Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Thanh chịu uốn phẳng

Được đăng lên bởi chuongbkdn
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 12421 lần   |   Lượt tải: 39 lần
®¹i häc

SỨC BỀN
VẬT LIỆU
Trần Minh Tú
Đại học xây dựng

July 2010

tpnt2002@yahoo.com

Chương 6

THANH CHỊU UỐN PHẲNG

2

NỘI DUNG
SB1 – nghiên cứu ứng suất, biến dạng,
chuyển vị trong thanh dưới tác dụng của
các trường hợp chịu lực cơ bản

Chương 2;
Kéo (nén)
đúng tâm

Chương 5:
Xoắn

UỐN

6.1. Khái niệm chung
6.2. Uốn thuần túy thanh thẳng
6.3. Uốn ngang phẳng thanh thẳng
3(68)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

6.1. Khái niệm chung (1)
Thanh chịu uốn: khi có tác dụng của ngoại lực trục
thanh thay đổi độ cong
Dầm: thanh chịu uốn

4(68)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

6.1. Khái niệm chung (2)
Mặt phẳng tải trọng: mặt phẳng chứa tải trọng và trục thanh
Mặt phẳng quán tính chính trung tâm: mặt phẳng chứa trục
thanh và 1 trục quán tính chính trung tâm của mặt cắt ngang.
Giới hạn nghiên cứu: Dầm với mặt cắt ngang có ít nhất 1 trục
đối xứng (chữ I, T, chữ nhật, tròn,…); mặt phẳng tải trọng trùng
mặt phẳng đối xứng của dầm => Uốn phẳng

5(68)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

6.1. Khái niệm chung (3)
Phân loại uốn phẳng

F

Uốn thuần túy phẳng
Uốn ngang phẳng

A

B

D

C

z
a

Ví dụ: thanh chịu uốn
phẳng
Trên đoạn BC: Mx≠0, Qy=0
=> Uốn thuần túy phẳng
Trên đoạn AB,CD: Mx≠0,
Qy≠0
=> Uốn ngang phẳng

6(68)
July 2010

F

b

a

V =F
D

VA = F
F

Qy
F

Mx
Fa

Fa

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

6.2. Uốn thuần túy phẳng (1)

Uốn thuần túy phẳng
7(68)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

6.2. Uốn thuần túy phẳng (2)
1.

Định nghĩa: Thanh gọi là chịu uốn thuần tuý nếu
trên các mặt cắt ngang của nó chỉ tồn tại thành
phần ứng lực là mômen uốn Mx (hoặc My) nằm
trong mặt phẳng quán tính chính trung tâm.

Tải trọng gây uốn: nằm trong mặt phẳng đi qua trục thanh
và vuông góc với trục thanh
2. Các giả thiết về biến dạng của thanh
a. Thí nghiệm

8(68)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

6.2. Uốn thuần túy phẳng (3)
Vạch trên bề mặt ngoài của thanh
• Hệ những đường thẳng // trục thanh
=> thớ dọc
• Hệ những đường thẳng vuông góc
với trục thanh => mặt cắt ngang
Cho thanh chịu uốn thuần túy phẳng
QUAN SÁT
• Các đường thẳng // trục thanh =>
đường cong // trục, khoảng cách giữa
các đường cong kề nhau không đổi
• Các đường thẳng vuông góc với trục
thanh => vẫn thẳng và vuông góc với
trục thanh
• Các thớ phía trên bị co (chịu nén),
các thớ dưới bị dãn (chịu kéo)
9(68)
July 2010

mặt cắt ngang

thớ dọc

M

Tran Minh Tu - University of Civil E...
July 2010 tpnt2002@yahoo.com
SC BN
VT LIU
TrnMinhTú
Đạihc xây dng
®¹i häc
Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Thanh chịu uốn phẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Thanh chịu uốn phẳng - Người đăng: chuongbkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Thanh chịu uốn phẳng 9 10 704