Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thí nghiệm đường ô tô

Được đăng lên bởi Phú Sinh
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG

THÍ NGHIỆM ĐƯỜNG Ô TÔ
Biên soạn : Nguyễn Biên Cương
Tel: 0511.842978 - 0913.401.627
Đà Nẵng, 08/2006

Lời mở đầu
Tập bài giảng Thí nghiệm đường ô tô nằm trong phần 1 của giáo trình thí
nghiệm cầu đường.
Nội dung trình bày lý thuyết trên lớp 15 tiết. Với thời gian hạn hẹp như trên,
sinh viên phải nghiên cứu trước bài giảng & các tài liệu tham khảo để có
thể tiếp thu được các kiến thức cốt lõi trên lớp và bổ sung một số kỹ năng
cần thiết qua 05 bài thí nghiệm.
Tập bài giảng được biên soạn có tính chất vắn tắt, một số nội dung đã đề cập
chi tiết ở phần trước sẽ không được đề cập cụ thể lại ở phần sau.
Các nội dung biên soạn sẽ liên tục được cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp với xu
thế hội nhập quốc tế & các tiêu chuẩn mới sẽ được Bộ XD, Bộ GTVT ban
hành trong thời gian tới.
Các vấn đề chưa rõ, mời các bạn thảo luận tại Websize của trường Đại học
Bách Khoa - ĐHĐN hoặc Email: biencuongnguyen@walla.com – CC
thêm địa chỉ biencuongnguyen@gmail.com
Lần biên soạn này chắc chắn sẽ còn những thiếu sót, mong nhận sự đóng góp,
phê bình, xây dựng của các đồng nghiệp, các bạn sinh viên.
Chân thành cám ơn!

Các nội dung chính
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Các vấn đề chung
Thí nghiệm đất
Thí nghiệm cát
Thí nghiệm đá
Thí nghiệm đất-đá gia cố XM
Thí nghiệm nhựa
Thí nghiệm bêtông nhựa
Thí nghiệm kiểm tra chất lượng mặt đường.

Chương 1
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. Tính chất của vật liệu xây dựng đường :
1.1. Tính chất vật lý : Đặc trưng cho các

trạng thái vật lý của VLXDĐ và quy
định quan hệ của vật liệu ấy đối với các
quá trình lý học của môi trường xung
quanh, trong đó các quá trình lý học
không làm thay đổi cấu trúc phân tử của
VLXDĐ
Ví dụ : Độ ẩm, độ chặt, độ rỗng, độ co ngót, độ
giãn nở, khối lượng thể tích, tính dẫn nhiệt,
tính dẫn ẩm, tính thấm nước, tính thấm hơi,
độ hút nước, độ bão hoà nước . . .

1.2. Tính chất cơ học : là khả năng
VLXDĐ chống lại các biến dạng &
các phá hoại dưới tác dụng của các
ứng suất phát sinh khi có ngoại lực
tác dụng.
Ví dụ : cường độ chịu nén, kéo, uốn, cắt
(tĩnh hoặc động) tính đàn hồi, tính
dẻo, tính giòn, tính nhớt, tính co
ngót, tính từ biến. . .

1.3. Tính chất hoá học : quy định khả

năng của vật liệu khi chịu tác dụng
hoá học của môi trường vật chất
xung quanh, trong đó vật chất mới
được sinh ra.
Ví dụ : tính đông rắn, tính dính bám,
tính hấp phụ, tính hoà tan, tính cháy,
tính ăn mòn, tính độc hại . . .

1.4. Tính chất công nghệ : quy định
khả năng xây dựng các công trình từ
VLXDĐ để có được các tính chất cơ
học nhất định hoặc tí...
TH
TH
Í
Í
NGHI
NGHI
M ĐƯ
M ĐƯ
NG Ô TÔ
NG Ô TÔ
B
B
À
À
I GI
I GI
NG
NG
Biên so
Biên so
n : Nguy
n : Nguy
n Biên Cương
n Biên Cương
Tel: 0511.842978
Tel: 0511.842978
-
-
0913.401.627
0913.401.627
Đ
Đ
à
à
N
N
ng, 08/2006
ng, 08/2006
Bài giảng thí nghiệm đường ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thí nghiệm đường ô tô - Người đăng: Phú Sinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài giảng thí nghiệm đường ô tô 9 10 197