Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm

Được đăng lên bởi chuongbkdn
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 17792 lần   |   Lượt tải: 51 lần
®¹i häc

SỨC BỀN
VẬT LIỆU
Trần Minh Tú - Đại học Xây dựng

1

July 2010

tpnt2002@yahoo.com

Chương 2
THANH CHỊU KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM

2

July 10

Chương 2. Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm
NỘI DUNG
2.1. Định nghĩa - nội lực
2.2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang
2.3. Biến dạng - Hệ số Poisson
2.4. Đặc trưng cơ học của vật liệu
2.5. Thế năng biến dạng đàn hồi
2.6. Ứng suất cho phép và hệ số an toàn
– Điều kiện bền
2.7. Bài toán siêu tĩnh
3(54)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

2.1. Định nghĩa
Định nghĩa: Thanh được gọi là chịu kéo hoặc nén
đúng tâm nếu trên mặt cắt ngang của nó chỉ tồn tại
một thành phần ứng lực là Nz (Nz>0 – đi ra khỏi mặt
cắt ngang)

bar

pin
cable

hanger
4(54)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

Ví dụ - các thanh chịu kéo (nén) đúng tâm

5(54)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

Ví dụ - các thanh chịu kéo (nén) đúng tâm

6(54)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

Ví dụ - các thanh chịu kéo (nén) đúng tâm

7(54)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

2.1. Định nghĩa
Biểu đồ lực dọc:
Phương pháp mặt cắt, xét cân bằng một
phần thanh, lực dọc trên đoạn thanh
đang xét xác định từ phương trình cân
bằng

∑Z = 0 ⇒ N
8(54)
July 2010

z

= ...

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

2.2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang
1. Thí nghiệm
Vạch trên bề mặt ngoài
- Hệ những đường thẳng // trục thanh
- Hệ những đường thẳng ┴ trục thanh

2. Quan sát

mặt cắt ngang

thớ dọc

- Những đường thẳng // trục thanh
=> vẫn // trục thanh, k/c hai đường
kề nhau không đổi
- Những đường thẳng ┴ trục thanh
=> vẫn ┴ , k/c hai đường kề nhau thay đổi
Giả thiết biến dạng

9(54)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

2.2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang
3. Các giả thiết về biến dạng
GT 1- Giả thiết mặt cắt ngang phẳng
(Bernouli)
Mặt cắt ngang trước biến dạng là phẳng
và vuông góc với trục thanh, sau biến
dạng vẫn phẳng và vuông góc với trục
GT 2 - Giả thiết về các thớ dọc
Các lớp vật liệu dọc trục không có tác
dụng tương hỗ với nhau (không chèn
ép, xô đẩy lẫn nhau)
Vật liệu làm việc trong giai đoạn đàn hồi (tuân theo định luật
Hooke)
10(54)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

2.2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang
4. Công thức xác định ứng suất
Giả thiết 1 => τ =0
Giả thiết 2 => σx = σy =0
Trên mặt cắt ngang chỉ có ứng suất pháp σz
Theo định nghĩa - Lực dọc trên mặt cắt ngang:

Nz =

∫ σ dA
z

( A)

Theo đị...
July 2010
tpnt2002@yahoo.com
1
SC BN
VT LIU
TrnMinhTú-ĐạihcXâydng
®¹i häc
Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm - Người đăng: chuongbkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm 9 10 542