Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn mạch điện

Được đăng lên bởi Trần Đức Mạnh
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 945 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài giảng môn mạch điện
CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN
1.Mạch điện và mô hình mạch điện
1.1.Định nghĩa mạch điện: gồm tập hợp các thiết bị điện, điện tử trong đó có sự biến đổi năng
lượng điện sang các dạng năng lượng khác.
Cấu tạo mạch điện gồm nguồn điện, phụ tải, dây dẫn ngoài ra còn có các phần tử phụ trợ
khác

I
Nguồn

Tải

+
E

Hình 1.1

 Nguồn điện: dùng để cung cấp năng lượng điện hoặc tín hiệu điện cho mạch. Nguồn
được biến đổi từ các dạng năng lượng khác sang điện năng, ví dụ máy phát điện (biến
đổi cơ năng thành điện năng), ắc quy (biến đổi hóa năng sang điện năng).

4Ω
Ip

Ắcquy

Máy phát điện

 Phụ tải: là thiết bị nhận năng lượng điện hay tín hiệu điện. Phụ tải biến đổi năng lượng
điện sang các dạng năng lượng khác, ví dụ như động cơ điện (biến đổi điện năng thành
cơ năng), đèn điện (biến đổi điện năng sang quang năng), bàn là, bếp điện (biến đổi điện
năng sang nhiệt năng) v.v.

 Dây dẫn: làm nhiệm vụ truyền tải năng lượng điện từ nguồn đến nơi tiêu thụ.

Trang 1

Bài giảng môn mạch điện
 Ngoài ra còn có các phần tử khác như: phần tử làm thay đổi áp và dòng trong các
phần khác của mạch (như máy biến áp, máy biến dòng), phần tử làm giảm hoặc tăng
cường các thành phần nào đó của tín hiệu (các bộ lọc, bộ khuếch đại), v.v..
1.2.Cấu trúc của mạch điện:
 Nhánh: gồm nhiều phần tử ghép nối tiếp trong đó có cùng một dòng điện.
 Nút: là điểm nối của ba nhánh trở lên.
 Vòng: là tập hợp nhiều nhánh tạo thành vòng kín, nó có tính chất là nếu bỏ đi một
nhánh thì không tạo thành vòng kín nữa.
 Mắc lưới : là vòng mà bên trong nó không còn vòng nào khác.

A

D

A

B

C

B

Hình 1.2

E

F

D

C

Hình 1.3

1.3. Các hiện tượng điện từ
Gồm hai hiện tượng là hiện tượng biến đổi năng lượng và hiện tượng tích phóng năng
lượng điện từ.
Hiện tượng biến đổi năng lượng gồm hiện tượng nguồn và hiện tượng tiêu tán.
 Hiện tượng nguồn: là hiện tượng biến đổi từ các dạng năng lượng khác như cơ
năng, hóa năng, nhiệt năng … thành năng lượng điện từ.
 Hiện tượng tiêu tán: là hiện tượng biến đổi năng lượng điện từ thành các dạng
năng lượng khác như nhiệt, cơ, quang, hóa năng …tiêu tán đi không hoàn trở lại
trong mạch nữa.
Hiện tượng tích phóng năng lượng gồm hiện tượng tích phóng năng lượng trong trường
điện và trong trường từ.
1.4.mô hình mạch điện
Được dùng trong lý thuyết mạch được xây dựng từ các phần tử lý tưởng sau đây:
 Phần tử điện trở: là phần tử đặc trưng cho hiện tượng tiêu tán năng lượng điện từ,
quan hệ giữa dòng và áp trên hai cực của phần ...
Bài giảng môn mạch điện
CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN
1.Mạch điện và mô hình mạch điện
1.1.Định nghĩa mạch điện: gồm tập hợp các thiết bị điện, điện tử trong đó có sự biến đổi năng
lượng điện sang các dạng năng lượng khác.
Cấu tạo mạch điện gồm nguồn điện, phụ tải, dây dẫn ngoài ra còn có các phần tử phụ trợ
khác
Nguồn điện: dùng để cung cấp năng lượng điện hoặc tín hiệu điện cho mạch. Nguồn
được biến đổi từ các dạng năng lượng khác sang điện năng, ví dụ máy phát điện (biến
đổi cơ năng thành điện năng), ắc quy (biến đổi hóa năng sang điện năng).
Phụ tải: là thiết bị nhận năng lượng điện hay tín hiệu điện. Phụ tải biến đổi năng lượng
điện sang các dạng năng lượng khác, ví dụ như động cơ điện (biến đổi điện năng thành
cơ năng), đèn điện (biến đổi điện năng sang quang năng), bàn là, bếp điện (biến đổi điện
năng sang nhiệt năng) v.v.
Dây dẫn: làm nhiệm vụ truyền tải năng lượng điện từ nguồn đến nơi tiêu thụ.
Trang 1
I
p
Máy phát điện
Ắcquy
Tải
Nguồn
I
-
+
E
Hình 1.1
Bài giảng môn mạch điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn mạch điện - Người đăng: Trần Đức Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Bài giảng môn mạch điện 9 10 700