Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Matlab

Được đăng lên bởi Vuong Dinh
Số trang: 228 trang   |   Lượt xem: 1059 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CƠ KHÍ – BỘ MÔN CƠ HỌC ỨNG DỤNG

TS. Nguyễn Quang Hoàng

C
MATLAB à SIMULINK

Hà Nội 2010

ii

Lời nói đầu
Hệ chương trình MATLAB là một công cụ xử lý số các hệ kỹ thuật từ đơn giản đến
phức tạp. Chương trình này phù hợp với việc phân tích và tổng hợp nhanh các quá
trình động lực đặc biệt trong nghiên cứu và phát triển, ngày nay Matlab đang được
sử dụng nhiều trong công nghiệp. Matlab ngày càng có vai trò trong các trường đại
học và cao đẳng kỹ thuật. Matlab có thể trợ giúp đắc lực các sinh viên và kỹ sư
trong việc giải quyết các vấn đề tính toán số các bài toán kỹ thuật. Đặc biệt đối với
sinh viên và kỹ sư ngành Cơ khí, điện, điện tử, cơ điện tử Matlab là một công cụ
không thể thiếu.
Mục đích c a cuốn sách là cung cấp cơ s Matlab và Simulink cho các sinh viên kỹ
thuật từ n m thứ hai sau khi đ có các kiến thức cơ bản về toán, vật lý, cơ học kỹ
thuật cũng như kỹ thuật lập trình. Ngoài ra nếu có được thêm các kiến thức về kỹ
thuật điều khiển, xử lý dữ liệu số người đọc có thể m rộng thêm được các ứng
dụng c a Matlab và Simulink.
Nội dung c a cuốn sách này được phân bố trong chín chương. Các chương từ một
đến bảy trình bày việc sử dụng các lệnh c a Matlab cho các bài toán cơ bản như
tính toán trên v ctơ, ma trận, đ họa, giải phương trình vi phân thường, và một số
ph p biến đổi tích phân như ouri r, Laplace. Chương
giới thiệu về ph n
imulink – một công cụ sử dụng các khối hàm để mô ph ng hệ. Trong mỗi
chương, sau ph n giới thiệu cách sử dụng các lệnh c a Matlab đều có những ví dụ
cụ thể và ph n bài tập thực hành để người học có thể tự thực hành. Trong chương
một số bài toán kỹ thuật thường gặp trong l nh vực cơ học và kỹ thuật được trình
bày.
Cuốn sách này được biên soạn trên cơ s bài giảng c a tác giả cho sinh viên ngành
Cơ điện tử Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội. Tuy nhiên, cuốn
sách này không chỉ là tài liệu học tập cho sinh viên các trường đại học định hướng
ứng dụng mà còn là tài liệu học tập cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng
kỹ thuật. Cuốn sách cũng là tài liệu bổ ích cho các kỹ sư trong công việc chuyên
môn c a họ.
Trong quá trình biên soạn chúng tôi đ nhận được sự trợ giúp quý báu c a nhiều
đ ng nghiệp. Chúng tôi xin cảm ơn G .TSKH. Nguyễn V n Khang và G .T .
Nguyễn hong Điền đ xem giúp bản thảo và có nhiều đề nghị cải tiến quý báu.

iii

Mặc dù đ cố gắng nhiều, nhưng chắc chắn không tránh kh i các sai sót, tác giả
mong muốn nhận được sự góp ý c a các bạn đ ng nghiệp và c a các m sinh viê...
BÁCH KHOA 
  
TS. 

MATLAB  SIMULINK

Bài giảng Matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Matlab - Người đăng: Vuong Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
228 Vietnamese
Bài giảng Matlab 9 10 133