Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Nền móng 2: Phần I GV. Nguyễn Đăng Khoa

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 615 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

MÔN HỌC

NỀN MÓNG 2

Company

LOGO
GV: NGUYỄN ĐĂNG KHOA

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Nền móng công trình, Châu Ngọc Ẩn, NXB Xây dựng, 2010.
[2]. TCXD 45-78, Tiêu chuẩn thiết kế Nền nhà và công trình, NXB Xây dựng, 1978
[3]. Nền móng công trình, Châu Ngọc Ẩn, NXB ĐHGQ TpHCM, 2004.
[4]. Nền và Móng các công trình dân dụng và công nghiệp, Nguyễn Văn Quảng,
NXB Xây dựng, 1996.
[5]. TCXD 205-1998, Móng cọc Tiêu chuẩn thiết kế
[6]. TCXD 269-2002, Cọc – Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc
trục
GV: NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Keát caáu beân treân

Moùng

Neàn

GV: NGUYỄN ĐĂNG KHOA

1. Định nghĩa:
Móng là phần mở rộng của đáy công trình, tiếp nhận tải trọng của công
trình và truyền vào đất nền sao cho nền còn ứng xử an toàn và biến dạng
đủ bé
Móng nông: toàn bộ tải trọng của công trình truyền qua móng được
gánh đỡ bởi đất nền ở đáy móng, bỏ qua phần lực ma sát và dính của đất
xung quanh móng

Phần đáy

N

Df

Mx

Hy

N
C

T

Mặt móng

Hy

Df

Mx

B

y

y
B

Đáy móng

z

Hông móng
GV: NGUYỄN ĐĂNG KHOA

s

z

R

Terzaghi (1943):
A FOUNDATION IS DEFINED AS SHALLOW IF THE DEPTH, [Df ], OF THE
FOUNDATION IS LESS THAN OR EQUAL TO THE WIDTH OF THE
FOUNDATION.

Df  B
B

Df

Later Researcher:
A FOUNDATION IS DEFINED AS SHALLOW IF THE DEPTH, [Df ], OF THE
FOUNDATION IS EQUAL TO 2 TIMES THE WIDTH OF THE FOUNDATION.

Df = 2B

GV: NGUYỄN ĐĂNG KHOA

1.1 Phân loại móng nông





Phân loại móng theo hình dạng:
Móng đơn: Tải đúng tâm và lệch tâm
Móng kép = Móng phối hợp
Móng băng một hoặc hai phương
Móng bè: Bản, Sàn nấm, Hộp






Phân loại móng theo vật liệu:
Móng gạch
Móng đá hộc
Móng bê tông đá hộc
Móng bê tông cốtGV:thép
NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Phân loại móng theo tải trọng:
 Móng chủ yếu chịu tải trọng đứng: nhà, máy sản xuất,
trụ cầu, … Độ lún của nền đất ảnh hưởng rất lớn đến kết
cấu công trình.
 Móng chủ yếu chịu tải trọng ngang: tường chắn, mố
cầu, đê, đập, … Nền công trình dễ bị phá hoại trượt do
chuyển vị ngang lớn.
Phân loại móng theo độ cứng:
 Móng cứng có độ lún đồng đều trong toàn móng
 Móng mềm hoặc móng chịu uốn là móng có độ lún không
đồng đều (móng bị uốn cong)
GV: NGUYỄN ĐĂNG KHOA

1: Móng phối hợp
chữ nhật
2: Móng phối hợp
bởi dầm nối
3: Móng phối hợp
hình thang
4: Móng băng
5: Móng bè

GV: NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Móng phối hợp

Móng băng
/ móng
bèKHOA
dạng bản
GV: NGUYỄN
ĐĂNG

1. Móng đơn chịu tải lệch tâm lớn:
Các dạng móng đơn lệch tâm:

N

N
Df

Hy

Mx

Df

Hy

y

B

Hy

Mx
B

z
x

z
x

ey

ey
...
Company
LOGO
MÔN HỌC
NỀN MÓNG 2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH
GV: NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Bài giảng Nền móng 2: Phần I GV. Nguyễn Đăng Khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Nền móng 2: Phần I GV. Nguyễn Đăng Khoa - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng Nền móng 2: Phần I GV. Nguyễn Đăng Khoa 9 10 492