Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn Kỹ thuật sản xuất chất dẻo

Được đăng lên bởi trungspcd-trung
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 7766 lần   |   Lượt tải: 26 lần
BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHẤT DẺO
GV SOẠN: PHAN THẾ ANH

PHẦN 1
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ POLYMER TRÙNG HỢP
CHƯƠNGI:
SẢN XUẤT POLYETYLEN (PE)
I.Nguyên liệu
Nguyên liệu để sản xuất PE là etylen (C2H4), chủ yếu thu được từ việc cracking dầu mỏ.
Tính chất của C2H4:
+ tonc = -169oC
+ tos = -103,8oC
+ Khối lượng riêng ở tosôi: d(ts) = 0,57 g/cm3
Etylen không phân cực ( µ o =0) nên khó trùng hợp. Lượng nhiệt toả ra khi trùng hợp cao.
Monome

Lượng nhiệt toả ra (cal/g)

C2H4 (khí)

800

Stryren (lỏng)

164

MMA (nhũ tương)
129
Etylen dùng để sản xuất yêu cầu :
C2H4 ≥ 98%
C2H6 ≤ 1 ÷ 2%
N2 ≤ 0,5 ÷ 1%
C2H2 ≤ 0,1 ÷ 0,3%
II.Lý thuyết trùng hợp
Phản ứng trùng hợp etylen thành PE có thể thực hiện theo cơ chế gốc hoặc ion.
1.Trùng hợp gốc
Peroxit, pesulfat, hợp chất azo và các dẫn xuất alkyl của các kim loại khi đun nóng
tạo ra gốc tự do. Các gốc tự do mới này dễ dàng phản ứng với etylen:
•

R + CH2=CH2 R-CH2-CH2
Gốc này tiếp tục phát triển :

•

•

•

R-(CH2-CH2-)CH2-CH2
R-CH2-CH2 + nCH2=CH2
Giai đoạn này nhiệt phản ứng toả ra rất lớn do đó cần phải lấy nhiệt ra khỏi hỗn hợp
phản ứng. Nếu không do sự tăng cao nhiệt độ etylen không phản ứng bị phân huỷ và
thường kèm theo tiếng nổ.
Phản ứng phát triển mạch ngưng là do kết quả khử hoạt tính gốc polymer
•

R-(CH2-CH2-)nCH2-CH2 + CH2=CH2

R-(CH2-CH2-)nCH=CH2 + CH3-CH2

•

Trong quá trình phản ứng, do sự kết hợp của các phân tử etylen hoặc giữa monome
với đại phân tử polymer tạo ra nhánh.
•

R-(CH2-CH2-)m C H-CH2-CH2-CH3 + nCH2=CH2
R-(CH2-CH2-)mCH-CH2 -CH2-CH3
•

(CH2-CH2)n-1-CH2- C H2

nCH2=CH2 + CH2=CH2 + mCH2=CH2

-(CH2-CH2-)nCH-(CH2 -CH2-)m
CH3

2.Trùng hợp ion
Đáng chú ý là trùng hợp etylen theo cơ chế trùng hợp ion có xúc tác Xigle-Naptha,
TiCl3 + Al(R1)3 R1: C2H5
+

t0

−

+

−

t0

⎯
⎯
TiCl3 + Al(R1)3 ⎯ → Ti Cl2…Cl… Al (R1)3 + C H2= C H2 ⎯ →
−

TiCl2…Cl Al (R1)3
+

−

CH - C H2

+Ưu điểm:
Trùng hợp etylen có xúc tác Xigle-Naptha có nhiều ưu điểm như polymer ít nhánh,
tính cơ lý cao.
+Nhược điểm:

Xúc tác đắt, dễ cháy nổ
Sau khi kết thúc quá trình phải tách xúc tác ra khỏi polymer phức tạp.
III.Các phương pháp sản xuất PE
Nhựa Polyetylen có nhiều loại: HDPE, LDPE, LLDPE, VLDPE, nhưng trong thị
trường phổ biến là 2 loại HDPE và LDPE.
HDPE là PE có khối lượng riêng lớn. Có thể sản xuất theo 2 phương pháp:
+Áp suất trung bình (30 ÷ 40 atm)
+Áp suất thấp (3 ÷ 4 atm)
LDPE là PE có khối lượng riêng bé. Sản xuất theo phương pháp áp suất cao
(1500 ÷ 2500 atm).
1.Phương pháp áp suất cao (P=1500 ÷ 2500 atm)
Phương pháp...
BÀI GING MÔN K THUT SN XUT CHT DO
GV SON: PHAN TH ANH
Bài giảng môn Kỹ thuật sản xuất chất dẻo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn Kỹ thuật sản xuất chất dẻo - Người đăng: trungspcd-trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Bài giảng môn Kỹ thuật sản xuất chất dẻo 9 10 590