Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔN HỌC BƠM, QUẠT, MÁY NÉN

Được đăng lên bởi pnl113
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 13741 lần   |   Lượt tải: 66 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUÂT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA ĐIỆN LẠNH

BÀI GIẢNG MÔN HỌC

BƠM, QUẠT, MÁY NÉN

GIẢNG VIÊN : ThS. NGUYỄN DUY TUỆ

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
(Lý thuyết + Bài tập : 45 tiết)
Chương I : Khái niệm chung và phân loại máy thủy lực ( LT+BT:9 tiết )
Chương II: Bơm cánh dẫn và bơm thể tích ( LT+BT : 13 tiết )
Chương III: Khái niệm và phân loại quạt ( LT+BT: 6 tiết )
Chương IV : Máy nén ( LT+BT:13 tiết )
+ Phương pháp đánh giá cuối kỳ : Lý thuyết + Bài tập
+ Được sử dụng TL khi thi

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bơm, quạt, máy nén – TS.Nguyễn Văn May
2. Giáo trình Bơm, quạt, máy nén – Ks. Đặng Thế Huân –
Cao đẳng Lý Tự Trọng

3. Giáo trình Bơm, quạt, máy nén – Th.S Phùng Chân
Thành – ĐH Bách Khoa Tp.HCM
4. Lý thuyết và thực hành Bơm, quạt, MN – TS. Lê Xuân
Hòa – ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
5. Bài tập thủy lực và máy thủy lực – Ngô Vi Châu

Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VÀ PHÂN LOẠI
MÁY THỦY LỰC
1.1 Khái niệm chung về máy thủy lực :
Máy thuỷ lực là loại máy có một khâu làm việc là chất lưu.Chất
lưu(fluid) có 2 dạng: chất lỏng-liquids và chất khí-gas.
Máy thuỷ lực chia làm 2 nhóm: Nhóm máy công tác và nhóm máy
động lực.
- Máy công tác: Lưu chất đi qua máy sẽ nhận năng lượng : Bơm,
quạt, máy nén. Máy biến cơ năng thành áp suất của chất lưu,khi qua
máy lưu chất nhận năng lượng.
- Máy động lực: khi qua máy lưu chất cho năng lượng:tuốc bin,động
cơ thuỷ lực.Máy biến đổi áp suất của chất lưu thành công cơ học.
Trong khuôn khổ giáo trình này ta chỉ đề cập đến nhóm máy công tác
đó là: bơm,quạt và máy nén.

Máy thuỷ lực mà lưu chất là chất lỏng-liquids gọi chung là bơm.
Máy thuỷ lực mà lưu chất là chất khí chia ra làm 3 loại phụ thuộc vào tỉ
số nén: Máy nén-copressors,máy thổi khí-blowers và quạt-fans.
Quá trình trao đổi năng lượng của lưu chất tuân theo định luật Becnuli.
1.2 Phân loại máy thủy lực:
* Phân loại theo chức năng:
+ Bơm: là máy thuỷ lực dùng vận chuyển và cung cấp năng lượng cho
chất lỏng,công cơ học biến thành áp năng,động năng và nhiệt năng
cho chất lỏng.
+ Máy nén:Khi tỷ số nén lớn hơn 2.5 gọi là máy nén.
+ Máy thổi khí: Tỷ số nén từ 1.15-2.5.
+ Quạt:khi tỷ số nén nhỏ hơn 1.15.
+ Bơm chân không:Khi tỷ số nén nhỏ hơn 0.

Tỷ số nén là tỷ số áp suất khí giữa cửa ra và cửa vào của máy.
* Phân loại theo nguyên lý làm việc:
a. Máy thuỷ lực làm việc theo nguyên lý động học (dynamic machinary)
hay còn gọi là máy thuỷ lưc cánh dẫn.
Trong máy cánh dẫn việc trao đổi năng lượng thực hiện bằng năng
lượng thuỷ động của dòng chảy qua máy.Máy dùng các cánh để trao
đổi năng lượn...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUÂTTỰ TRỌNG
KHOA ĐIỆN LẠNH
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
BƠM, QUẠT, MÁY NÉN
GIẢNG VIÊN : ThS. NGUYỄN DUY TUỆ
BÀI GIẢNG MÔN HỌC BƠM, QUẠT, MÁY NÉN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔN HỌC BƠM, QUẠT, MÁY NÉN - Người đăng: pnl113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔN HỌC BƠM, QUẠT, MÁY NÉN 9 10 694