Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn Công nghệ dệt kim

Được đăng lên bởi huong-nguyen-thien
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 26534 lần   |   Lượt tải: 199 lần
Phần 1
công nghệ dệt kim đan ngang

CHƯƠNG 1
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.Khái niệm chung về dệt kim.


Dệt kim :






Quá trình đem sợi uốn cong thành những vòng sợi.
Các vòng sợi liên kết với nhau theo hướng dọc và hướng
ngang.
Liện kết theo một quy luật nhất định tạo thành vải dệt kim

Phương pháp đan bằng tay

Vải dệt kim đan ngang



Quá trình tạo vòng :




Quá trình đem sợi uốn cong thành những vòng sợi và liên kết
chúng lại vợi nhau tạo thành vải dệt kim còn gọi là: << quá trình
tạo vòng>>

Kim dệt :


là chi tiết cơ bản thực hiện quá trình tạo vòng



Công nghệ dệt kim chia thành hai nghành
chính




Công nghệ dệt kim đan ngang: sản xuất ra vải từ
một hay nhiều sợi ngang

Công nghệ dệt kim đan dọc sản xuất ra vải từ một
hay nhiều hệ sợi dọc

2. Khái niệm về vải dệt kim.
Vòng

sợi:



là đơn vị cấu tạo cơ bản nhất của vải dệt kim.



Có dạng đường cong gian không gian.



Vòng sợi hoàn chỉnh có đầy đủ hai đơn vị liên kết trên và
dưới

Cấu tạo vòng sợi.
1. Đầu,còn gọi là cung kim
2.Thân gồm hai trụ vòng
3. Chân gồm hai nửa cung nối(cung
chìm)

Vòng sợi kín : Quấn quanh bốn mặt kim
Vòng sợi hở : Quấn quanh ba mặt kim



Vòng sợi có hai mặt khác nhau rõ rệt là mặt trái và mặt
phải .


Mặt trái :cho thấy rõ các cung vòng(cung kim ,cung nối).



Mặt phải:trụ vòng nằm trên cung vòng nằm dưới.

2.Đặc trưng cấu tạo và tính chất vải dệt kim.
2.1 Đặc trưng cấu tạo vải dệt kim



Vải dệt kim có cấu trúc vòng sợi.



Các vòng sợi sắp xếp định hướng trong vải thành :







Hàng ngang: gọi là hàng vòng
Cột dọc :gọi là cột vòng

Trên mỗi cột vòng các vòng sợi có thể nằm thẳng đứng hoặc xiên
tạo thành một đường zích zắc đối xứng .
Trên mỗi hàng vòng ,các vòng sợi có thể nằm thẳng đứng hoặc
xiên sang trái hoặc phải.



Vải dệt kim đan ngang:


Sợi đi theo hướng ngang ở trong vải.



Mỗi hàng vòng do ít nhất một sợi tao thành.



Cung nối gần như một cung tròn,nối giữa hai vòng sợi của hai
cột vòng khác nhau trên cùng một hàng vòng.



Vải dệt kim đan dọc:






Sợi đi theo hướng dọc trong vải .
Mỗi hàng vòng do ít nhất một hệ sợi
dọc tạo thành.
Cung nối gần như là một đoạn thẳng
nối giữa hai vòng sợi của hai cột khác
nhau trên hai hàng vòng khác nhau.





2.1.2 các kiểu đan trong dệt
kim đan ngang
Kiểu đan một mặt phải.


Có hai mặt khác nhau rõ
rệt.




Mặt phải :hiện rõ các
cung vòng
Mặt trái: hiện rõ các
cung vòng



Kiểu đan hai mặt phải.


Có hai mặt giống nhau hoàn toàn hoặc gần giống nhau,đều là mặt phải.
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn Công nghệ dệt kim - Người đăng: huong-nguyen-thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Bài giảng môn Công nghệ dệt kim 9 10 659