Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng SCADA

Được đăng lên bởi Quy Nguyen
Số trang: 159 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Supervisory Control & Data
Acquisition (SCADA)
GV: TS. Ngô Thanh Quyền

Xem Ñoïan Vedio Sau
Quan sát vedio động cơ diesel lai chân vịt tàu thủy như sau:

Caùc baïn thaân meán, haõy quan saùt caùc kyõ sö ñang laøm gæ?
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

KHOA COÂNG NGHEÄ ÑIEÄN

Boái Caûnh 1
Caùc baïn thaân meán, haõy quan saùt caùc kyõ sö ñang laøm gæ?
• Khởi động và dừng động cơ diesel lai chân vịt máy tàu
thủy
• Kiểm tra các thông số của động cơ diesel
• Nhiệt độ nước làm mát, dầu bôi trơn, khí xả …
• Tốc độ động diesel…
• Áp suất dầu bôi trơn…
Xử lý khi các thông số vượt
ngòai ngưỡng cho phép

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

Tuy nhiên các kỹ sư họat động
trong môi trường khắc nghiệt
Họat động không tin cậy
KHOA COÂNG NGHEÄ ÑIEÄN

Boái Caûnh 1
Công nghệ tự đống hóa ngay từ những năm đầu tiên, thì việc
giải quyết vần đề trên được giải quyết như sau:

Bảng Điều Khiển Từ Xa
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

KHOA COÂNG NGHEÄ ÑIEÄN

Boái Caûnh 1
Với sự phát triển của cộng nghệ kỹ thuật và thiết bị điều
khiển ngày càng được nâng cấp và cải thiện đáng kể.

Bảng Điều Khiển Từ Xa
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

KHOA COÂNG NGHEÄ ÑIEÄN

Boái Caûnh 1
Ngày nay với sự phát triển của vi mạch điều khiển công nghệ
điều khiển và hiển thị ngày càng phát triển vượt bậc.
Cải thiện cái gì?

Bảng Điều Khiển Từ Xa
được cải thiện đáng kể
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

KHOA COÂNG NGHEÄ ÑIEÄN

Boái Caûnh 1
Tại sao ngươi ta phải làm như vậy? Ưu điểm và nhược điểm
gì?
•

Ưu điểm
Hệ thống nhỏ gọn
Giảm chí phí về giá thành và công lắp đặt hệ thống
Hạn chế rủi ro cho người vận hành
Tăng mức độ tự đống hóa dẫn đến an tòan cho thiết bị…

•

Nhược điểm
Đòi hỏi về mặt kỷ thuật cho người vận hành và bảo trì và
thiết kế hệ thống

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

KHOA COÂNG NGHEÄ ÑIEÄN

Boái Caûnh 1
Sơ đồ
cấu
trúc
của
tòan
bộ hệ
thống
trên
như
sau:

LCD Operator Station

LCD Operator Station

DC24V

DC24V

LCD Operator Station

LCD Operator Station

DC24V

DC24V

Extension Alarm Panel
Extension VDU (Option)

Network Hub
Extension Alarm Panel

Information Network
Gateway Station (option)

Extension Alarm Panel

Alarm Printer
DC24V

DC24V

Communication Port

Log Printer

Pulse/Clock Sig
Digital Output
Digital Output
(Option)
Field Network
Main Switchboard

Field Station

Field Station

DC24V

DC24V

Sensor
ON/OFF
Contactor

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

Starter

Output

KHOA COÂNG NGHEÄ ÑIEÄN

Boái Caûnh 2
Trung quốc là một trong những quốc gia co tuyết phủ đường
dây, dẫn đến đường dây sụp đỗ, ngắt điện, gây thiệt hại ...
Supervisory Control & Data
Acquisition (SCADA)
GV: TS. Ngô Thanh Quyn
Bài giảng SCADA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng SCADA - Người đăng: Quy Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
159 Vietnamese
Bài giảng SCADA 9 10 419