Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Nguyên lý máy Chương 2: Phân tích lực cơ cấu phẳng

Được đăng lên bởi bk1-vidal
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 4271 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Chương 3
PHÂN TÍCH LỰC CƠ CẤU
PHẲNG

Chương 3

PHÂN TÍCH LỰC CƠ CẤU PHẲNG

Yêu cầu:
1. Hiểu tác dụng các loại lực tác dụng trên cơ cấu
2. Nắm được nguyên lý Đalămbe và nguyên lý tính
lực quán tính

3. Nắm được điều kiện tính định và nguyên tắc tính
áp lực khớp động, vẽ được họa đồ lực.
4. Nắm ý nghĩa của nguyên lý di chuyển khả dĩ, mô
men cân bằng trên khâu dẫn và cách tính.

Chương 3
PHÂN TÍCH LỰC CƠ CẤU PHẲNG
3.1. Các loại lực tác dụng lên cơ cấu
3.1.1. Ngoại lực

Là những lực từ ngoài cơ cấu tác động vào cơ cấu
1. Lực phát động Mđ
Là lực từ động cơ tác động vào khâu dẫn để khắc phục các lực
khác trên cơ cấu tạo nên công động Ađ cân bằng với công các lực
trên cơ cấu. Do đó thường tính lực phát động Mđ từ lực cân bằng
khâu dẫn MCB.
2. Lực cản kỹ thuật (lực cản có ích Pci)

Là lực từ đối tượng công nghệ tác động vào bộ phận làm việc
của cơ cấu và máy (lực cắt do phôi tác động lên dao cắt) tạo nên
công cản AC

3. Trọng lượng các khâu chuyển động G
Khi trọng tâm các khâu tiến lên nó có tác dụng như lực cản và
ngược lại.

Chương 3
PHÂN TÍCH LỰC CƠ CẤU PHẲNG
3.1. Các loại lực tác dụng lên cơ cấu
3.1.2. Nội lực

Là lực tác dụng tương hỗ các khâu trong cơ cấu, chính là
phản lực trong các khớp động.
Ri j
Ni j
Tại mỗi điểm của khớp động thì
phản lực khớp động gồm hai thành
 
phần: 

j

Rij  N ij  F msij


N ij - Áp lực khớp động

F ms - Lực ma sát


Ta có: Rij   R ji

Bỏ qua ma sát trong các khớp động:

P
V
i

Fmsi j

R

ji
 
Rij  N ij hay phản lực khớp động chính là áp lực khớp động.

Cần xác định hai loại lực này để tính sức bền các khâu và khớp, chọn
chế độ bôi trơn khớp động, tính hiệu suất cho cơ cấu và máy…

Chương 3
PHÂN TÍCH LỰC CƠ CẤU PHẲNG
3.2. Lực quán tính

- Tồn tại ở những khâu chuyển động có gia tốc, tác dụng từ khâu
được gia tốc lên khâu gây gia tốc.
- Vì cơ cấu là một cơ hệ chuyển động có gia tốc nên theo
Nguyên lý Đalămbe ta phải coi lực quán tính như ngoại lực thì cơ
hệ mới cân bằng và có thể dùng phương pháp tĩnh học để giải bài
toán lực.
- Vấn đề xác định lực quán tính còn cần để cân bằng máy, để
gây rung cho các loại máy rung…

Chương 3
PHÂN TÍCH LỰC CƠ CẤU PHẲNG
3.2. Lực quán tính

Xét một khâu có khối lượng m(kg), mô men quán tính đối với

2
a
trọng tâm JS (kgm ) chuyển động với gia tốc của trọng tâm S (m/s2)

và gia tốc góc  (rad/s2), ta có:


 P q   maS
 

 M q   J S 

Các trường hợp
1. Khâu chuyển động tịnh tiến

as

m
S

Pq



 P q  maS

 
 M q  0

Chương 3
PHÂN TÍCH LỰC...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Nguyên lý máy Chương 2: Phân tích lực cơ cấu phẳng - Người đăng: bk1-vidal
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bài giảng Nguyên lý máy Chương 2: Phân tích lực cơ cấu phẳng 9 10 202