Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kỹ thuật rô bốt

Được đăng lên bởi nqlhello
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1514 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ
Bài giảng

KỸ THUẬT ROBOT
ThS. Vũ Thăng Long
KS.Đỗ Quốc Chí

NỘI DUNG MÔN HỌC
 Chương 1: Giới thiệu chung về robot công nghiệp
 Chương 2: Phương trình động học robot
 Chương 3: Động lực học robot
 Chương 4: Hệ truyền động robot
 Chương 5: Robot Mitsubishi

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ROBOT
CÔNG NGHIỆP
1.1. Các khái niệm về robot công nghiệp
1.2. Ứng dụng robot công nghiệp
1.3. Cấu trúc cơ bản của robot công nghiệp
1.4. Phân loại robot công nghiệp
Mục đích: Tìm hiểu các khái niệm ban đầu về robot công
nghiệp, cấu trúc và các đặc tính của nó.

1.1. Các khái niệm về robot công nghiệp
1.1.1. Định nghĩa robot công nghiệp
Định nghĩa theo tiêu chuẩn AFNOR (Pháp)
Định nghĩa theo RIA (Robot Institude of America)
Định nghĩa theo TOCT 25686-85 (Nga)

Tổng quát: Robot công nghiệp là một máy tự động
linh hoạt thay thế từng phần hoặc toàn bộ các hoạt động
cơ bắp và hoạt động trí tuệ của con người trong nhiều
khả năng thích nghi khác nhau.

Định nghĩa theo tiêu chuẩn AFNOR (Pháp)
Robot công nghiệp là một cơ cấu chuyển động tự động
có thể lập trình, lặp lại các chương trình, tổng hợp các
chương trình đặt ra trên các trục tọa độ; có khả năng
định vị, định hướng, di chuyển các đối tượng vật chất:
chi tiết, dao cụ, gá lắp,…theo những hành trình thay đổi
đã chương trình hóa nhằm thực hiện các nhiệm vụ công
nghệ khác nhau.

Định nghĩa theo RIA (Robot Institude of America)
Robot là một tay máy vạn năng có thể lặp lại các chương
trình được thiết kế để di chuyển vật liệu, chi tiết, dụng cụ
hoặc các thiết bị chuyên dùng thông qua các chương
trình chuyển động có thể thay đổi để hoàn thành các
nhiệm vụ khác nhau.

Định nghĩa theo TOCT 25686-85 (Nga)
Robot công nghiệp là
một máy tự động, được
đặt cố định hoặc di
động được, liên kết giữa
một tay máy và một hệ
thông điều khiển theo
chương trình, có thể lập
trình lại để hoàn thành
các chức năng vận động
và điều khiển trong quá
trình sản xuất.

1.1.2. Định nghĩa bậc tự do của robot
Bậc tự do là số khả năng chuyển động của một cơ cấu
(chuyển động quay hoặc tịnh tiến).
Công thức tính:

Trong đó:

n: Số khâu động
pi: Số khớp loại i

a. Robot PUMA 6 bậc tự do

Bậc tự do ?

Hình b: Xác định được số khớp loại 5 là 5 (4 khớ...










Bài giảng kỹ thuật rô bốt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kỹ thuật rô bốt - Người đăng: nqlhello
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Bài giảng kỹ thuật rô bốt 9 10 52