Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng luyện vonfram

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Tùng
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Luyệnvolfram

ĐêTai:Luyênvolfram

Giáoviênhướngdẫn:PhùngTiếnThuật.

SinhViênThưcHiên: HaQuangMinh
HoangXuânTín1221040266
NguyễnVănVinh1221040319
NguyễnThanhTùng1221040302

mssv:1221040167

KháiNiêm

-Volfram còn gọi la Tungsten, la một nguyên tố hóa học hiếm có ký hiệu la W (tiếng Đức: Wolfram) va số nguyên tử 74. La một kim loại chuyển tiếp chiếm
0.005% trọng lượng vỏ trái đất,có mau từ xám thép đến trắng, rất cứng va nặng, volfram được tìm thấy ở nhiêu quặng bao gồm wolframit va scheelit va
đáng chú ý vì những đặc điểm lý tính mạnh mẽ, đặc biệt nó la kim loại không phải la hợp kim có điểm nóng chảy cao nhất va la nguyên tố có điểm nóng
chảy cao thứ 2 sau cacbon.Hiện tìm được khoảng 15 khoáng vật volframt(muối của acid volframic)
Dạng volfram tinh khiết được sử dụng chủ yếu trong nganh điện nhưng nhiêu hợp chất va hợp kim của nó được ứng dụng nhiêu (đáng kể nhất la lam dây
tóc bóng đèn điện dây đốt), trong các ống X quang (dây tóc va tấm bia bắn phá của điện tử) va trong các siêu hợp kim. Volfram la kim loại duy nhất trong
loạt chuyển tiếp thứ 3 có mặt trong các phân tử sinh học.

ỨngDụng

dâytócbóngđèn

 đèn halogen.

Quăngvolframvaphânbố
-Phần lớn quặng Volfram thuộc loại quặng nghèo,quặng giau nhất chỉ chứa cỡ 0.5-2% WO3. Trong quặng còn có
các nguyên tố khác như molipdenit,cassiterit,piritacsenopirit,chalcopirit va các khoáng khác
-Người ta chia lam 2 loại khoáng sang : vonframit va seelit

-TrênthếgiớiconhiềunướcsảnxuấtVolframnhưMĩ,Canada,Peru,TháiLan,HànQuốc,….ỞnướctaVolframcóở
CaoBằngdướidạngVolframit,ngoàiracòncóởThiệnKế

Lamgiauquăng
Tuyểntrọnglực(Tuyểnkhoángbằngbànđãigân)

1.2 Tuyển nổi

Hìnhvẽbộphậnchínhcủathiếtbịtuyểnnổi

Chú thích:1.Bánh khuấy 2.Stato 3.Chụp 4.Ống hút bùn 5.Trục
thẳng đứng quay 6.Van điêu chỉnh
7.tay đòn điêu chỉnh 8.Bộ phận vặn ốc 9.Ống không khí 10.Puli
11.Ổ trục 12. Giá đỡ thanh giằng

2/Lam giau
-Sơ đồ sau dùng để lam giau quặng bằng phương pháp tuyển trong lưc va tuyển nổi.

4/TINH QUẶNG
-Việclưachọnphươngphápphụthuộcvao:
+Loạinguyênliệu
+Quymôsảnxuất
+Yêucầukĩthuật,tínhchấtvậylíWO3
-Cácgiaiđoạnquátrìnhtinhquặng:
+Phânhủytinhquặng
+Nhậnacidvonframickĩthuật
+Lamsạchacidkhỏitạpchấtvanhậnsảnphẩm
-Tùytheoloạiphânhủymatacó2sơđồgiacôngsau
+ThiêukếttinhquặngvớiNaCO3,hòatantáchsảnphẩmbằngnướchoặcxửlíNaCO 3trongotocla,đôikhicóthểphânhủybằngNaOH
+Phânhủybằngacid

III/PHÂN HỦY TINH QUẶNG VOLFRAM BẰNG PP KIỀM VÀ NHẬN WO 3
1/ThiêukếtvớiNaCO3
1.1Thiêukếtvolframvớixoda1.2Thiêukếtseelitvớixoda

1.3Hòatáchthiêukết...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng luyện vonfram - Người đăng: Nguyễn Thanh Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Bài giảng luyện vonfram 9 10 821