Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng sản xuất sạch hơn trong chế biến thủy sản

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 1352 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài giảng
S¶n xuÊt s¹ch h¬n trong ChÕ
biÕn Thuû s¶n
Nguyễn Xuân Duy
Bộ môn CNCB, Khoa Chế biến
(Lưu hành nội bộ)
Bài giảng sản xuất sạch hơn trong chế biến thủy sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng sản xuất sạch hơn trong chế biến thủy sản - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
Bài giảng sản xuất sạch hơn trong chế biến thủy sản 9 10 882