Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng phay

Được đăng lên bởi Thanh Tam Do
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1806 lần   |   Lượt tải: 4 lần
13.2 GIA CÔNG TRÊN MÁY PHAY
13.2.1. Nguyên lý và khả năng công nghệ
13.2.1.1 - Nguyên lý
Phay là phương pháp gia công cắt gọt dùng dụng cụ nhiều lưỡi cắt là dao
phay để gia công các mặt phẳng và các mặt định hình khác. Phay được thực hiện
trên các loại máy phay. Hai loại máy được sử dụng phổ biến là maý phay ngang và
máy phay đứng. Khi dùng thêm gá lắp có thể thực hiện một số công việc phay trên
máy tiện, máy khoan...
Động học cơ bản khi phay là: Hình 13.26
- Chuyển động chính n (chuyển động cắt): là chuyển động quay tròn của dao
phay.
- Chuyển động chạy dao s : là chuyển động tịnh tiến của phôi(bàn máy).
- Chuyển động phụ: vào ra của phôi so với dao phay, chuyển động phân độ…

Hình 13.26 Các chuyển động khi phay
13.2.1.2 Khả năng công nghệ: Hình 13.27
Phay là phương pháp gia công rất phổ biến, có khả năng công nghệ rất rộng
rãi.
Phay dùng phổ biến để gia công mặt phẳng, các loại rãnh phẳng và cong,
các dạng mặt định hình, bánh răng các loại, cắt đứt, phay ren..
Phay là phương pháp gia công đạt năng suất cao, đạt được độ chính xác và
độ bóng bề mặt xấp xỉ khi gia công tiện.
Khi phay có thể đạt độ chính xác cấp 11¸ 9, độ bóng đạt Rz 20¸Ra2,5. Trên
máy phay độ chính xác cao và dùng dao phay chính xác, có thể đạt độ chính xác,
độ bóng cao hơn.
Trên máy phay có thể:

+ Phay mặt phẳng bằng dao phay trụ Hình 13.27a
+ Phay mặt phẳng bằng dao phay mặt đầu Hình 13.27 b,c
+ Phay rãnh bằng dao phay ngón Hình 13.27 d
+ Phay rãnh bằng dao phay đĩa Hình 13.27e
+ Phay các rãnh định hình Hình 13.27g
+ Phay các mặt định hìnhHình 13.27k

Hình 13.27 Khả năng công nghệ của phay

13.2. 3. Máy phay

a)

b)

Hình 13.28 Các loại máy phay
Các loại máy phay vạn năng:
+ Máy phay đứng (có trục dao thẳng đứng) Hình 13.28 a
+ Máy phay ngang (có trục dao nằm ngang) Hình 13.28 b
Các loại máy phay chuyên dùng:`
+ Máy phay lăn răng
+ Máy phay chép hình..
Các loại máy phay tự động:

10.2.4 Các trang bị gá đặt phôi trên máy phay
1) Êtô song hành Hình 13.29
Dùng để gá đặt các loại phôi dạng khối hộp
2) Đầu phân độ vạn năng Hình 13.30
Dùng để gá các chi tiết dạng trục, gá khi phay bánh răng, rãnh then...
3) Vấu kẹp Hình 13.31
Phối hợp với bulông và đai ốc để kẹp phôi trên bàn máy hoặc khối V

Hình 13.29 Êtô

Hình 13.30 Ụ phân độ

Hình 12.31 Các lọai vấu kẹp .
13.2. 5 Dao phay
Dao phay có rất nhiều loại và phân loại như sau:
1) Theo hình dạng dao: dao phay trụ (răng thẳng, răng nghiêng), dao phay đĩa,
dao phay ngón, dao phay mặt đầu (răng liền hoặc răng ghép).
2) Theo dạng răng dao: dao pha...
13.2 GIA CÔNG TRÊN MÁY PHAY
13.2.1. Nguyên lý và khả năng công nghệ
13.2.1.1 - Nguyên lý
Phay là phương pháp gia công cắt gọt dùng dụng cụ nhiều lưỡi cắt là dao
phay để gia công các mặt phẳng và các mặt định hình khác. Phay được thực hiện
trên các loại máy phay. Hai loại máy được sử dụng phổ biến là maý phay ngang và
máy phay đứng. Khi dùng thêm gá lắp có thể thực hiện một số công việc phay trên
máy tiện, máy khoan...
Động học cơ bản khi phay là: Hình 13.26
- Chuyển động chính n (chuyển động cắt): là chuyển động quay tròn của dao
phay.
- Chuyển động chạy dao s : là chuyển động tịnh tiến của phôi(bàn máy).
- Chuyển động phụ: vào ra của phôi so với dao phay, chuyển động phân độ…
Hình 13.26 Các chuyển động khi phay
13.2.1.2 Khả năng công nghệ: Hình 13.27
Phay là phương pháp gia công rất phổ biến, có khả năng công nghệ rất rộng
rãi.
Phay dùng phổ biến để gia công mặt phẳng, các loại rãnh phẳng và cong,
các dạng mặt định hình, bánh răng các loại, cắt đứt, phay ren..
Phay là phương pháp gia công đạt năng suất cao, đạt được độ chính xác và
độ bóng bề mặt xấp xỉ khi gia công tiện.
Khi phay có thể đạt độ chính xác cấp 11¸ 9, độ bóng đạt R
z
20¸R
a
2,5. Trên
máy phay độ chính xác cao và dùng dao phay chính xác, có thể đạt độ chính xác,
độ bóng cao hơn.
Trên máy phay có thể:
Bài giảng phay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng phay - Người đăng: Thanh Tam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài giảng phay 9 10 184