áp được dẫn trong ng kín tới súng bắn nước. ng nước cao áp
được bắn ra khỏi miệng súng hướng vào ơng ng tác, dưới tác động của
năng lượng ng nước, đất đá bị phá hủy, thấm thành bùn quặng (đất đá hay
quặng lẫn với ớc). Bùn qung được vận tải về nhà máy tuyển, bùn đất được
đưa ra ngoài i thải. Phương pháp vận chuyn đất đá, bùn quặng thể tự chảy
(khi điều kiện địa hình cho phép) hoặc bằng áp lực (được thực hiện trong bất kỳ
điu kin nào) sơ đồ công nghệ được nêu trên hình 1.1
Hình
1
.
1
. Khai thác lớp đất ph bằng
phương pháp thủy lực
a. Có một tầng đất bóc
b. Có hai tầng đất bóc
1. Súng bắn nước
2. Lớp đất đá bỏ lại
3. Hồ t bùn
4. Trạm bơm bùn
bài giảng khai thác sức nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng khai thác sức nước - Người đăng: Nil Tah
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
bài giảng khai thác sức nước 9 10 660