Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kỹ thuật điện tử

Được đăng lên bởi nguyenthithuhoai
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 7480 lần   |   Lượt tải: 31 lần
1

Trường…………….
Khoa……………….

…………..o0o…………..

Bài giảng
Kỹ thuật điện tử
Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM

Trang 1

2

Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM

Trang 2

3

CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1. Mạch điện và các đại lượng cơ bản
1.1 Mạch điện
Mạch điện: một hệ gồm các thiết bị điện, điện tử ghép lại trong đó xảy ra quá trình
truyền đạt, biến đổi năng lượng hay tín hiệu điện đo bởi các đại lượng dòng điện, điện áp.
Mạch điện được cấu trúc từ các thành phần riêng rẽ đủ nhỏ, thực hiện các chức năng
xác định được gọi là các phần tử mạch điện. Hai loại phần tử chính của mạch điện là
nguồn và phụ tải.
- Nguồn: các phần tử dùng để cung cấp năng lượng điện hoặc tín hiệu điện cho mạch.
VD: máy phát điện, acquy …
- Phụ tải: các thiết bị nhận năng lượng hay tín hiệu điện.
VD: động cơ điện, bóng điện, bếp điện, bàn là …
Ngoài 2 thành phần chính như trên, mạch điện còn có nhiều loại phần tử khác nhau
như: phần tử dùng để nối nguồn với phụ tải (VD: dây nối, dây tải điện…); phần tử làm
thay đổi áp và dòng trong các phần khác của mạch (VD: máy biến áp, máy biến dòng …);
phần tử làm giảm hoặc tăng cường các thành phần nào đó của tín hiệu (VD: các bộ lọc, bộ
khuếch đại…).
Trên mỗi phần tử thường có một đầu nối ra gọi là các cực để nối nó với các phần tử
khác. Dòng điện đi vào hoặc đi ra phần tử từ các cực. Phần tử có thể có 2 cực (điện trở,
cuộn cảm, tụ điện …), 3 cực (transistor, biến trở …) hay nhiều cực (máy biến áp, khuếch
đại thuật toán …).

Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM

Trang 3

4

1.2. Các đại lượng cơ bản

* Điện áp
Điện áp giữa 2 điểm A và B là công cần thiết để làm dịch chuyển một đơn vị điện
tích (1 Coulomb) từ A đến B.
Đơn vị: V (Volt)
UAB = VA – VB
UAB = - UBA

UAB : điện áp giữa A và B.
VA; VB: điện thế tại điểm A, B.
* Dòng điện
Dòng điện là dòng các điện tích chuyển dịch có hướng. Cường độ dòng điện (còn gọi
là dòng điện) là lượng điện tích dịch chuyển qua một bề mặt nào đó (VD: tiết diện ngang
của dây dẫn …).
Đơn vị: A (Ampere)
Chiều dòng điện theo định nghĩa là chiều chuyển động của các điện tích dương (hay
ngược chiều với chiều chuyển động của các điện tích âm). Để tiện lợi, người ta chọn tuỳ ý
một chiều và kí hiệu bằng mũi tên và gọi là chiều dương của dòng điện. Nếu tại một thời
điểm t nào đó, chiều dòng điện trùng với chiều dương thì dòng điện mang dấu dương (i >
0); còn nếu chiều dòng điện ngược chiều dương thì dòng điện mang dấu âm (i < 0).

Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM

Trang 4

5

2. Các phần tử hai cực
2.1 Các phần tử hai c...
1
Trường…………….
Khoa……………….
…………..o0o…………..
Bài giảng
Kỹ thuật điện tử
Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM Trang 1
Bài giảng kỹ thuật điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kỹ thuật điện tử - Người đăng: nguyenthithuhoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Bài giảng kỹ thuật điện tử 9 10 14