Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng role nhiệt

Được đăng lên bởi Phan Minh Chính
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1092 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐHBK ĐÀ NẴNG
Khoa Điện

SVTH: PHAN MINH CHÍNH

KHÍ CỤ ĐIỆN

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4
Khái niệm Khí cụ
Khí cụ
về khí cụ điện đóng điện bảo
điện
cắt
vệ

Khí cụ
điện điều
khiển

3.1. Nam châm điện
Chương 3

3.2. Rơ le điện từ

Khí cụ
điện `bảo
vệ

3.3.
3.3.Rơ
Rơlelenhiệt
nhiệt
3.4. Cầu chì
3.5. Thiết bị chống rò

CÂU HỎI
Em hãy nêu khái niệm của áp tô mát?
Trả Lời

Áp tô mát là một khí cụ điện đóng
cắt bằng tay và tự động cắt mạch
điện khi có sự cố: ngắn mạch, quá
tải, điện áp thấp, dòng điện rò….

3.3. RƠ LE NHIỆT
3.3.1. Khái niêm chung
- Rơle nhiệt là loại khí cụ điện tự động
đóng cắt tiếp điểm nhờ sự co dãn vì nhiệt
của các thanh kim loại.
- Rơle nhiệt thường dùng để bảo vệ quá tải
cho các thiết bị điện. Trong công nghiệp
rơle nhiệt được lắp kèm với công tắc tơ

3.3.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của
rơ le nhiệt
a. Cấu tạo chung

3

8

5

6

2

7

1

4

3

8

5
6

2

7

1
4

1. Đòn bẩy

Đòn bẩy

3

8

5
6

2

7

1
4

1. Đòn bẩy
2. Tiếp điểm thường đóng

Tiếp điểm
thường
đóng

Tiếp
điểm
thường
đóng

3

8

5
6

2

7

1
4

1. Đòn bẩy
2. Tiếp điểm thường đóng
3. Tiếp điểm thường mở

Tiếp
điểm
thường
mở

Tiếp
điểm
thường
mở

3

8

5
6

2

7

1
4

1. Đòn bẩy
2. Tiếp điểm thường đóng
3. Tiếp điểm thường mở
4. Vít chỉnh dòng điện tác động

Vít chỉnh
dòng điện
tác động

3

8

5
6

2

7

1
4

1. Đòn bẩy
2. Tiếp điểm thường đóng
3. Tiếp điểm thường mở
4. Vít chỉnh dòng điện tác động

5. Thanh lưỡng kim

Thanh
lưỡng kim

3

8

5
6

2

7

1
4

1. Đòn bẩy
2. Tiếp điểm thường đóng
3. Tiếp điểm thường mở
4. Vít chỉnh dòng điện tác động

5. Thanh lưỡng kim
6. Dây đốt nóng

Dây đốt
nóng

3

8

5
6

2

7

1
4

1. Đòn bẩy
2. Tiếp điểm thường đóng
3. Tiếp điểm thường mở
4. Vít chỉnh dòng điện tác động

5. Thanh lưỡng kim
6. Dây đốt nóng
7. Cần gạt

Cần gạt

3

8

5
6

2

7

1
4

1. Đòn bẩy
2. Tiếp điểm thường đóng
3. Tiếp điểm thường mở
4. Vít chỉnh dòng điện tác động

5. Thanh lưỡng kim
6. Dây đốt nóng
7. Cần gạt
8. Nút phục hồi

Nút
phục
hồi

Đầu vào
của phần
tử đốt
nóng
Vỏ

Nút kiểm
tra

Tiếp điểm
động lực

Rơ le nhiệt

Rơ le
nhiệt

b. Nguyên lý dãn nở vì nhiệt của thanh
lưỡng kim
Giả sử: kim loại a có hệ số dãn nở 1
kim loại b có hệ số dãn nở 2
1 <  2
Gọi l0: là chiều dài của thanh kim
loại a và b ở nhiệt độ t1

a

la và lb: là chiều dài của thanh
kim loại a và b ở nhiệt độ t2

b

Ở nhiệt độ t2:
la=l0(1+1t) (1)
lb=l0(1+2t) (2)
1 < 2 => la < lb

t=t2-t1

a

b

nhiệt
độ
Tăng

Do hai thanh kim loại được gắn chặt và...
SVTH: PHAN MINH CHÍNH
TRƯỜNG ĐHBK ĐÀ NẴNG
Khoa Điện
Bài giảng role nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng role nhiệt - Người đăng: Phan Minh Chính
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Bài giảng role nhiệt 9 10 359