Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương Nội lực trong bài toán thanh

Được đăng lên bởi chuongbkdn
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 10474 lần   |   Lượt tải: 30 lần
®¹i häc

SỨC BỀN
VẬT LIỆU
Trần Minh Tú - Đại học Xây dựng

July 2010

tpnt2002@yahoo.com

Chương 1

NỘI LỰC TRONG BÀI TOÁN THANH

2

July2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

Chương 1. Nội lực trong bài toán thanh
NỘI DUNG
1.1. Các ứng lực trên mặt cắt ngang
1.2. Biểu đồ ứng lực – PP mặt cắt biến thiên
1.3. Liên hệ vi phân giữa mô men uốn, lực cắt và
tải trọng ngang phân bố
1.4. Phương pháp vẽ biểu đồ ứng lực theo điểm
đặc biệt
1.5.Biểu đồ ứng lực của dầm tĩnh định nhiều nhịp
1.6. Biểu đồ ứng lực của khung phẳng
3(52)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

1.1. Các ứng lực trên mặt cắt ngang (1)
• Trong trường hợp tổng quát trên mặt
cắt ngang của thanh chịu tác dụng của
ngoại lực có 6 ứng lực:

Mx

Mz

x
Qx
NZ

My

z

Qy

y
4(52)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

1.1. Các ứng lực trên mặt cắt ngang (2)
• Bài toán phẳng: Ngoại lực nằm trong mặt
phẳng đi qua trục z (yOz) => Chỉ tồn tại
các ứng lực trong mặt phẳng này: Nz, Mx,
Qy
Mx

x

NZ

z

Qy

y

• Nz - lực dọc; Qy - lực cắt; Mx – mô men uốn
5(52)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

1.1. Các ứng lực trên mặt cắt ngang (3)
1

1

M

M
N
Q
6(52)
July 2010

Q
Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

1.1. Các ứng lực trên mặt cắt ngang (4)
Qui ước dấu các thành phần ứng lực
Lực dọc: N>0 khi có chiều đi ra khỏi mặt cắt
Lực cắt: Q>0 khi có chiều đi vòng quanh phần
thanh đang xét theo chiều kim đồng hồ
Mô men uốn: M>0 khi làm căng các thớ dưới

N

N

7(52)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

1.1. Các ứng lực trên mặt cắt ngang (5)
Cách xác định các thành phần ứng lực
Giả thiết chiều các thành phần M, N, Q theo chiều
dương qui ước
Thiết lập phương trình hình chiếu lên các trục z, y
và phương trình cân bằng mô men với trọng tâm
O của mặt cắt ngang

∑Z = 0
∑Y = 0
∑M
8(52)
July 2010

O

=> N= ...
=> Q= ...

= 0 => M= ...
Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

1.1. Các ứng lực trên mặt cắt ngang (6)
Biểu thức quan hệ ứng lực - ứng suất
Vì là bài toán phẳng nên chỉ tồn tại các thành phần
ứng suất trong mặt phẳng zOy => ký hiệu σ z ,τ zy ⇒ (σ ,τ )
Các thành phần ứng lực trên mặt cắt ngang

∫ σ dA

N=

( A)

Q=

∫ τ dA

( A)

M=

∫ yσ dA

( A)

x
dA

x
y

τ

σ

z

y

dA(x,y) là phân tố diện tích của dt mặt cắt ngang A
9(52)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

1.2. Biểu đồ ứng lực (1)
Khi tính toán => cần tìm vị trí mặt cắt
ngang có trị số ứng lực lớn nhất =>
biểu đồ
Bi...
July 2010
tpnt2002@yahoo.com
SC BN
VT LIU
TrnMinhTú-ĐạihcXâydng
®¹i häc
Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương Nội lực trong bài toán thanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương Nội lực trong bài toán thanh - Người đăng: chuongbkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương Nội lực trong bài toán thanh 9 10 953