Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG PLC - Điều khiển lập trình

Được đăng lên bởi oneclick
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 14994 lần   |   Lượt tải: 63 lần
Điều khiển lập trình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA ĐiỆN-ĐiỆN TỬ
BỘ MƠN ĐIỆN CƠNG NGHIỆP

GV: BÙI THÚC MINH

Nha Trang 2011

Yêu cầu – mục đích
• Yêu cầu:
– Sinh viên phải hiểu về các mạch điều khiển cĩ tiếp
điểm, thiết kế mạch bằng cổng logic,…
– Trình độ cơ bản về máy tính.

• Mục đích: sau khi học xong mơn học này sinh
viên:
– Hiểu biết các kiến thức cơ bản về điều khiển lập
trình, cấu tạo phần cứng, phần mềm của hệ điều
khiển lập trình.
– Phân tích, thiết kế, viết chương trình sử dụng PLC.

Biên soạn: Bùi Thúc Minh

1

Điều khiển lập trình

Tài liệu tham khảo
[1] Phan Xuân Minh, Nguyễn Dỗn Phước – Tự động hĩa với
SIMATIC S7-200 – NXB Nơng nghiệp 1997
[2] BM Điện Cơng nghiệp, Bài giảng “Điều khiển lập trình”
[3] Sổ tay hướng dẫn sử dụng FX-TRN-BEG-E – Khoa Điện
Trường ĐH Cơng nghiệp Tp.HCM, Cơng ty TNHH Sa Giang
[4] Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương – PLC Lập trình ứng
dụng trong cơng nghiệp - NXB KHKT - 2008
[5] W. Bolton - Programmable Logic Controllers
[6] Hugh Jack - Automating Manufacturing Systems with PLCs
[7] SIEMENS - S7-200 Programmable Controller System Manual Edition 04/2002
[8] Visual Guide to Programming OMRON PLCs

NỘI DUNG
Chương 1 Đại cương về điều khiển lập trình
Chương 2 Cấu trúc và phương pháp hoạt
động của PLC
Chương 3 Các phép tốn nhị phân của PLC
Chương 4 Các phép tốn số của PLC
Chương 5 Các họ PLC khác

Biên soạn: Bùi Thúc Minh

2

Điều khiển lập trình

Ơn tập kiến thức về điều khiển
• Vẽ sơ đồ điều khiển, động lực một số
mạch yêu cầu điều khiển động cơ KĐB ba
pha rơ to lồng sĩc sau:
– Khởi động trực tiếp.
– Khởi động gián tiếp: sao-tam giác, cuộn
kháng,…
– Đảo chiều quay động cơ: trực tiếp, gián tiếp
– Khởi động sao/tam giác thuận/nghịch
– Mạch tuần tự: mở máy M1->M2->M3; dừng
ngược lại

PLC
(Programmable Logic Control)

PLC là thiết bị điều khiển Logic khả trình
cho phép thực hiện linh hoạt các thuật
tốn điều khiển Logic thơng qua 1 ngơn
ngữ lập trình
 Bản chất PLC là gì?
 Cĩ bao nhiêu loại PLC?
 Nên sử dụng loại nào?
 Chọn ngơn ngữ lập trình nào?

Biên soạn: Bùi Thúc Minh

3

Điều khiển lập trình

Một số loại PLC
• SIEMENS (ĐỨC)
• ABB (PHẦN LAN)
• OMRON (NHẬT)
• DELTA (ĐÀI LOAN)
• PANASONIC (NHẬT)
• MITSUBISHI (NHẬT),…

Các loại PLC S7 của Siemens
S7-200

S7-300
S7-400

Biên soạn: Bùi Thúc Minh

4

Điều khiển lập trình

Vai trị của PLC
• Trong một hệ thống tự động, nĩi chung PLC
được ví như là “con tim” của hệ thống điều
khiển.
• Với chương trình ứng dụng điều khiển (được
lưu trữ trong bộ nhớ PLC) trong việc thực...
Điều khin lp trình
Biên son: Bùi Thúc Minh 1
TRƯỜNG ĐẠI HC NHA TRANG
KHOA ĐiN-ĐiỆN T
BMÔN ĐIỆN CÔNG NGHIP
Nha Trang 2011
GV: BÙI THÚC MINH
Yêu cu – mc đích
Yêu cu:
Sinh viên phi hiu v các mch điều khin tiếp
đim, thiết kế mch bng cng logic,…
Trình độ cơ bn vmáy tính.
Mc đích: sau khi hc xong n hc y sinh
viên:
Hiu biết các kiến thc bn v điều khin lp
trình, cu to phn cng, phn mm ca h điều
khin lp trình.
Phân tích, thiết kế, viết chương trình sdng PLC.
BÀI GIẢNG PLC - Điều khiển lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG PLC - Điều khiển lập trình - Người đăng: oneclick
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
BÀI GIẢNG PLC - Điều khiển lập trình 9 10 413