Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thí nghiệm đất

Được đăng lên bởi Phú Sinh
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 1101 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2

THÍ NGHIỆM ĐẤT

Các nội dung thí nghiệm đất:
- Thí nghiệm độ ẩm, độ hút ẩm
- Xác định khối lượng riêng
- Phân tích thành phần hạt
- Thí nghiệm giới hạn chảy, giới hạn dẻo,
chỉ số dẻo
- Xác định độ ẩm tốt nhất & khối lượng
thể tích khô lớn nhất

- Xác định độ chặt K
- Xác định mô đun đàn hồi
- Xác định chỉ số CBR
- Xác định sức chống cắt
- Xác định hệ số nén lún

2.1. Các phép thử tính chất cơ lý
của đất :
1. Thí nghiệm độ ẩm :
a. Khái niệm & các phương pháp thí
nghiệm :
a1. Khái niệm : độ ẩm của đất là %
lượng nước chứa trong đất so với
khối lượng đất khô; độ hút ẩm của
đất là % lượng nước chứa trong đất ở
trạng thái khô gió so với khối lượng
đất khô.

a2. Các phương pháp thí nghiệm &
phạm vi áp dụng :
- Trong phòng thí nghiệm :
Phương pháp
4196:1995)

dùng

tủ

sấy

(TCVN

- Tại hiện trường :
. Đốt cồn ( không áp dụng cho đất chứa
nhiều tạp chất hữu cơ ).
. Phao Cô-va-li-ép ( đất lấy được bằng
dao vòng, không chứa nhiều hạt sét ).
. Bình thử ẩm ( đất không chứa nhiều hạt
sét, Wmax =20% ).

b. Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm :
- Máng chia mẫu.
- Cân kỹ thuật độ chính xác 0,01g ( theo
AASHTO cân có độ chính xác đến 0,1%
khối lượng mẫu thử).
- Tủ sấy, nhiệt kế.
- Bình hút ẩm.
- Hộp nhôm.
- Bay, chảo, dao con.

Thiết bị rút gọn mẫu đến cỡ mẫu
thí nghiệm (máng chia mẫu)

Hộp nhôm thí nghiệm độ ẩm...

Bay

...và các dụng cụ vệ sinh.

Dao

Chảo

Tủ sấy

Bình hút ẩm

Các loại cân điện tử

c. Trình tự thí nghiệm :
c1. Phương pháp sấy :
- Rút gọn mẫu đến cỡ mẫu thí nghiệm ( 100÷500g
tùy theo đường kính hạt lớn nhất Dmax ).
- Đánh số các hộp nhôm, cân khối lượng hộp nhôm
đựng mẫu ( Gh ).
- Cho đất ẩm vào hộp nhôm, cân khối lượng ( G1 ).
- Sấy mẫu đến khối lượng không đổi ( 105oC hoặc
110oC tùy theo phương pháp thí nghiệm của
VN hoặc AASHTO).
- Làm nguội mẫu trong bình hút ẩm.
- Cân lại khối lượng mẫu khô & hộp nhôm ( G2 ).

c2. Phương pháp đốt cồn :
- Rút gọn mẫu đến cỡ mẫu thí nghiệm.
- Cân khối lượng bát nhôm đựng mẫu.
- Cho đất ẩm vào các bát nhôm, cân khối
lượng.
- Đổ cồn 90o ngập mẫu đất, đốt cồn cho
mẫu đất khô hoàn toàn (đốt 2 đến 3 lần
tùy theo loại đất), khi ngọn lửa gần tắt
dùng đũa thủy tinh để khuấy.
- Làm nguội mẫu & cân khối lượng mẫu
khô & bát nhôm.

c3. Phương pháp dùng phao Cô-va-li-ép :
- Hiệu chỉnh phao.
- Lấy mẫu vào dao vòng 200cm3.
- Bóp vỡ tơi mẫu, cho vào phao.
- Thả phao vào bình chứa, đọc số đọc γω.
- Đổ đất trong phao vào bình đeo, lắp bình
đeo vào phao.
thả phao & bình đeo vào bình chứa, đọc số
đọc γκ.
γw − γk
.100
- Tí...
Chương
Chương
2
2
TH
TH
Í
Í
NGHI
NGHI
M Đ
M Đ
T
T
Bài giảng thí nghiệm đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thí nghiệm đất - Người đăng: Phú Sinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
Bài giảng thí nghiệm đất 9 10 105