Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng nguyên lý máy Chương 1: Cấu trúc cơ cấu

Được đăng lên bởi bk1-vidal
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1484 lần   |   Lượt tải: 7 lần
NGUYÊN LÝ MÁY
ME3060
TS. Nguyễn Chí Hưng
BM: Cơ sở thiết kế máy và robot
Email: hungnc-sme@mail.hut.edu.vn

Mục đích và Nội dung chính
 Môn học Nguyên lý máy nghiên cứu vấn đề chuyển động và tính toán
chuyển động của cơ cấu và máy.
 Ba vấn đề chung:
• Bài toán cấu trúc nhằm nghiên cứu các nguyên tắc cấu trúc của cơ
cấu và khả năng chuyển động của cơ cấu tùy theo cấu trúc của nó.
• Bài toán động học nhằm xác định chuyển động của các khâu trong
cơ cấu, khi không xét đến ảnh hưởng của các lực mà chỉ căn cứ vào
quan hệ hình học của các khâu.
• Bài toán động lực học nhằm xác định lực tác động lên cơ cấu và
quan hệ giữa các lực này với chuyển động của cơ cấu.

Cấu tạo học phần
45 tiết (LT+BT)
 Chương 1: CẤU TRÚC CƠ CẤU 3t
 Chương 2: PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG 5t
 Chương 3: PHÂN TÍCH LỰC CƠ CẤU PHẲNG 3t

 Chương 4: CÂN BẰNG MÁY 3t
 Chương 5: CHUYỂN ĐỘNG THỰC CỦA MÁY 6t
 Chương 6: CƠ CẤU CAM 6t

 Chương 7: CƠ CẤU BÁNH RĂNG 11t
 Chương 8: HỆ THỐNG BÁNH RĂNG 2t

Nhiệm vụ người học
 HỌC
• Đi học đầy đủ, đúng giờ
• Thái độ học tập nghiêm túc, có ý thức xây dựng bài

• Không gây mất trật tự ảnh hưởng đến lớp
 THI

• Giữa kỳ 40% C1-C4 + Cuối kỳ C5-C8 (Trắc nghiệm)

Chương 1
CẤU TRÚC CƠ CẤU

Chương 1 CẤU TRÚC CƠ CẤU
1.1. Khái niệm
1.1.1. Khâu và chi tiết máy

Chi tiết máy ?

Máy có thể tháo rời ra thành nhiều bộ phận khác nhau, bộ
phận không thể tháo rời ra được nữa gọi là chi tiết máy

Chương 1 CẤU TRÚC CƠ CẤU
1.1. Khái niệm
1.1.1. Khâu và chi tiết máy

Khâu ?

Trong cơ cấu và máy, toàn bộ những bộ phận có chuyển động
tương đối so với các bộ phận khác gọi là khâu

Chương 1 CẤU TRÚC CƠ CẤU
1.1. Khái niệm
1.1.2. Nối động, thành phần khớp động và khớp động

Bậc tự do ?

• Một khả năng chuyển động độc lập đối với một hệ quy chiếu
 một bậc tự do
• Giữa hai khâu trong mặt phẳng 3 btd: Tx, Ty, Qz
• Giữa hai khâu trong không gian 6 btd: Tx, Ty, Tz, Qx, Qy, Qz

Chương 1 CẤU TRÚC CƠ CẤU
1.1. Khái niệm
1.1.2. Nối động, thành phần khớp động và khớp động

Nối động ?

Để tạo thành cơ cấu, các khâu không thể để rời nhau mà phải
được liên kết với nhau theo một quy cách xác định nào đó sao
cho sau khi nối nhau các khâu vẫn còn có khả năng chuyển
động tương đối  nối động các khâu

Chương 1 CẤU TRÚC CƠ CẤU
1.1. Khái niệm
1.1.2. Nối động, thành phần khớp động và khớp động

Thành phần khớp động, khớp động ?

Chỗ tiếp xúc trên mỗi khâu gọi là thành phần khớp động. Tập hợp
hai thành phần khớp động của hai khâu là một khớp động

Chương 1 CẤU TRÚC CƠ CẤU
1.1. Khái n...
NGUYÊN LÝ MÁY
ME3060
TS. Nguyễn Chí Hưng
BM: Cơ sở thiết kế máy và robot
Email: hungnc-sme@mail.hut.edu.vn
Bài giảng nguyên lý máy Chương 1: Cấu trúc cơ cấu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng nguyên lý máy Chương 1: Cấu trúc cơ cấu - Người đăng: bk1-vidal
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài giảng nguyên lý máy Chương 1: Cấu trúc cơ cấu 9 10 51