Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn vẽ kỹ thuật

Được đăng lên bởi hoanglong-do8-gmail-com
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3429 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Khoa cơ khí-Tổ cơ sở ngành

Bài giảng VKT

Chương 1 : KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ BẢN VẼ
Bài 1.1 : VẬT LIỆU DỤNG CỤ VẼ VÀ CÁCH SỬ DỤNG
1. Vật liệu vẽ
1.1 Giấy vẽ: dùng để vẽ các bản vẽ kỹ thuật
1.2 Bút chì: bút chì đen dùng để vẽ có nhiều loại: bút chì cứng ký hiệu H, bút chì
mềm ký hiệu B, ngoài ra còn có bút chì loại HB.
2. Dụng cụ vẽ
2.1 Ván vẽ: làm bằng gỗ mềm, mặt ván phẳng và nhẵn. Khi vẽ phải giữ ván vẽ
sạch sẽ không xây xước.
2.2 Thước chữ T: gồm có thân ngang và đầu thước, dùng để vẽ các đường nằm
ngang. Khi vẽ cần giữ đầu thước áp sát mép trái ván vẽ để trượt thước dọc theo
mép trái ván vẽ đến vị trí nhất định.
Tay cầm bút di chuyển dọc theo mép trên thân ngang để vẽ các đường nằm ngang.
Cần giữ thước không bị cong, vênh.
2.3 Êke: thường gồm một bộ 2 chiếc, một chiếc hình tam giác vuông cân(45 0),
chiếc kia hình nửa tam giác đều( có góc 300 và 600).
Êke phối hợp với thước chữ T để vạch các đường thẳng đứng, các đường xiên 450 ,
300 ,600.
2.4 Compa: dùng để vẽ các đường tròn. Khi vẽ cần giữ cho đầu kim và đầu bút
vuông góc với mặt giấy vẽ.
2.5 Thước cong: dùng để vẽ các đường cong có bán kính cong thay đổi. Khi vẽ
trước hết phải xác định được một số điểm thuộc đường cong để nối chúng lại bằng
tay. Sau đó đặt thước cong có đoạn cong trùng với đường cong vẽ bằng tay để vẽ
từng đoạn một sao cho đường cong vẽ ra chính xác.
3. Trình tự hoàn thành bản vẽ
3.1. Chuẩn bị
Các vật liệu và dụng cụ vẽ: giấy vẽ, thước, compa, bút chì.
3.2. Tiến hành
a, Vẽ mờ (vẽ phác)
Dùng bút chì cứng H, 2H để vẽ các nét mờ, nét vẽ phải rõ ràng chính xác. Sau khi
vẽ xong phải kiểm tra lại.
b, Tô đậm
Dùng bút chì mềm B, 2B để tô các nét cơ bản, nét đứt và chữ viết. Khi vẽ, tô phải
luôn giữ đầu chì nhọn đều.
Trình tự tô như sau:
1

Khoa cơ khí-Tổ cơ sở ngành

Bài giảng VKT

1/ Vạch các đường trục đường tâm.
2/ Tô các nét cơ bản theo trình tự:
+ Đường cong lớn đến đường cong bé.
+ Đường bằng từ trên xuống dưới.
+ Đường thẳng từ trái qua phải.
+ Đường xiên từ trên xuống dưới từ trái sang phải.
3/ Tô các nét đứt cũng theo trình tự trên.
4/ Vạch các đường gióng, ĐKT, đường gạch mặt cắt.
5/ Vẽ các mũi tên, ghi các con số kích thước, viết các kí hiệu và ghi chú bằng chữ.
6/ Tô khung vẽ và khung tên.
7/ Kiểm tra và sửa chữa những chỗ chưa chính xác.

BÀI 1.2: TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ KĨ THUẬT
1.Khổ giấy
Khổ giấy được xác định bằng các kích thước mép ngoài của bản vẽ, bao gồm KG
chính và KG phụ.
1.1 Khổ giấy chính: Gồm có khô...
Khoa cơ kh-T cơ s ngnh Bi ging VKT

:  !"# 
$%&'()*
1.1 Giấy vẽ: dùng để vẽ các bn vẽ kỹ thuật
1.2 Bút chì: bút chì đen dùng để vẽ có nhiều loại: bút chì cứng ký hiệu H, bút chì
mềm ký hiệu B, ngoi ra còn có bút chì loại HB.
+,-,)*
2.1 Ván vẽ: lm bằng gỗ mềm, mặt ván phẳng v nhẵn. Khi vẽ phi giữ ván vẽ
sạch sẽ không xây xước.
2.2 Thước chữ T: gồm thân ngang v đầu thước, dùng để vẽ các đường nằm
ngang. Khi vẽ cần giữ đầu thước áp sát mép trái ván vẽ để trượt thước dọc theo
mép trái ván vẽ đến vị tr nhất định.
Tay cầm bút di chuyển dọc theo mép trên thân ngang để vẽ các đường nằm ngang.
Cần giữ thước không bị cong, vênh.
2.3 Êke: thường gồm một bộ 2 chiếc, một chiếc hình tam giác vuông cân(45
0
),
chiếc kia hình nửa tam giác đều( có góc 30
0
v 60
0
).
Êke phối hợp với thước chữ T để vạch các đường thẳng đứng, các đường xiên 45
0
,
30
0
,60
0
.
2.4 Compa: dùng đ vẽ các đường tròn. Khi vẽ cần giữ cho đầu kim v đầu bút
vuông góc với mặt giấy vẽ.
2.5 Thước cong: dùng để vẽ các đường cong có bán knh cong thay đi. Khi vẽ
trước hết phi xác định được một số điểm thuộc đường cong để nối chúng lại bằng
tay. Sau đó đặt thước cong có đoạn cong trùng với đường cong vẽ bằng tay để vẽ
từng đoạn một sao cho đường cong vẽ ra chnh xác.
./0%12%34)*
3.1. Chuẩn bị
Các vật liệu v dụng cụ vẽ: giấy vẽ, thước, compa, bút chì.
3.2. Tiến hành
a, Vẽ mờ (vẽ phác)
Dùng bút chì cứng H, 2H để vẽ các nét mờ, nét vẽ phi rõ rng chnh xác. Sau khi
vẽ xong phi kiểm tra lại.
b, Tô đậm
Dùng bút chì mềm B, 2B để các nét bn, nét đứt v chữ viết. Khi vẽ, phi
luôn giữ đầu chì nhọn đều.
Trình tự tô như sau:
1
Bài giảng môn vẽ kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn vẽ kỹ thuật - Người đăng: hoanglong-do8-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Bài giảng môn vẽ kỹ thuật 9 10 648