Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Được đăng lên bởi Ty Mô Chúc
Số trang: 179 trang   |   Lượt xem: 7602 lần   |   Lượt tải: 32 lần
BÀI GIẢNG MÔN
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Chương 2: Thiết kế Đồ gá
Biên soạn:
01.08.13

Tp HCM, 5-2010

HỒ VIẾT BÌNH
NGUYỂN HOÀI NAM
1

MỤC ĐÍCH
Thiết kế hoàn chỉnh các loại đồ gá, trong đó
chú trọng đến đồ gá chuyên dùng trong
sản xuất hàng loạt lớn.

01.08.13

2

YÊU CẦU
• Nắm vững phương pháp thiết kế đồ gá
• Biết cách lựa chọn và sử dụng các bộ
phận tiêu chuẩn của đồ gá
• Tính toán thành thạo các sai số, lực kẹp
• Biết cách Sử dụng các loại sổ tay về đồ
gá
01.08.13

•

3

NỘI DUNG
Bài 1: Khái niệm chung về đồ gá
Bài 2: Phương pháp thiết kế đồ gá
Bài 3: Chuẩn và sai số chuẩn
Bài 4: Các chi tiết và cơ cấu định vị
Bài 5: Kẹp chặt và những tính toán về kẹp chặt

01.08.13

4

Bài 6: Các cơ cấu kẹp chặt kiểu cơ khí
Bài 7: Các cơ cấu kẹp chặt kiểu thủy, khí, điện
từ, điện cơ
Bài 8: Các cơ cấu khác của đồ gá
Bài 9: Khái quát về đồ gá tổ hợp tháo lắp nhanh

01.08.13

5

TÀI LiỆU THAM KHẢO
1. Hồ Viết Bình. Công nghệ chế tạo máy.
ĐH SPKT
2. Sổ tay CNCTM, T2 – KHKT
3. Sổ tay thiết kế cơ khí (1,2,3)- KHKT
4. Hà Văn Vui. Đồ gá trên máy cắt kim loại
(1,2). KHKT
5. Hồ Viết Bình. Đồ gá gia công cơ. ĐN
6. Trần Văn Địch. Đồ Gá. KHKT
7. Đặng Vũ Giao. Tính và thiết kế đồ gá.
01.08.13
ĐHKB HN

6

Bài 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐỒ GÁ
Các vấn đề ở bài 1:

1- Nhiệm vụ của đồ gá
2- Cấu tạo của đồ gá
3- Tác dụng của đồ gá
4- Các yêu cầu đối với đồ gá
Chương II
01.08.13

5- Phân loại đồ gá

7

HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ
MÁY
DAO

CHI TIẾT

ĐỒ GÁ
01.08.13

8

Nhiệm vụ của đồ gá
- Xác định vị trí của chi tiết gia công so với
máy và dụng cụ cắt (định vị)
- Cố định vị trí chi tiết đã định vị, không cho
ngọai lực làm xê dịch hay rung động (kẹp chặt)
- Xác định vị trí và dẫn hướng dụng cụ cắt
- Tạo thêm một số chuyển động để gia công
các bề mặt phức tạp

01.08.13

9

Cấu tạo tổng quát của đồ gá ?
- Bộ phận định vị
- Bộ phận kẹp chặt
- Các cơ cấu truyền lực
- Các cơ cấu dẫn hướng, so dao
- Các cơ cấu quay và phân độ
- Thân và đế đồ gá
- Cơ cấu định vị và kẹp chặt đồ gá vào máy
01.08.13

10

Tác dụng của đồ gá ?
1- Nâng cao năng suất và độ chính xác
2- Mở rộng khả năng công nghệ của thiết bị
3- Giúp gia công được các nguyên công khó
4- Giảm nhẹ sự căng thẳng và cải thiện điều
kiện làm việc của công nhân
5- Không cần sử dụng thợ bậc cao
01.08.13

11

Yêu cầu đối với đồ gá ?
- Kết cấu đồ gá phải phù hợp với công dụng
(đồ gá chuyên dùng nên có kết cấu đơn giản)
- Đồ gá phải đảm bảo độ chính xác của chi tiết
- Sử dụng đồ gá phải thuận tiện (gá đặt dễ dàng,
nhanh chóng...) và an toàn
01.08.13

12

Ph...
01.08.13 1
BÀI GIẢNG MÔN
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Chương 2: Thiết kế Đồ gá
Biên soạn: HỒ VIẾT BÌNH
NGUYỂN HOÀI NAM
Tp HCM, 5-2010
BÀI GIẢNG MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY - Người đăng: Ty Mô Chúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
179 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 9 10 854