Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUANG ĐIỆN TỬ VÀ QUANG ĐIỆN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUANG ĐIỆN TỬ VÀ
QUANG ĐIỆN

……….., tháng … năm …….

TÓM TẮT BÀI GIẢNG MÔN HỌC
QUANG ĐIỆN TỬ VÀ QUANG ĐIỆN
(Optoelectronic and Photoelectronic Devices)
CHƯƠNG 1

CƠ SỞ QUANG ĐIỆN TỬ

§ 1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1)Tia (Ray):
+ Đường truyền của 1 tia bức xạ (beam of radiation) điện từ (invisible,
ultraviolet, visible, infrared)
+ Thường được biểu diển bởi một mũi tên hay đường thẳng, chỉ thị đường không
gian mà bức xạ sẽ đi qua.
+ Chùm bức xạ phân kỳ (expanding beam) được mô tả bởi nhiều tia (ray).
2) chiết suất và phản xạ:
* Chiết xuất của môi trường: n = c/v với c: vận tốc ánh sang trong chân
không; v: vận tốc truyền sóng trong môi trường đang xét.
* Góc khúc xạ: sin φ =

n
sin θ , với n: chiết xuât của môi trường chứa tia tới;
n'

n’: chiết xuât của môi trường khúc xạ.
* Với liquid or glass: n = 1.3 – 1.8
Glass: n = 1.47 – 1.7; thủy tinh tinh khiết (grown glass) n = 1.51; (thủy tinh
quang học n = 1.53)
* Tinh thể và bán dẫn: n > 1.8
* Đa phản xạ nội: (multiple internal reflection): giữ hai mặt song song của
một môi trường, có một số đặc trưng sau:
+ Khoảng cách tách các tia phản xạ lần một và lần2 (2 lần liên tiếp) d phụ thuộc
góc tới và chiều dày của môi trường, ví dụ : thuỷ tinh quang học (n=1,5) dày 1 cm
có d ≈ 0,73cm khi góc tới θ ≈ 40o và d ↓ khi θ ↓ .
1

+ Cường độ tia phản xạ và tia truyền qua:

I r1 (n'−1) 2
=
- Tỷ số cường độ tia phản xạ lần 1 tia tới: r =
, khi θ <400 với thủy
2
I 0 (n'+1)
tinh.
- Giả thiết hầu hết năng lượng phản xạ tập trung ở các chùm tia phản xạ Ir1 và Ir2
thì năng lượng chùm tia phản xạ cho bởi r ≈ 2r − 2r 2 + r 3
với r : tỉ số phản xạ hiệu dụng tổng (net effective reflected ratio)
- Khi đó số truyền qua: T = IT1/I0 = 1- r
Ví dụ: Cho n= 1, n ′ = 1.52, θ = 0 ,tìm r , T, và tính lỗi gần đúng.
3) Gương và bộ phản xạ lùi (retro_reflector)
* Gương:
- Là linh kiện quang phản xạ hầu hết bức xạ tới.
- Có 1 mặt được mài bóng và được phủ một lớp vật liệu phản xạ ở vùng bước
sóng quan tâm. Với ánh sáng khả kiến, thường dùng bề mặt phủ bạc hoặc nhôm; với
vùng hồng ngoại thường dùng mặt phủ vàng. Các loại gương đặc biệt có phủ diện
môi .
- Các hệ gương quang học tường gọi là các gương mặt thứ nhất, lớp phản xạ ở
trên mặt hướng vè phía nguồn.
- Các gương ôtô, phòng tắm là gương mặt thứ hai: mặt phản xạ ở phía khác của
tia tới, khi đó có hai sự phản xạ từ mặt glass và từ mặt phủ sau.
* Bộ phản xạ lùi (retro-reflector)
- Là linh kiện quang luôn phản xạ tia bức xạ về chính đường tới của nó
- Thường được sử dụng trong ...
BÀI GING MÔN HC QUANG ĐIN T
QUANG ĐIN
……….., tháng … năm …….
BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUANG ĐIỆN TỬ VÀ QUANG ĐIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUANG ĐIỆN TỬ VÀ QUANG ĐIỆN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUANG ĐIỆN TỬ VÀ QUANG ĐIỆN 9 10 310