Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng máy nâng chuyển Trịnh đồng Tính

Được đăng lên bởi Jin Arrow
Số trang: 156 trang   |   Lượt xem: 4041 lần   |   Lượt tải: 13 lần
MÁY
NÂNG
CHUYỂN
Trịnh Đồng Tính
Bộ môn Cơ sở Thiết kế máy và Rôbốt
Đại học Bách khoa Hà nội

Vị trí và mục đích môn học
Chuyển tiếp giữa các môn học cơ sở và
chuyên ngành




Đối tượng là thiết bị tổng thể, không còn là
các chi tiết riêng lẻ như trong các môn học
cơ sở.

Củng cố lại các kiến thức đã học như
Sức bền VL, Nguyên lý máy, Chi tiết máy…

Đối tượng nghiên cứu




Phương tiện cơ giới hóa việc nâng/hạ
và vận chuyển vật nặng.
Các thiết bị dùng vận chuyển vật liệu
với số lượng lớn.

Nội dung môn học


Các bộ phận và thiết bị máy nâng.



Máy chuyển liên tục.



Yêu cầu về an toàn thiết bị nâng.

Yêu cầu với học viên
Nắm được các nội dung sau:






Cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của một số bộ
phận và thiết bị máy nâng và máy chuyển
liên tục.

Phương pháp tính toán một số bộ phận và
thiết bị máy nâng và máy chuyển liên tục.
Yêu cầu về an toàn thiết bị nâng.

Tài liệu tham khảo chính
[1]. Đào Trọng Thường:
Máy nâng chuyển. ĐHBK HN, 1993
[2]. Huỳnh Văn Hoàng, Đào Trọng Thường:
Tính toán máy trục. Nxb KHKT, HN, 1975
[3]. Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng:
Máy và thiết bị nâng. Nxb KHKT, HN, 2002
[4]. Các tiêu chuẩn liên quan.
Xem chi tiết…
next…

Tài liệu tham khảo
1. Đào Trọng Thường: Máy nâng chuyển. ĐHBK Hà Nội, 1993
2. Huỳnh Văn Hoàng, Đào Trọng Thường: Tính toán máy trục.
Nxb KHKT, Hà Nội, 1975
3. Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng: Máy và thiết bị nâng.
Nxb KHKT, Hà Nội, 2002
4. TCVN 5864-1995. Thiết bị nâng. Cáp thép, tang, ròng rọc, xích
và đĩa xích. Yêu cầu an toàn.
5. TCVN 5862-1995. Thiết bị nâng. Chế độ làm việc.
6. TCVN 6395:1998. Thang máy điện. Yêu cầu an toàn về cấu tạo
và lắp đặt.
7. TCVN 4244-86. Thiết bị nâng. Chế độ làm việc
8. TCVN 5744-1993. Phụ lục 2: Tiêu chuẩn loại bỏ cáp thép.
9. ГOCT 1576-71.
 Back

Mở đầu
CÁC ĐẶC TÍNH CƠ BẢN
CỦA MÁY NÂNG

1. Trọng tải






Khối lượng lớn nhất của vật nâng mà
máy được phép vận hành theo thiết kế.
Trọng tải Q (tấn) thường được thiết kế
theo dãy tiêu chuẩn.
Cấm nâng vượt tải.
0-2

2. Vùng phục vụ



Chiều cao nâng H (m).
Khẩu độ và hành trình (với cần trục
dạng cầu) hoặc tầm với và góc quay
(với cần trục quay).

0-3

Chiều cao nâng H (m)
Là khoảng cách
đo từ sàn làm
việc đến tâm móc
ở vị trí cao nhất

Khẩu độ L

0-4

Khẩu độ và hành trình (m)


Ray


Khẩu độ L

Khẩu độ là
khoảng cách giữa
2 đường ray di
chuyển cầu.
Hành trình là
quãng đường cần
di chuyển theo
phương dọc ray.
0-5

Tầm với (m) và góc xoay


Cần


Cột

Tầm với L

Tầm với là khoảng
cách giữa tâm quay
và ...
MÁY
NÂNG
CHUYỂN
Trịnh Đồng Tính
Bộ môn sở Thiết kế máy và Rôbốt
Đại học Bách khoa Hà nội
Bài giảng máy nâng chuyển Trịnh đồng Tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng máy nâng chuyển Trịnh đồng Tính - Người đăng: Jin Arrow
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
156 Vietnamese
Bài giảng máy nâng chuyển Trịnh đồng Tính 9 10 497