Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng robot công nghiệp

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 244 trang   |   Lượt xem: 7220 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Nội dung môn học gồm ba phần
1. Các khái niệm cơ bản, nền tảng cơ học – cơ khí trong kết cấu robot.
2. Điều khiển robot.
3. Ứng dụng robot.

Tài liệu tham khảo:
1. Modernling and control robotic.
2. Robotic control.
3. Robot và hệ thống công nghệ robot hoá.
4. Kỹ thuật robot.
5. Robot công nghiệp.

Các lĩnh vực có quan hệ chặt chẽ:
1. Toán học cao cấp.
2. Cơ lí thuyết.
3. Cơ học máy.
4. Kỹ thuật điều khiển.
5. Động học và động lực học máy.
5. Công nghệ thông tin.

Chương 1: Các vấn đề cơ bản về robot. (3 tiết)
1.1. Các khái niệm cơ bản và phân loại robot:
1.1.1. Robot và robotic:

Theo tiêu chuẩn AFNOR của pháp:
Robot là một cơ cấu chuyển đổi tự động có thể chương trình hoá, lập
lại các chương trình, tổng hợp các chương trình đặt ra trên các trục
toạ độ; có khả năng định vị, di chuyển các đối tượng vật chất; chi tiết,
dao cụ, gá lắp … theo những hành trình thay đổi đã chương trình hoá
nhằm thực hiện các nhiệm vụ công nghệ khác nhau.
Theo tiêu chuẩn VDI 2860/BRD:
Robot là một thiết bị có nhiều trục, thực hiện các chuyển động có thể
chương trình hóa và nối ghép các chuyển động của chúng trong
những khoảng cách tuyến tính hay phi tuyến của động trình. Chúng
được điều khiển bởi các bộ phận hợp nhất ghép kết nối với nhau, có
khả năng học và nhớ các chương trình; chúng được trang bị dụng cụ
hoặc các phương tiện công nghệ khác để thực hiện các nhiệm vụ sản
xuất trực tiếp hay gián tiếp.

Theo tiêu chuẩn GHOST 1980:
Robot là máy tự động liên kết giữa một tay máy và một cụm điều khiển
chương trình hoá, thực hiện một chu trình công nghệ một cách chủ
động với sự điều khiển có thể thay thế những chức năng tương tự của
con người.
Bên cạnh khái niệm robot còn có khái niệm robotic, khái niệm này có
thể hiểu như sau:
Robotics là một nghành khoa học có nhiệm vụ nghiên cứu về thiết kế,
chế tạo các robot và ứng dụng chúng trong các lĩnh vực hoạt động
khác nhau của xã hội loài người như nghiên cứu khoa học - kỹ thuật,
kinh tế, quốc phòng và dân sinh.
Robotics là một khoa học liên nghành gồm cơ khí, điện tử, kỹ thuật
điều khiển và công nghệ thông tin. Nó là sản phẩm đặc thù của
nghành cơ điện tử (mechatronics).

1.1.2. Robot công nghiệp:
Mặc dù lĩnh vực ứng dụng của robot rất rộng và ngày càng được mở
rộng thêm, song theo thống kê về các ứng dụng robot sau đây chúng
đựoc sử dụng chủ yếu trong công nghiệp, vì vậy khi nhắc đến robot
người ta thường liên tưởng đến robot công nghiệp.
Lĩnh vực
Hàn
Phục vụ máy NC và hệ thống TĐLH
Đúc
Lắp ráp
Phun phủ
Sơn
Các ứng dụng khác

1985

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng robot công nghiệp - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
244 Vietnamese
Bài giảng robot công nghiệp 9 10 797