Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi Đạt Phạm
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 1909 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỨC BỀN VẬT LIỆU
Phần 1

Nội dung: 6 chương
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Những khái niệm cơ bản
Kéo(nén) đúng tâm
Trạng thái ứng suất-Các thuyết bền
Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang
Uốn phẳng
Xoắn thanh tròn

Chương 1
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Nội dung
1. Khái niệm
2. Các giả thiết và NL Độc lập tác dụng của lực
3. Ngoại lực và nội lực

1.1 Khái niệm
1. Mục đích:Là môn KH nghiên cứu các phương
pháp tính toán công trình trên 3 mặt:
1) Tính toán độ bền: Bền chắc lâu dài
2) Tính toán độ cứng: Biến dạng < giá trị cho phép
3) Tính toán về ổn định: Đảm bảo hình dáng ban đầu

Kinh tế
Nhằm đạt 2 điều kiện:

Kỹ thuật

2. Phương pháp nghiên cứu:
Kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm

Quan sát thí nghiệm
Đề ra các giả thiết

Sơ đồ thực

Công cụ toán cơ lý

Sơ đồ tính toán

Đưa ra các phương pháp
tính toán công trình

Thực nghiệm kiểm tra lại

Kiểm định
công trình

3. Đối tượng nghiên cứu: 2 loại
1) Về vật liệu: + CHLT: Vật rắn tuyệt đối
+ SBVL: VL thực:Vật rắn có biến dạng:VLdh
P

P

P
a)

P
b)



P

d

 dh

 dh   d

VL đàn hồi

 d   dh VL dẻo
2) Về vật thể: Dạng thanh = mặt cắt + trục thanh: Thẳng, cong, gẫy
khúc – mặt cắt không đổi, mặt cắt thay đổi

Thanh thẳng

Thanh gẫy khúc

Thanh cong

1.2 Các GT và NLĐLTD của lực
1. Các giả thiết :
1) VL liên tục (rời rạc), đồng chất (không đồng chất) và
đẳng hướng (dị hướng)
2) VL làm việc trong giai đoạn đàn hồi
3) Biến dạng do TTR gây ra< so với kích thước của vật
4) VL tuân theo định luật Hooke: biến dạng TL lực TD
2. Nguyên lý độc lập tác dụng của lực
1) Nguyên lý: Tác dụng của hệ lực = tổng tác dụng của
các lực thành phần
2) Ý nghĩa: BT phức tạp = tổng các BT đơn giản

Ví dụ:
P
A

yC = y1 + y2

A

C

B

yc
C

q

P
y1

B
q

A

C
y2

B

1.3 Ngoại lực và nội lực
1. Ngoại lực :
Định nghĩa: Lực các vật ngoài TD vào Vật thể
Phân loại:
1) Theo tính chất TD: lực tĩnh, lực động
2) Theo PP truyền lực: lực phân bố: Truyền qua diện
tích tiếp xúc (PB thể tích, PB mặt, PB đường) –
cường độ q – Lực tập trung: Truyền qua một điểm
2. Nội lực :
1) Định nghĩa: Độ tăng của lực phân tử
2) Cách xác định: phương pháp mặt cắt

3. Nội dung của phương pháp mặt cắt :
+ Vật thể cân bằng - mặt cắt 2 phần
+ Bỏ 1 phần, giữ 1 phần để xét. Tại mặt cắt
thêm lực để cân bằng - nội lực – nội lực là lực
phân bố, cường độ: ứng suất
Hợp nội lực = véc tơ chính + mô men chính
P
N,Q,M
M
x
S
Pn

P1

1

x

Mz

Qx
Nz

A
A

K

B

My

P2

P2

P3
Hình 1-6

y
Hình 1-7

Qy

z

4. Mối liên hệ giữa nội lực và ngoại lực:

 0  Nz 

z
x
Y
 mx

n

 0 ...
SỨC BỀN VẬT LIỆU
Phần 1
bài giảng sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng sức bền vật liệu - Người đăng: Đạt Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
bài giảng sức bền vật liệu 9 10 323