Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng lập trình phát triển CADchuong1, Tạ Đức Hải, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1459 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1. Mở đầu
KS. Tạ Đức Hải
Bộ môn: CNTB& HKVT
Khoa Hàng không -Vũ trụ, Học viện KTQS

1.1 Giới thiệu
 Hiện nay các phần mềm thiết kế có rất nhiều về số lượng nhưng có thể
chia thành hai loại chính
– Các phần mềm thương mại do các công ty tin học chuyên nghiệp thực hiện,
chúng có quy mô lớn, giải quyết những vấn đề chính, phổ biến; ví dụ:
AutoCAD, SolidWorks, Inventor,….
– Các phần mềm do các công ty tư vấn thiết kế tự phát triển, hầu hết là những
phần mềm có quy mô không lớn và tập trung giải quyết các bài toán cục bộ,
chuyên biệt trong lĩnh vực chuyên ngành

 Tuy nhiên các phần mềm này vẫn còn những khiếm khuyết bởi sự đa dạng
của thực tế thiết kế.
 Chính vì vậy việc xây dựng thêm những chương trình mới, như là một
công cụ bổ sung, nhằm khắc phục những khiếm khuyết, những vấn đề phát
sinh trong quá trình thiết kế là cần thiết và có tính hiệu quả cao
2012 Đỗ Thanh Bình – MTA

2

 AutoCAD là một trong những phần mềm CAD được sử dụng rộng rãi trên
thế giới. Một trong những lý do chính khiến AutoCAD được sử dụng phổ
biến là tính linh hoạt của nó.
 Với cấu trúc mở, AutoCAD có thể được cá biệt hóa để đáp ứng phần lớn
các yêu cầu của người sử dụng, như cấu hình lại các menu, các thanh công
cụ (toolbar), thêm các lệnh chuyên dụng, hay phát triển các chương trình
bổ sung (add-on) có thể chạy trong AutoCAD.
 Việc tùy biến CAD giúp tiết kiệm thời gian, tăng năng suất và chất lượng
thiết kế. Ta có thể tự động hóa các công việc buồn tẻ, loại bỏ việc gõ phím
lặp lại nhiều lần.

2012 Đỗ Thanh Bình – MTA

3

 Khi nào thì nên tùy biến CAD?
– Không có các quy tắc rõ ràng, nhưng nhìn chung bất cứ khi nào nó giúp tiết
kiệm thời gian hay nâng cao chất lượng công việc thiết kế của bạn.
– Nếu bạn phải thực hiện một công việc duy nhất nhưng cách thức thực hiện
khó khăn, cho một dự án cụ thể . Sẽ không hiệu quả để đầu tư nhiều thời gian
viết một chương trình để tự động hóa công việc trên nhưng chỉ sử dụng một
lần. Ngược lại, nếu nó có thể sử dụng lại nhiều lần, việc tự động hóa sẽ tiết
kiệm rất nhiều thời gian.
– Một lợi ích của việc tùy biến CAD là sẽ cải thiện các kỹ năng kỹ thuật của
bạn. Vì bạn cố gắng lập trình cho CAD, bạn sẽ có hiểu biết sâu hơn về phần
mềm và các vấn đề kỹ thuật cụ thể mà bạn đang giải quyết.

2012 Đỗ Thanh Bình – MTA

4

 Ví dụ: khi lập các phiếu công nghệ các kỹ sư phải mất nhiều thời gian để
vẽ các sơ đồ nguyên công, trong đó cần thể hiện hình dạng của phôi và chi
tiết gia công, các bề mặt gia công, mặt chuẩn, các dụng cụ gá kẹp và dụn...
Chương 1. Mở đầu
KS. Tạ Đức Hải
Bộ môn: CNTB& HKVT
Khoa Hàng không -Vũ trụ, Học viện KTQS
Bài giảng lập trình phát triển CADchuong1, Tạ Đức Hải, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng lập trình phát triển CADchuong1, Tạ Đức Hải, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Bài giảng lập trình phát triển CADchuong1, Tạ Đức Hải, Học viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 789