Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kỹ thuật xung số

Được đăng lên bởi cusuper03
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 13319 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Bµi gi¶ng Kü thuËt xung sè GV: Ph¹m ThÞ Lµnh
Chương 1: CƠ SỞ KỸ THUẬT SỐ
GIỚI THIỆU
Các đại lượng vật lý được theo dõi, đo lường, ghi lại, tính toán …cần được biểu
diễn bằng giá trị thực của chúng một cách chính xác để thuận lợi cho việc xử kết
quả. Có hai cách biểu diễn đại lượng này:
- Biểu diễn ở dạng tương tự: khi hàm biểu diễn và đại lượng biến thiên theo thời
gian cùng một cách thức ta có tín hiệu tương tự hay tín hiệu analog mô tả biểu diễn đại
lượng cần xử, ví dụ như hiệu điện thế đầu ra của một micro thể biến thiên liên
tục trong khoảng giá trị từ 0 tới khoảng 100mV, biểu diễn tiếng nói của người đang sử
dụng micro, hoặc kim đồng hồ đo tốc độ biến thiên liên tục khi một chiếc ô đang
chạy để biểu diễn tốc độ của ôtô trong khoảng từ 0 đến 100km/h…
- Biu diễn đại lượng ở dạng số khi đó hàm biểu diễn sẽ biến thiên không ln tục
theo thời gian và người ta dùng các ký tự bằng số để mô tả biểu diễn nó, ta nhận được tín
hiu số hay tín hiu Digital với đặc trưng sự biến thiên theo từng ớc rời rạc.
Tương ứng với điều trên, một mạch điện tử, một thiết bị hay hệ thống điện tử
làm nhiệm vụ xử lý các tín hiệu thuộc loại nào sẽ mang tên tương ứng của loại đó:
hệ thống tương tự hệ thống số. Nhìn chung thế giới hiện thực xung quanh thế
giới tương tự, tức các đại lượng xung quanh ta bản chất tương tự tác động đến
đầu vào và yêu cầu xuất hiện ở đầu ra một hệ thống gia công xử lý tin tức. Kỹ thuật xử
lý số tín hiệu dùng các hệ thống số như vậy có vai trò trung gian trong ba bước:
Biến đổi đại lượng đầu vào tự nhiên dạng tương tự thành tín hiệu
số.
Xử lý thông tin tín hiệu số vừa nhận được.
Biến đổi ở cổng ra tín hiệu dạng số về dạng tương tự.
Nguyên nhân của việc làm 3 bước trung gian xử lý tín hiệu số xuất phát từ:
- Thói quen từ bản chất của con người “số hóa các đại lượng cần quan tâm
xử lý, dụ như khi ta nói nhiệt độ phòng là 25
0
C thực ra chỉ con s gần đúng đã
được làm tròn của giá trị thực đang có.
- Kỹ thuật xử lý số thể hiện nhiều ưu điểm vượt trội so với các phương pháp
xử lý truyền thống trước đây: dễ dàng hơn trong thiết kế, thuận lợi trong lưu giữ thông
tin theo thời gian, tính chính xác và độ tin cậy đạt được cao, có thể lập trình để xử lý tự
động, ít chịu ảnh hưởng của tác động lạ (nhiễu)…
Quá trình biến đổi một tín hiệu dạng tương tự sang dạng tín hiệu số cần 3 bước
cơ bản sau đây:
- Thực hiện việc rời rạc hóa tín hiệu tương tự bằng cách lấy mẫu các giá trị của
những thời điểmc định.ớc này cần chú ý làm giảm tới mức tối thiểu việc
mất mát thông tin, muốn vậy thì chu kỳ (nhịp) lấy mẫu phải mau hơn hai lần chu kỳ
mau nhất của tín hiệu (f
mẫu
≥ 2f
max
).
- Thực hiện việc làm tròn (lượng tử hóa) các giá trị mẫu đã lấy. Muốn vậy cần
chọn ra một đơn vị rời rạc nhỏ nhất về độ lớn được gọi là 1 bước (một giá trị) lượng tử
Trang 1
Bài giảng kỹ thuật xung số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kỹ thuật xung số - Người đăng: cusuper03
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Bài giảng kỹ thuật xung số 9 10 327