Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng máy điện 2

Được đăng lên bởi dovanlocvg
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 8386 lần   |   Lượt tải: 12 lần
CHƯƠNG 1
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN
1. Định nghĩa và phân loại:
1.1. Định nghĩa:
Máy điện là thiết bị điện từ, nguyên lý hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện
từ.
Về cấu tạo gồm mạch từ (lỏi thép) và mạch điện (cuộn dây), dùng để biến đổi dạng
năng lượng như cơ năng thành điện năng ( máy phát điện ) hoặc ngược lại biến đổi điện
năng thành cơ năng (động cơ điện ), hoặc dùng biến đổi các thông số của mạch điện như
biến đổi điện áp, dòng điện , tần số, số pha….
Máy điện là loại máy phổ biến trong công nghiệp và trong đời sống .
1.2. Phân loại:
Máy điện có nhiều loại và có nhiều cách phân loại ví dụ như phân loại theo công xuất,
theo cấu tạo, theo chức năng dòng điện ( xoay chiều, một chiều ), theo nguyên lý làm việc và
phân loại theo nguyên lý biến đổi điện năng.
a. Máy điện tĩnh:
Máy điện tĩnh làm việc dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông
giữa các cuộn dây không có chuyển động tương đối với nhau.
U1,f

BA

̴

U2,f
̴

b. Máy điện quay:

Hình 1-1

Nguyên lý làm việc dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ, lực điện từ, do từ trường và
dòng điện của các cuộn dây có chuyển động tương đối với nhau gây ra.
U1,f
ω
̴
Hình 1-2
1

Loại máy điện này dùng để biến đổi năng lượng, ví dụ biến đổi điện năng sang cơ
năng ( động cơ điện ) hoặc biến đổi cơ năng sang điện năng ( máy phát điện ) quá trình biến
đổi có tính thuận nghịch, nghĩa là máy điện có thể làm việc ở chế độ máy phát điện hoặc
động cơ điện.

MÁY ĐIỆN

Máy điện tĩnh

Máy điện quay

Máy biến áp

Máy điện xoay chiều

Máy
điện
đồng bộ

Máy
phát
điện
đồng
bộ

Máy một chiều

Máy điện
không
đồng bộ

Động
cơ
điện
đồng
bộ

Máy
phát
không
đồng
bộ

Máy
phát 1
chiều

Động
cơ một
chiều

Động
cơ
không
đồng
bộ

Hình 1-3. Sơ đồ phân loại máy điện

2. Các định luật cơ bản trong máy điện.
Nguyên lý làm việc của tất cả các loại máy điện dựa vào cơ sở hai định luật cảm ứng
điện từ và luật điện từ.
2.1. Định luật cảm ứng điện từ.
a. Trường hợp từ thông Φ biến thiên xuyên qua vòng dây:
Khi từ thông biến thiên xuyên qua vòng dây dẫn. Trong vòng dây sẽ cảm ứng một sức
điện động. Nếu chọn chiều sức điện động cảm ứng phù hợp với chiều của từ thông theo quy
tắc vặn nút chai, thì sức điện động cảm ứng:
e =−

dφ
dt

Dấu (+): chỉ chiều Φ đi từ người đọc vào trang giấy .

e
Ф

- Nếu cuộn dây có W vòng :
Hình 1-4

2

e=-w.

dφ
dψ
=−
dt
dt

Trong đó: Ψ = WΦ gọi là từ thông móc vòng của cuộn dây.
b. Trường hợp thanh dẫn chuyển động trong từ trường.
Khi thanh dẫn c...
CHƯƠNG 1
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN
1. Định nghĩa và phân loại:
1.1. Định nghĩa:
Máy điện là thiết bị điện từ, nguyên lý hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện
từ.
Về cấu tạo gồm mạch từ (lỏi thép) và mạch điện (cuộn y), dùng để biến đổi dạng
năng lượng như năng thành điện năng ( máy phát điện ) hoặc ngược lại biến đổi điện
năng thành cơ năng (động điện ), hoặc dùng biến đổi các thông số của mạch điện như
biến đổi điện áp, dòng điện , tần số, số pha….
Máy điện là loại máy phổ biến trong công nghiệp và trong đời sống .
1.2. Phân loại:
Máy điện có nhiều loại và có nhiều cách phân loại ví dụ như phân loại theo công xuất,
theo cấu tạo, theo chức năng dòng điện ( xoay chiều, một chiều ), theo nguyên lý làm việc và
phân loại theo nguyên lý biến đổi điện năng.
a. Máy điện tĩnh:
Máy điện tĩnh làm việc dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông
giữa các cuộn dây không có chuyển động tương đối với nhau.
b. Máy điện quay:
Nguyên làm việc dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ, lực điện từ, do từ trường
dòng điện của các cuộn dây có chuyển động tương đối với nhau gây ra.
1
Hình 1-2
U
1
,f
ω
̴
U
2
,f
BA
U
1
,f
̴ ̴
Hình 1-1
bài giảng máy điện 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng máy điện 2 - Người đăng: dovanlocvg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
bài giảng máy điện 2 9 10 412